LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Hampus Lybeck

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake 20 ex Torslandaviken 2007-11-25
Småskrake
Storskrake
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-07-19
Mindre lira
Balearisk lira
Havssula
Storskarv
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Gråhäger
Skedstork
Bivråk Ytterby, Kungälv
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk 1 ex Torslandaviken 2009-01-06
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall Hökälla, Hisingen
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare Torslandaviken
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa Torslandaviken 2007-07-30
Sandlöpare 2 ex Kråkudden, Hönö 2008-09-03
Småsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-09-03
Mosnäppa
Spovsnäppa 1 Hönö 2007-07-18
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2007-12-29
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Brushane 2 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov 5 ex Torslandaviken 2007-08-18
Småspov
Storspov Torslandaviken
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa Torslanda golfbana, Hisingen
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-09-03
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2007-07-30
Kustlabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2008-09-03
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2007-12-29
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule 18 ex Kråkudden, Hönö 2007-09-16
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-06
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva Ytterby, Kungälv
Gök
Kattuggla Hökälla, Hisingen
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett Tofta kile, Lycke
Tretåig hackspett 1 hane Svankällan, Säve, Hisingen 2008-03-30
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal Ytterby, Kungälv
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare Ytterby, Kungälv
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Hökälla, Hisingen
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-11-01
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska 1 Hönö 2007-07-18
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Sädgås 45/64
Spetsbergsgås 42/64
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Jaktfalk 29/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Berguv 45/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Göktyta 45/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Berglärka 40/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Ringtrast 45/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Råka 48/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallbit 31/64
Lappsparv 37/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64