LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Stefan Avenfors

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås 1 ex Skutevik Ramsvik 2020-06-15
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås 1 ex Sjölyckan Orust 2016-04-29
Rostand 1 Tjuve Kile Orust 2012-06-10
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 ex Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-11
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand
Ringand
Vitögd dykand 1 Morlanda dammar Orust 2014-04-11
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Järpe
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Ägretthäger
Gråhäger
Vit stork 1 ex Färlevfjorden, Håby 2009-08-28
Skedstork
Bivråk
Svartvingad glada 1 ex Gerum, Tanum 2020-06-09
Brun glada 1 ex Hjälmvik, Stala, Orust 2016-05-08
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 2 ex Norrmannebo, Romelanda 2011-09-28
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Mindre skrikörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2018-04-23
Fjällpipare 3 ex Svanviks kile, Stala, Orust 2010-05-14
Sibirisk tundrapipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2011-07-18
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2011-05-08
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb 1 Vedholmen Orust 2014-09-26
Kustlabb
Storlabb
Svarthuvad mås 1 Trälebergs kile 2013-04-11
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hökuggla 1 ex Bredfjället 2011-11-12
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla 1 Håby Munkedal 2011-12-11
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare
Biätare 1 ex Bulid, Uddevalla 2020-08-14
Härfågel
Göktyta
Gråspett
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Korttålärka
Tofslärka 1 ex Kungshamn, Sotenäs 2010-06-10
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 Mollön 2014-05-04
Hussvala
Större piplärka 1 ex Härholmen, Stala, Orust 2019-04-25
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 Måseskär 2014-09-23
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Haby bukt, Ramsvikslandet 2018-12-09
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv 1 ex Norrvikarna Nordkoster 2016-10-20
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt 2 ex Kasen Uddevalla 2010-05-09
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2018-09-27
Isabellastenskvätta 1 Torgonö Strömstad 2012-11-05
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex Funneshultssjön, Forshälla 2010-04-29
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Fridhem Hisingen Bohuslän 2017-05-20
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Isabellatörnskata 1 ex Hållö 2008-10-28
Törnskata
Varfågel
Rödhuvad törnskata 1 Kareby Kungälv 2015-06-10
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ad hane Hamburgö, Kville 2011-05-23
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
Dvärgsparv
Sävsparv
Kornsparv 1 käringön orust 1996-01-20Saknade arter på listan
Rödhalsad gås 11/64
Amerikansk bläsand 22/64
Blåvingad årta 2/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Ormörn 3/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Fjällabb 34/64
Kaspisk trut 3/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Alpseglare 3/64
Blåkråka 2/64
Fältpiplärka 10/64
Blåstjärt 2/64
Ökenstenskvätta 9/64
Vandringstrast 1/64
Rödstrupig sångare 15/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Pungmes 19/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Gulhämpling 7/64
Ökentrumpetare 1/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64