LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Ola Bäckman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Torslandaviken 2005-04-24
Mindre sångsvan 5 Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Sångsvan 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Sädgås 3 Nötholmen, Hönö 2012-10-12
Spetsbergsgås 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Bläsgås 1 2K Kråkudden, Hönö 2010-04-12
Grågås
Kanadagås 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Vitkindad gås
Prutgås 4 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-21
Gravand 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Bläsand 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Snatterand 1 par Torslandaviken 2005-05-13
Kricka Ca 5 ex Torslandaviken 2005-04-24
Amerikansk kricka 1 hane Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-12
Gräsand 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Årta 1 hane Tofta kile, Lycke 2009-05-12
Skedand 1 ex Torslandaviken 2005-05-13
Brunand 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Vigg ca 20 ex Torslandaviken 2005-04-24
Bergand 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Ejder Ca 20 ex Torslandaviken 2005-04-24
Praktejder 1 hane Marstrandsön 2010-03-23
Alförrädare 1 hane Kråkudden, Hönö 2012-07-11
Alfågel
Sjöorre 23 ex Kråkudden, Hönö 2006-06-11
Svärta 8 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Knipa Ca 5 ex Torslandaviken 2005-04-24
Salskrake
Småskrake 1 par Torslandaviken 2005-05-28
Storskrake 2 par Torslandaviken 2005-04-24
Orre 2 ex Svartedalen, Stenungsund 2009-10-24
Vaktel 1 ex Säve, Hisingen 2007-06-10
Fasan 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Smålom
Storlom 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Svartnäbbad islom 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Vitnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-24
Smådopping 2 ex Rörö 2010-10-11
Skäggdopping 5 ex Torslandaviken 2005-04-24
Gråhakedopping
Svarthakedopping 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-05
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Gulnäbbad lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-07-30
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-30
Mindre lira 7 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-13
Stormsvala 1 Kråkudden 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-13
Havssula
Storskarv
Toppskarv 2 ex Rörö 2007-04-07
Silkeshäger 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2011-06-08
Gråhäger 4 ex Torslandaviken 2005-04-24
Vit stork 1 ex Åbyfjorden, Sotenäs 2009-09-12
Skedstork 1 ex Tofta kile, Lycke 2010-06-13
Bivråk 1 Kråkudden 2013-05-23
Röd glada 1 Lerbomotet, Forshälla 2013-06-17
Havsörn 1 ex Rörö 2010-10-11
Brun kärrhök 1 hona Torslandaviken 2005-05-22
Blå kärrhök 1 juv Rörö 2010-09-26
Ängshök 1 Ersdalen, Hönö 2011-05-08
Duvhök 1 ex Tofta kile, Lycke 2007-05-05
Sparvhök 1 ex Kippholmen, Björlanda 2007-05-27
Ormvråk 1 ex Orusts kommun 2005-06-03
Fjällvråk 1 ex Torslanda 2010-01-23
Kungsörn 1 ex Svartedalen 2014-01-18
Fiskgjuse 2 ex Tofta kile, Lycke 2009-05-31
Tornfalk
Stenfalk 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-28
Lärkfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-27
Jaktfalk 1 2k Burö 2013-02-02
Pilgrimsfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-27
Vattenrall 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2009-11-08
Småfläckig sumphöna 1 Metesten, Kungälv 2013-05-05
Kornknarr 1 Gunnesby, Säve 2012-06-28
Rörhöna 1 ex Rörö 2010-10-11
Sothöna Ca 10 ex Torslandaviken 2005-04-24
Trana 2 ex Ragnhildsholmen 2009-06-14
Strandskata 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Skärfläcka 2 Kråkudden, Hönö 2013-04-28
Mindre strandpipare 3 ex Torslandaviken 2005-07-14
Större strandpipare 2 ex Torslandaviken 2005-04-24
Fjällpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-09-14
Sibirisk tundrapipare 1 Ödsmåls kile 2011-07-18
Ljungpipare 8 ex Trälebergs kile, Lyse 2008-08-28
Kustpipare 1 ex Trälebergs kile, Lyse 2008-08-23
Tofsvipa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Kustsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Sandlöpare 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-22
Småsnäppa 1 ex Mudderdammen, Boh-delen, Torslandaviken 2007-05-27
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-07-14
Tuvsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2008-05-02
Spovsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Skärsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Kärrsnäppa 10 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Myrsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2010-06-13
Brushane 1 hane Torslandaviken 2005-05-21
Enkelbeckasin 1 ex Hermanö, Orust k:n 2005-07-02
Dubbelbeckasin 1 ex Mollön, Herrestad 2014-05-04
Morkulla 1 ex Ersdalsviken, Hönö 2010-03-28
Rödspov 4 ex Ödsmåls kile, Solberga 2007-05-05
Myrspov 6 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-25
Småspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-29
Storspov
Svartsnäppa 1 ex Hermanö, Orust k:n 2005-07-02
Rödbena 2 ex Torslandaviken 2005-05-13
Dammsnäppa 1 Tofta kile 2011-05-08
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-07-14
Grönbena 10 ex Tofta kile, Lycke 2007-05-05
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-24
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2009-06-04
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-04
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Fjällabb 1 juv Kråkudden, Hönö 2009-08-29
Storlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2009-07-21
Dvärgmås 2 2K Torslandaviken 2005-05-21
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-09-18
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut 1 2k Kråkudden, Hönö 2013-01-03
Havstrut
Tretåig mås 4 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Rosenmås 1 1k Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-28
Sandtärna 1 Torslandaviken 2013-05-18
Kentsk tärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Fisktärna 1 ex Torslandaviken 2005-05-21
Silvertärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Småtärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-02
Svarttärna 1 ex Torslandaviken 2011-06-18
Vitvingad tärna 1 Skogomedammen, Hökälla 2014-05-17
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-10-07
Alkekung
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-05-10
Tamduva
Skogsduva 2 ex Lycke 2009-05-12
Ringduva 1 ex Hermanö 2005-06-18
Turkduva 1 ex Lysekil 2010-05-09
Gök 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Sparvuggla
Kattuggla 1 Lökekullen, Säve 2011-07-03
Hornuggla 10 ex Hönö kyrkogård 2010-02-14
Jorduggla 1 ex Ersdalen, Hönö 2011-10-09
Nattskärra 1 Nolviks kile 2012-06-28
Tornseglare
Härfågel 1 Ekelunds gård, Norrmannebo 2013-11-17
Göktyta 2 ex Haby bukt, Ramsvikslandet 2010-05-09
Gröngöling 1 ex Hermanö 2005-06-04
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett 1 ex Svartedalen, Stenungsund 2009-10-24
Trädlärka 2 Tumlehed, Torslanda 2012-01-28
Sånglärka 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Berglärka 4 Mudderdammen, Torslandaviken 2012-11-12
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Mollön, Herrestad 2014-05-04
Hussvala Flera ex Torslandaviken 2005-05-28
Större piplärka 1 Nötholmen, Hönö 2012-10-21
Trädpiplärka
Ängspiplärka 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Rödstrupig piplärka 1 Nötholmen, Hönö 2013-09-07
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Rörö 2007-04-07
Gulärla 3 ex Tofta kile, Lycke 2007-05-05
Forsärla 2 Hyppeln 2011-10-02
Sädesärla
Sidensvans 14 ex Rörö 2010-10-11
Strömstare 3 ex Anvik, Svartedalen 2009-10-24
Gärdsmyg
Järnsparv 1 ex Rörö 2007-04-07
Rödhake 1 ex Hermanö 2005-06-04
Näktergal Flera ex Hermanö 2005-06-04
Sydnäktergal 1 ex Ytterby, Kungälv 2007-05-22
Blåhake 1 Torslandaviken 2012-05-13
Svart rödstjärt 1 Gamla Framnäs, Björkö 2012-02-05
Rödstjärt 1 ex Hermanö 2005-06-17
Buskskvätta 1 ex Torslandaviken
Svarthakad buskskvätta 1 hane Torslandaviken 2016-04-10
Stenskvätta 3 ex Hermanö 2005-06-04
Ringtrast 1 Nötholmen, Hönö 2012-10-21
Koltrast
Björktrast
Taltrast 1 ex Ytterby, Kungälv 2007-05-22
Rödvingetrast 3 ex Rörö 2010-01-23
Dubbeltrast 1 ex Rörö 2010-10-11
Gräshoppsångare 1 ex Ragnhildsholmen 2007-05-28
Flodsångare 1 ex Ytterby, Kungälv 2007-05-28
Sävsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Busksångare 1 ex Säve, Hisingen 2007-06-06
Kärrsångare 1 ex Säve, Hisingen 2007-05-22
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-04
Härmsångare 1 ex Hermanö 2005-06-04
Rödstrupig sångare 1 Slingan, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare 1 ex Hermanö 2005-06-04
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Trädgårdssångare 2 ex Kippholmen, Björlanda 2007-05-27
Svarthätta 2 ex Hökälla, Hisingen 2006-06-06
Lundsångare 1 Ersdalen, Hönö 2014-06-09
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare 1 ex Tofta kile, Lycke 2007-05-05
Gransångare 1 ex Ytterby, Kungälv 2007-05-22
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare 1 ex Ersdalen, Hönö 2010-05-29
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 4 Sudda, Hönö 2012-02-04
Stjärtmes 6 Nötholmen, Hönö 2012-10-12
Entita 2 ex Tofta kile, Lycke 2007-05-05
Talltita 2 ex Grandalen, Svartedalen 2009-10-24
Tofsmes 1 ex Grandalen, Svartedalen 2009-10-24
Svartmes 1 ex Svartedalen, Kungälv 2009-10-24
Blåmes 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare 1 ex Rörö 2009-10-17
Sommargylling 1 ex Tofta kile, Lycke 2009-05-31
Törnskata 1 ex Kippholmen, Björlanda 2007-05-27
Varfågel 1 Ellesbo älvstrand 2012-12-09
Nötskrika
Skata
Nötkråka 1 ex Rödbomotet 2009-05-31
Kaja
Råka 1 ex Rörö 2009-10-17
Kråka
Korp 1 ex Torslandaviken 2005-05-28
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink 3 ex Rörö 2009-10-17
Grönfink Flera ex Hermanö 2005-06-04
Steglits 3 ex Torslandaviken 2009-10-18
Grönsiska 1 ex Rörö 2009-10-17
Hämpling 2 par Torslandaviken 2005-05-28
Vinterhämpling 10 ex Rörö 2010-10-11
Gråsiska 15 ex Karholmen, Torslandaviken 2006-11-19
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagsparken, Hisingen 2009-10-24
Mindre korsnäbb 70 ex Lillhagsparken, Hisingen 2009-10-24
Större korsnäbb 1 hane Lillhagsparken 2009-10-29
Rosenfink 1 ex Hönö 2006-06-11
Domherre 5 ex Rörö 2010-10-11
Stenknäck 1 Ersdalen, Hönö 2012-10-12
Lappsparv 1 ex Rörö 2010-11-14
Snösparv 8 ex Kråkudden, Hönö 2009-11-15
Gulsparv 1 ex Hermanö 2005-06-04
Sävsparv 2 ex Tofta kile, Lycke 2007-05-05Saknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svartbrynad albatross 1/64
Rördrom 32/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Dvärgbeckasin 39/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Ismås 1/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Berguv 45/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 2/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Höksångare 27/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Pungmes 19/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 29/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallbit 31/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64