LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Stefan Malm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 13 ex Kollungerödsvattnet, Orust 2000-04-01
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås 1 ex Ängholmen, Kalvöfjorden 2000-11-05
Fjällgås 1 ex Sotenkanalen 2020-06-14
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ex Skärslätten, Strömstad 2009-03-16
Nilgås 1 ex Torslandaviken 2004-05-11
Rostand 1 ex Tjuve kile 2012-06-08
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-06
Snatterand 1 ex Tofta kile, Lycke 1995-05-01
Kricka
Amerikansk kricka 1 ex Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-11
Gräsand
Stjärtand
Årta 2 ex Tofta kile, Lycke 1995-05-01
Skedand
Brunand
Ringand 1 ex Säveåns mynning, Göteborg 2001-02-18
Vitögd dykand 1 Morlanda dammar 2014-04-11
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 ex Klädesholmen 1997-03-07
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-05-06
Järpe 1 ex Bredfjället, Ljungskile 1995-05-03
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom 2 ex Soten 2001-10-31
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 2 ex Kalvöfjorden, Orust 2002-07-29
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira 1 ex Soten 1996-11-06
Mindre lira 1 ex Klädesholmen, Tjörn 2000-08-06
Klykstjärtad stormsvala
Havssula 10 ex Hönö 1995-10-06
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger 1 ex Haby bukt 2002-05-18
Ägretthäger 1 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, Orust 2008-09-10
Gråhäger
Vit stork 1 ex Mollön, Herrestad 2009-08-19
Skedstork 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-05-28
Bivråk
Brun glada 1 ex Mollön, Herrestad 2007-08-01
Röd glada 1 ex Mjörn, Tjörn 2004-04-18
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, Orust 2008-09-21
Ängshök 1 ex Tofta kile, Lycke 2012-05-20
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn 2 ex Bredfjället, Ljungskile 2002-10-12
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 ex Norums kyrka, Stenungsund 2002-06-06
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 ex Soten 2005-04-09
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna 1 ex Rossö, Strömstad 2001-05-11
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka 2 ex Soten 2000-04-21
Svartvingad vadarsvala 1 ex Gerum, Tanum 2020-06-09
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 ex Tofta kile 2018-04-24
Fjällpipare 1 ex Åseby västergård, Solberga 2005-05-22
Sibirisk tundrapipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2011-07-18
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa 1 ex Backamo flygfält, Ljungskile 1999-07-09
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin 3 ex Hjälmvik, Kalvöfjorden 2000-11-03
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 1 ex Mollön, Uddevalla 2000-05-08
Morkulla
Rödspov 1 ex Tofta kile, Lycke 2004-04-21
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2002-06-12
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 1 ex Hermanö, Orust 2003-09-13
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Vadet, Härmanö, Orust 2006-07-25
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-01-19
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb 1 ex Klädesholmen, Tjörn 2000-09-09
Storlabb 2 ex Hönö 1995-10-06
Svarthuvad mås 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2020-05-10
Dvärgmås
Tärnmås 1 ex Sämstad, Brastad 1994-08-22
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås 10 ex Hönö 1994-10-09
Rosenmås 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2011-12-27
Skräntärna 2 ex Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna 3 ex Klädesholmen, Tjörn 2002-09-06
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna 1 ex Söskär, Mollösund 1999-07-02
Småtärna 3 ex Lösa tångar, Kungshamn 2008-08-09
Svarttärna 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2006-05-07
Vitvingad tärna 1 ex Tofta kile, Lycke 1995-05-22
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla 1 ex Hermanö, Orust 2002-04-07
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv 1 ex Furufjäll, Stenungsund 1995-10-14
Hökuggla 1 ex Fröstorp, Tanumshede 2006-01-08
Sparvuggla 1 ex Mittåvättorna, Svartedalen 2000-04-07
Kattuggla
Lappuggla 1 ex Hogsäm, Tossene 2012-05-28
Hornuggla
Jorduggla 1 ex Öckerö 2014-11-02
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 ex Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare 1 ex Ångbåtsbryggan, Stenungsund 1995-01-31
Härfågel 1 ex Åstol, Tjörn 2008-09-28
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett 1 ex Svartedalen 2007-03-13
Korttålärka 1 ex Breviks kile, Tjörn 2020-08-31
Tofslärka 1 ex Kungsh amn, Sotenäs 2010-06-11
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka 10 ex Sunds ängar, Restenäs 1995-04-30
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 ex Skafteröd, Ljungskile 2002-05-19
Blåhake 1 ex Holmen, Lane-Ryr 2009-05-14
Blåstjärt 1 ex Måröds Lyseberg, Hjärtum 2020-10-06
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Mollön, Uddevalla 2000-11-30
Isabellastenskvätta 1 ex Torgonö, Strömstad 2012-11-05
Stenskvätta
Ökenstenskvätta 1 ex Tjurpannans naturreservat 2000-11-26
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast 1 Grebbestad 2001-12-31
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare 1 ex Ytterby 2003-05-23
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare
Busksångare 1 ex Löddetorp, Hjärtum 1999-06-13
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex Kolbengtserödsjön, Kjungskile 2002-07-20
Härmsångare
Höksångare 1 ex Flackevik, Stocken 2000-06-04
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex Ranebolund 2012-06-10
Taigasångare 1 ex Industriängarna, Stenungsund 2002-10-02
Bergsångare 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Bodeleån, Uddevalla 2001-05-27
Halsbandsflugsnappare 1 ex Knäm, Tanumshede 2001-05-24
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 ex Ragnhildsholmen 2006-05-31
Sommargylling 1 ex Askesby, Säve 2004-06-06
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-19
Törnskata
Varfågel
Rödhuvad törnskata 1 ex Kareby, Kungälv 2015-06-10
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ex Hamburgö, Kville 2011-05-23
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 ex Nässselfjärilvägen 10, Stenungsund 2020-05-17
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb 1 ex Bredfjället, Ljungskile 2002-09-22
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit 30 ex Bergsvägen, Stenungsund 1998-11-28
Domherre
Stenknäck
Lappsparv 20 ex Sunds ängar, Restenäs 1995-04-30
Snösparv
Tallsparv 1 ex Torslanda 2000-01-08
Gulsparv
Ortolansparv 1 ex Lycke kyrka 2009-05-11
Dvärgsparv 1 ex Industriängarna, Stenungsund 2004-10-12
Sävsparv
Kornsparv 1 Industriängarna, Stenungsund 2000-04-26Saknade arter på listan
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Vitnackad svärta 18/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 22/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Svart stork 3/64
Ormörn 3/64
Mindre skrikörn 3/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 2/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Vandringstrast 1/64
Rödstrupig sångare 15/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Ökentrumpetare 1/64
Videsparv 5/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64