LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Andreas Nyström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 3 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Sångsvan 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Grågås Flera ex Orusts kommun 2005-06-04
Kanadagås Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Vitkindad gås
Gravand Flera ex Orusts kommun 2005-06-04
Bläsand 2 ex Torslandaviken 2005-05-28
Snatterand 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Kricka Flera ex Torslandaviken 2005-05-28
Gräsand Flera ex Torslandaviken 2005-05-28
Stjärtand 1 par Torslandaviken 2005-05-28
Skedand 1 par Torslandaviken 2005-05-28
Brunand
Vigg Flera ex Torslandaviken 2005-05-28
Ejder Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Alfågel 1 ex Torslandaviken 2006-07-10
Knipa Flera ex Torslandaviken 2005-05-28
Småskrake 3 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Storskrake 1 par Torslandaviken 2005-05-28
Fasan 1 hane Torslandaviken 2005-05-28
Skäggdopping Flera ex Torslandaviken 2005-05-28
Storskarv Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Silkeshäger 1 ex Härmanö, Orust 2006-07-10
Gråhäger 1 ex Orusts kommun 2005-06-06
Havsörn 1 ex Gläborg, Håby 2006-01-12
Brun kärrhök 1 hona Torslandaviken 2005-05-28
Duvhök
Ormvråk 1 ex Orusts kommun 2005-06-04
Fjällvråk 1 ex Kode, Solberga 2006-04-02
Tornfalk
Pilgrimsfalk 1 ex Smörkullen, Saltkällan
Sothöna
Trana
Strandskata 5 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Större strandpipare
Tofsvipa
Brushane
Enkelbeckasin 5 ex spel Vadet, Hermanö, Orust 2005-06-30
Svartsnäppa 2 ex Vadet, Hermanö, Orust 2005-07-01
Rödbena 3 Vadet, Hermanö, Orust 2006-04-17
Gluttsnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Dvärgmås
Skrattmås Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Fiskmås Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Silltrut 2 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Gråtrut Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Havstrut Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Fisktärna 1 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Silvertärna
Tobisgrissla 1 ex Skarvesäter, Lysekil 2005-06-18
Tamduva
Ringduva
Gök Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Tornseglare
Gröngöling 1 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Större hackspett 2 ex Ödsby, Munkedal 2006-04-15
Sånglärka 4 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Ladusvala Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Hussvala Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Ängspiplärka
Skärpiplärka 3 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Gulärla 1 ex Torslandaviken
Sädesärla
Gärdsmyg 1 ex Smörkullen, Munkedals kmn 2005-07-24
Rödhake 1 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Näktergal Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Rödstjärt 1 ex Hermanö, Orust 2005-06-15
Buskskvätta
Stenskvätta Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Koltrast Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Björktrast 1 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Taltrast 1 ex Munkedal 2005-06-12
Sävsångare
Rörsångare
Härmsångare 1 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Ärtsångare 1 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Törnsångare
Trädgårdssångare 1 ex Munkedal 2005-06-14
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare 1 ex Ödsby, Munkedal 2006-04-15
Lövsångare 1 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Svartvit flugsnappare
Entita
Blåmes Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Talgoxe Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Nötväcka
Skata Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Kaja Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Kråka Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Korp Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Stare Flera ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Gråsparv 2 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Pilfink 4 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Bofink
Grönfink 3 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
Hämpling 2 par Hermanö, Orust 2005-06-04
Domherre
Gulsparv 2 ex Hermanö, Orust 2005-06-04
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Sädgås 45/64
Spetsbergsgås 42/64
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Amerikansk kricka 26/64
Årta 47/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Sjöorre 53/64
Vitnackad svärta 18/64
Svärta 52/64
Salskrake 52/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Smålom 50/64
Storlom 49/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Smådopping 48/64
Gråhakedopping 49/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svarthakedopping 46/64
Svartbrynad albatross 1/64
Stormfågel 48/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Havssula 52/64
Toppskarv 50/64
Rördrom 32/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Bivråk 47/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Blå kärrhök 48/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Sparvhök 54/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Fiskgjuse 51/64
Aftonfalk 17/64
Stenfalk 47/64
Lärkfalk 45/64
Jaktfalk 29/64
Vattenrall 48/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Kornknarr 43/64
Rörhöna 50/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Mindre strandpipare 49/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Ljungpipare 52/64
Kustpipare 49/64
Stäppvipa 24/64
Kustsnäppa 46/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Mosnäppa 48/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Skärsnäppa 52/64
Kärrsnäppa 52/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Dvärgbeckasin 39/64
Dubbelbeckasin 32/64
Morkulla 53/64
Rödspov 36/64
Myrspov 46/64
Småspov 50/64
Storspov 53/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Skogssnäppa 53/64
Grönbena 53/64
Tereksnäppa 3/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Kustlabb 50/64
Fjällabb 34/64
Storlabb 49/64
Svarthuvad mås 16/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Tretåig mås 50/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Kentsk tärna 47/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Sillgrissla 53/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tordmule 51/64
Alkekung 50/64
Lunnefågel 47/64
Skogsduva 52/64
Turkduva 52/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Nattskärra 47/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Göktyta 45/64
Gråspett 14/64
Spillkråka 55/64
Vitryggig hackspett 13/64
Mindre hackspett 48/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Berglärka 40/64
Backsvala 50/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Trädpiplärka 51/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Forsärla 46/64
Sidensvans 53/64
Strömstare 39/64
Järnsparv 55/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Ringtrast 45/64
Taigatrast 20/64
Rödvingetrast 54/64
Dubbeltrast 50/64
Vandringstrast 1/64
Gräshoppsångare 49/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Busksångare 37/64
Kärrsångare 51/64
Trastsångare 34/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Kungsfågel 53/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Stjärtmes 50/64
Talltita 51/64
Tofsmes 50/64
Svartmes 52/64
Trädkrypare 53/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Törnskata 51/64
Svartpannad törnskata 15/64
Varfågel 52/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötskrika 54/64
Nötkråka 40/64
Råka 48/64
Rosenstare 29/64
Bergfink 51/64
Gulhämpling 7/64
Steglits 49/64
Grönsiska 57/64
Vinterhämpling 44/64
Gråsiska 52/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Mindre korsnäbb 50/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Tallbit 31/64
Stenknäck 51/64
Lappsparv 37/64
Snösparv 48/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64