LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Anders Kronhamn

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Lammholmsviken, Öckerö 2005-01-05
Sångsvan Torslandaviken 2005-01-05
Kanadagås Torslandaviken 2005-01-05
Kricka Välen, Gbg 2005-01-08
Gräsand Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Brunand Torslandaviken 2005-01-05
Vigg Torslandaviken 2005-01-05
Bergand Torslandaviken 2005-01-05
Ejder Hönö Pinan 2005-01-05
Knipa Torslandaviken 2005-01-05
Salskrake Torslandaviken 2005-01-05
Småskrake Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskrake Arendalsudden, Hisingen 2005-01-05
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Havssula Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Storskarv Hönö Pinan 2005-01-05
Gråhäger Torslandaviken 2005-01-05
Duvhök Torslandaviken 2005-01-05
Ormvråk Torslandaviken 2005-01-05
Tornfalk Bua, Torslanda 2005-01-05
Strandskata Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Enkelbeckasin Stora Amundö 2005-01-08
Svarthuvad mås Klippan, Gbg 2005-01-05
Skrattmås Lammholmsviken, Öckerö 2005-01-05
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Gråtrut Lilla Varholmen 2005-01-05
Vitvingad trut Göteborgs fiskhamn 2005-01-08
Havstrut Hönö Pinan 2005-01-05
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tordmule Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Tamduva Amhult, Torslanda 2005-01-05
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2005-01-05
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Rödhake Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Koltrast Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Björktrast Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Kungsfågel Stora Amundö 2005-01-08
Blåmes Arendalsudden, Hisingen 2005-01-05
Talgoxe Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Nötväcka Stora Amundö 2005-01-08
Skata Hönö Röd 2005-01-05
Kaja Amhult, Torslanda 2005-01-05
Kråka Lilla Varholmen 2005-01-05
Korp Kråkudden, Hönö 2005-01-05
Grönfink Ersdalen, Hönö 2005-01-05
Vinterhämpling Arendalsudden, Hisingen 2005-01-05Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Grågås 38/55
Vitkindad gås 41/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Gravand 43/55
Bläsand 42/55
Snatterand 37/55
Stjärtand 38/55
Årta 36/55
Skedand 37/55
Alförrädare 1/55
Alfågel 29/55
Sjöorre 32/55
Svärta 30/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Fasan 46/55
Smålom 32/55
Storlom 36/55
Svartnäbbad islom 27/55
Vitnäbbad islom 7/55
Smådopping 42/55
Skäggdopping 43/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthalsad dopping 26/55
Svarthakedopping 24/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Toppskarv 22/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Bivråk 29/55
Röd glada 13/55
Havsörn 24/55
Brun kärrhök 38/55
Blå kärrhök 21/55
Ängshök 1/55
Sparvhök 43/55
Fjällvråk 26/55
Kungsörn 7/55
Fiskgjuse 40/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Pilgrimsfalk 29/55
Vattenrall 32/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Rörhöna 41/55
Sothöna 44/55
Trana 27/55
Skärfläcka 15/55
Mindre strandpipare 37/55
Större strandpipare 38/55
Ljungpipare 31/55
Kustpipare 27/55
Tofsvipa 45/55
Kustsnäppa 25/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Spovsnäppa 17/55
Kärrsnäppa 32/55
Myrsnäppa 6/55
Brushane 28/55
Dvärgbeckasin 18/55
Dubbelbeckasin 13/55
Morkulla 31/55
Rödspov 27/55
Myrspov 25/55
Småspov 28/55
Storspov 33/55
Svartsnäppa 27/55
Rödbena 41/55
Gluttsnäppa 41/55
Skogssnäppa 35/55
Grönbena 35/55
Drillsnäppa 39/55
Roskarl 26/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Kustlabb 26/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Dvärgmås 32/55
Silltrut 44/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Kentsk tärna 36/55
Fisktärna 42/55
Silvertärna 31/55
Svarttärna 13/55
Tobisgrissla 31/55
Alkekung 24/55
Lunnefågel 27/55
Skogsduva 34/55
Ringduva 46/55
Turkduva 34/55
Gök 36/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Kattuggla 34/55
Hornuggla 19/55
Jorduggla 16/55
Pärluggla 20/55
Nattskärra 26/55
Tornseglare 44/55
Kungsfiskare 15/55
Göktyta 20/55
Gröngöling 46/55
Spillkråka 37/55
Mindre hackspett 34/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Sånglärka 43/55
Berglärka 2/55
Backsvala 41/55
Ladusvala 42/55
Rostgumpsvala 30/55
Hussvala 43/55
Större piplärka 2/55
Trädpiplärka 40/55
Ängspiplärka 43/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Gulärla 40/55
Forsärla 40/55
Sädesärla 45/55
Sidensvans 42/55
Strömstare 29/55
Järnsparv 39/55
Näktergal 35/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Buskskvätta 38/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Stenskvätta 41/55
Ringtrast 23/55
Taltrast 39/55
Rödvingetrast 38/55
Dubbeltrast 30/55
Gräshoppsångare 28/55
Sävsångare 32/55
Kärrsångare 34/55
Rörsångare 42/55
Härmsångare 28/55
Höksångare 3/55
Ärtsångare 38/55
Törnsångare 40/55
Trädgårdssångare 33/55
Svarthätta 44/55
Taigasångare 3/55
Grönsångare 37/55
Gransångare 41/55
Lövsångare 43/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Grå flugsnappare 30/55
Svartvit flugsnappare 38/55
Skäggmes 28/55
Stjärtmes 29/55
Entita 36/55
Talltita 30/55
Tofsmes 31/55
Svartmes 35/55
Trädkrypare 41/55
Törnskata 30/55
Varfågel 32/55
Nötskrika 42/55
Nötkråka 23/55
Råka 31/55
Stare 45/55
Rosenstare 8/55
Gråsparv 45/55
Pilfink 46/55
Bofink 46/55
Bergfink 36/55
Steglits 28/55
Grönsiska 43/55
Hämpling 37/55
Gråsiska 39/55
Snösiska 17/55
Mindre korsnäbb 32/55
Större korsnäbb 13/55
Rosenfink 26/55
Domherre 43/55
Stenknäck 32/55
Lappsparv 16/55
Snösparv 25/55
Gulsparv 45/55
Ortolansparv 12/55
Sävsparv 44/55