LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Johan Ennerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Torslandaviken 2009-03-07
Sångsvan 1 ex Torslandaviken 2009-03-07
Sädgås 1 ex Torslandaviken 2011-11-20
Bläsgås 3 ex Torslandaviken 2015-11-07
Grågås 2 ex Torslandaviken 2008-05-23
Kanadagås 2 ex Torslandaviken 2009-03-07
Vitkindad gås 3 ex Kråkudden, Hönö 2011-08-11
Prutgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-19
Gravand 7 ex Torslandaviken 2009-03-07
Bläsand 1 ex Torslandaviken 2010-03-20
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2006-04-29
Kricka 11 ex Torslandaviken 2009-04-09
Amerikansk kricka 1 ex Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-11
Gräsand Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Stjärtand 1 ex Torslandaviken 2016-08-22
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Skedand 1 ex Torslandaviken 2009-04-09
Rödhuvad dykand 1 ex Torslandaviken 2019-04-30
Brunand 74 ex Torslandaviken 2009-10-29
Vigg 2 ex Torslandaviken 2009-03-07
Ejder 400 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Praktejder 1 ex Marstrandsön 2010-03-27
Alfågel 1 hane Torslandaviken 2009-03-07
Sjöorre 1 ex Kråkudden, Hönö 2008-10-19
Svärta Kråkudden, Hönö
Knipa 5 ex Torslandaviken 2009-03-07
Salskrake 37 ex Torslandaviken 2009-03-07
Småskrake 7 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Storskrake 10 ex Torslandaviken 2009-03-07
Fasan 1 Torslandaviken
Smålom Kråkudden, Hönö
Smådopping 1 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Skäggdopping 3 ex Krossholmen, Torslanda 2010-03-07
Gråhakedopping 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2008-05-01
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Klykstjärtad stormsvala 3 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Havssula Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Storskarv 1 ex Torslandaviken 2008-03-15
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 2018-11-10
Gråhäger 3 ex Torslandaviken 2009-03-07
Skedstork 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-05-28
Havsörn 1 Torslandaviken 2013-05-10
Brun kärrhök 2 ex Torslandaviken 2009-04-09
Blå kärrhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Sparvhök 1 ex Torslandaviken 2011-08-22
Ormvråk 1 ex Torslandaviken 2010-03-20
Fjällvråk 3 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse 3 ex Torslandaviken 2011-05-14
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2009-03-07
Lärkfalk 1 ex Öxnäs, Säve 2018-05-08
Pilgrimsfalk 1 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2016-01-10
Småfläckig sumphöna 3 Lagmansholmen 2013-05-09
Kornknarr 1 ex Ragnhildsholmen 2006-06-05
Rörhöna 1 ex Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Sothöna Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Trana 1 ex Ränteröd 2018-04-28
Strandskata Torslandaviken
Mindre strandpipare Torslandaviken
Större strandpipare 1 ex Torslandaviken 2008-03-15
Fjällpipare 1 ex Torslandaviken 2019-04-30
Ljungpipare 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Kustpipare Kråkudden, Hönö
Tofsvipa 9 ex Torslandaviken 2008-03-15
Kustsnäppa 2 ex Rörö 2018-09-12
Mosnäppa Torslandaviken
Skärsnäppa 10 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Torslandaviken 2006-08-20
Brushane 4 ex Torslandaviken 2011-08-22
Dvärgbeckasin 6 ex Hökälla, Hisingen 2014-10-30
Enkelbeckasin 1 ex Torslandaviken 2008-09-05
Morkulla 1 Lagmansholmen 2013-05-09
Rödspov 1 ex Morups tånge 2008-09-05
Myrspov 2 ex Rörö 2018-09-12
Småspov 3 ex Torslandaviken 2014-05-01
Storspov Torslandaviken
Svartsnäppa 1 ex Rörö 2017-08-17
Rödbena 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2011-08-11
Dammsnäppa 1 ex Torslandaviken 2015-05-20
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2011-05-14
Skogssnäppa 1 ex Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-11
Grönbena 1 ex Torslandaviken 2014-05-01
Drillsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-08-11
Roskarl Rörö
Bredstjärtad labb 5 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Kustlabb 1 ex Rörö 2008-08-23
Storlabb 4 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Dvärgmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2006-11-19
Skrattmås 18 ex Torslandaviken 2008-03-15
Fiskmås 2 ex Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Silltrut 2 ex Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Gråtrut 2 ex Torslandaviken 2008-03-15
Vitvingad trut 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård
Havstrut Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Rosenmås 1 ex Pinan, Hönö 2011-12-27
Kentsk tärna Rörö
Fisktärna 3 ex Torslandaviken 2011-05-14
Silvertärna 1 ex Torslandaviken 2007-08-18
Vitvingad tärna 1 Torslandaviken 2014-05-20
Sillgrissla 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-08-11
Tordmule 29 ex Kråkudden, Hönö 2011-11-27
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö
Alkekung Kråkudden, Hönö 2008-10-19
Tamduva 1 ex Torslandaviken 2011-05-14
Skogsduva Ragnhildsholmen
Ringduva 1 ex Torslandaviken 2009-03-07
Turkduva Hönö
Gök 1 Torslandaviken 2013-05-10
Kattuggla 1 Hökäla 2013-05-09
Hornuggla 8 ex Hönö kyrkogård 2010-02-28
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2018-04-01
Tornseglare 1000 ex Torslandaviken 2010-05-25
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2013-12-31
Härfågel 1 Ekelunds gård, Norrmannebo 2013-11-16
Gröngöling 1 ex Torslandaviken 2016-10-28
Spillkråka 1 ex Saltö, Strömstad 2016-05-18
Större hackspett 1 ex Hökälla, Hisingen 2009-10-29
Mindre hackspett 1 ex Oxhagen, Rödbo 2014-05-29
Sånglärka Torslandaviken 2008-05-23
Berglärka 4 ex Torslandaviken 2012-11-24
Backsvala Torslandaviken 2008-05-23
Ladusvala Torslandaviken 2008-05-23
Hussvala Torslandaviken 2008-05-23
Trädpiplärka 1 ex Tjärnö, Strömstad 2016-05-18
Ängspiplärka
Skärpiplärka 2 ex Kråkudden, Hönö 2011-08-11
Gulärla 10 ex Torslandaviken 2011-08-22
Sädesärla Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Sidensvans 15 ex Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2012-11-03
Gärdsmyg 1 ex Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Järnsparv 1 ex Ragnhildsholmen 2014-05-29
Rödhake 2 ex Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Näktergal 1 ex Hökälla, Hisingen 2010-05-12
Rödstjärt 1 ex Hummerviken, Öckerö 2011-08-11
Buskskvätta 3 ex Oxhagen, Rödbo 2010-05-30
Vitgumpad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2018-09-28
Stenskvätta 2 ex Hummerviken, Öckerö 2011-08-11
Koltrast 1 ex Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Björktrast 40 ex Torslandaviken 2009-03-07
Taltrast 1 ex Torslandaviken 2011-05-14
Rödvingetrast Söbben, Orust 2018-10-07
Gräshoppsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2010-05-30
Flodsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2006-06-01
Sävsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2010-05-30
Kärrsångare 2 ex Oxhagen, Rödbo 2010-05-30
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2010-05-25
Härmsångare 1 ex Oxhagen, Rödbo 2014-05-29
Ärtsångare 1 ex Hummerviken, Öckerö 2011-08-11
Törnsångare 5 ex Oxhagen, Rödbo 2010-05-30
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2011-05-14
Svarthätta 1 Lerbäck 2013-06-01
Grönsångare 3 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2018-04-23
Gransångare 3 ex Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Lövsångare Torslandaviken 2010-05-25
Svartvit flugsnappare 1 hane Hökälla, Hisingen 2011-05-20
Skäggmes 15 ex Torslandaviken 2015-01-06
Talltita 1 ex Torslandaviken 2018-11-10
Svartmes 1 ex Saltö, Strömstad 2016-05-18
Blåmes Hökälla, Hisingen 2009-10-29
Talgoxe 1 ex Torslandaviken 2008-03-15
Nötväcka 1 ex Hökälla, Hisingen 2009-10-29
Trädkrypare 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2015-01-06
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2009-03-07
Nötskrika 1 ex Öxnäs, Säve 2015-01-06
Skata 1 ex Torslandaviken 2009-03-07
Kaja 60 ex Torslandaviken 2011-12-03
Råka 1 ex Torslandaviken 2016-04-09
Kråka 3 ex Torslandaviken 2009-03-07
Korp Torslandaviken 2009-11-29
Stare 30 ex Torslandaviken 2009-03-07
Gråsparv 2 ex Tjärnö, Strömstad 2016-05-18
Pilfink 1 ex Hummerviken, Öckerö 2011-08-11
Bofink Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Grönfink 2 ex Torslandaviken 2009-03-07
Steglits 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2011-05-20
Grönsiska Lillhagen, Säve, Hisingen 2009-10-29
Hämpling 11 ex Torslandaviken 2011-08-11
Gråsiska 2 ex Torslandaviken 2012-01-15
Bändelkorsnäbb Hökälla, Hisingen 2009-10-29
Mindre korsnäbb Hökälla, Hisingen 2009-10-29
Rosenfink 1 hane Oxhagen, Rödbo 2010-05-30
Stenknäck 1 Lillhagen, Säve, Hisingen 2014-10-30
Snösparv 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård
Gulsparv 3 ex Hökälla, Hisingen 2009-04-09
Sävsparv 6 ex Hökälla, Hisingen 2009-04-09Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Spetsbergsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Blåvingad årta 2/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Storlom 49/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Balearisk lira 17/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Bivråk 47/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Stenfalk 47/64
Jaktfalk 29/64
Dvärgsumphöna 21/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vittrut 31/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Lunnefågel 47/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Berguv 45/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Nattskärra 47/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Göktyta 45/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Forsärla 46/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Ringtrast 45/64
Taigatrast 20/64
Dubbeltrast 50/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Busksångare 37/64
Trastsångare 34/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Kungsfågel 53/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Stjärtmes 50/64
Entita 55/64
Tofsmes 50/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Törnskata 51/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Rosenstare 29/64
Bergfink 51/64
Gulhämpling 7/64
Vinterhämpling 44/64
Snösiska 28/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallbit 31/64
Domherre 55/64
Lappsparv 37/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64