LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Per Norberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 50 Nordösundet 2007-02-24
Sångsvan 30 Nordösundet 2007-02-24
Bläsgås
Grågås
Kanadagås 3 Bjällansås 2007-07-13
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Vigg
Ejder 50 Marstrabdsön 2007-02-24
Alfågel
Sjöorre
Knipa 5 Galtösundet 2007-01-07
Salskrake
Småskrake
Storskrake 2 Galtösundet 2007-01-07
Vaktel
Fasan
Smålom
Skäggdopping 1 Galtösundet 2007-01-07
Svarthalsad dopping
Havssula
Storskarv 1 Bjällansås 2007-07-13
Gråhäger
Skedstork
Brun kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Tornfalk
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Skärsnäppa 20 ex Hatteskäret, Sotenäs 2008-11-02
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Skrattmås
Fiskmås 1 Bjällansås 2007-07-13
Silltrut
Gråtrut 1 Bjällansås 2007-07-13
Havstrut
Tretåig mås
Fisktärna
Sillgrissla
Tobisgrissla 6 ex Hållö, Sotenäs 2008-11-02
Ringduva
Gök 2 Västra Ormoskären 2007-05-26
Kattuggla
Tornseglare 10 Bjällansås 2007-07-13
Gröngöling 1 Timmervik, Jörlanda 2007-04-21
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala 5 Bjällansås 2007-07-13
Hussvala
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Forsärla
Sädesärla 3 Bjällansås 2007-07-13
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Buskskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Rödvingetrast 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-11-02
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Törnsångare
Svarthätta 2 Västra Ormoskären 2007-05-26
Gransångare 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Lövsångare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Pungmes
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-11-02
Törnskata
Nötskrika 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Gråsparv
Pilfink
Bofink 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Domherre
Stenknäck
Gulsparv 1 Västra Ormoskären 2007-05-26
Sävsparv 1 Västra Ormoskären 2007-05-26Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Sädgås 45/64
Spetsbergsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Vitkindad gås 51/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Brunand 51/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Svärta 52/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Storlom 49/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Smådopping 48/64
Gråhakedopping 49/64
Svarthakedopping 46/64
Svartbrynad albatross 1/64
Stormfågel 48/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Toppskarv 50/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Bivråk 47/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Havsörn 51/64
Ormörn 3/64
Blå kärrhök 48/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Fiskgjuse 51/64
Aftonfalk 17/64
Stenfalk 47/64
Lärkfalk 45/64
Jaktfalk 29/64
Pilgrimsfalk 50/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Trana 52/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Ljungpipare 52/64
Kustpipare 49/64
Stäppvipa 24/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Prärielöpare 1/64
Dvärgbeckasin 39/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Myrspov 46/64
Småspov 50/64
Dammsnäppa 31/64
Gluttsnäppa 52/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Kustlabb 50/64
Fjällabb 34/64
Storlabb 49/64
Svarthuvad mås 16/64
Dvärgmås 49/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Kentsk tärna 47/64
Silvertärna 50/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tordmule 51/64
Alkekung 50/64
Lunnefågel 47/64
Tamduva 54/64
Skogsduva 52/64
Turkduva 52/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Berguv 45/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Nattskärra 47/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Göktyta 45/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Mindre hackspett 48/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Berglärka 40/64
Backsvala 50/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Trädpiplärka 51/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Vattenpiplärka 34/64
Gulärla 54/64
Citronärla 19/64
Sidensvans 53/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Rödstjärt 54/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Stenskvätta 53/64
Ökenstenskvätta 9/64
Ringtrast 45/64
Taigatrast 20/64
Dubbeltrast 50/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Trastsångare 34/64
Härmsångare 49/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Ärtsångare 53/64
Trädgårdssångare 54/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Grönsångare 51/64
Kungsfågel 53/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Talltita 51/64
Tofsmes 50/64
Svartmes 52/64
Trädkrypare 53/64
Sommargylling 30/64
Svartpannad törnskata 15/64
Varfågel 52/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Råka 48/64
Rosenstare 29/64
Bergfink 51/64
Gulhämpling 7/64
Steglits 49/64
Vinterhämpling 44/64
Gråsiska 52/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Mindre korsnäbb 50/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Tallbit 31/64
Lappsparv 37/64
Snösparv 48/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64