LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Peter Strandvik

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan Torslandaviken 2001-10-22
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås Joreviken
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås Ödsmåls kile, Solberga 2001-10-04
Nilgås 1 ex Bottnefjorden, Tossene, Sotenäs 2017-06-10
Rostand 1 hane Tjuve kile, Orust 2012-06-04
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 hane Torslandaviken 2006-07-09
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 ad hane Södra Munkholmen, Nordre älv 2010-04-11
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand 1 hona Ringön, Göta älv 2001-02-21
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 ad hane Askerösundet, Stenungsund 2001-05-26
Alförrädare 1 ad hane Hönö huvud 2009-03-11
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 1 ad hane Tofta kile, Lycke 2006-05-06
Järpe 2 ex Kynnefjäll, Krokstad 1979-04-28
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ad Instö ränna, Lycke 1979-05-05
Vitnäbbad islom 1 ex Marstrand 2002-11-17
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 1K Torslandaviken 2002-08-09
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira 1 ex Marstrand 2002-10-26
Mindre lira Marstrand 2004-08-21
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2015-09-18
Stormsvala 1 3k+ Hamneskär, Pater Noster, Tjörn 2011-08-18
Klykstjärtad stormsvala 1 Kråkudden, Hönö 1978-11-15
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger 1 ex Tofta kile, Lycke 2003-05-11
Ägretthäger 1 ad Ängholmen, Kalvöfjorden, Orust 2008-09-10
Gråhäger
Vit stork 1 ex Mollön, Herrestad 2009-08-20
Skedstork 1 3K Tofta kile, Lycke 2006-05-26
Bivråk
Röd glada Marstrand
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 ad hane Öds måls kile, Solberga 2015-08-24
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 1K Ödsmåls kile, Solberga 2002-08-29
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 ad Vadholmen, Havstens fjord 2012-01-29
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 hona Öd småls kile, Solberga 2018-04-23
Fjällpipare Åseby, Solberga 2005-05-22
Sibirisk tundrapipare 1 ad Ödsmåls kile, Solberga 2009-08-11
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa 1 1K Breviks kile, Tjörn 2006-09-24
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa Ödsmåls kile, Solberga 2002-06-12
Gluttsnäppa
Större gulbena 1 1K Ödsmåls kile, Solberga 2017-12-21
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 1K Torslandaviken 2004-08-23
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Marstrandsön 2006-10-27
Bredstjärtad labb 2 ex Marstrand 2003-05-04
Kustlabb
Fjällabb Marstrandsön 2004-08-28
Storlabb 6 ex Marstrand 2003-08-14
Svarthuvad mås 1 3k Kastellegården, Ytterby 2016-04-27
Dvärgmås
Tärnmås 1 1K Marstrandsön 2004-09-27
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut 1 2K Agnesbergsskolan, Uddevalla 2011-01-29
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 1K Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-27
Skräntärna Marstrandsön 2003-06-15
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna 1 ad+1 1k Ödsmåls kile, Solberga 2006-08-16
Svarttärna 1 ad Torslandaviken 2004-06-09
Vitvingad tärna 1 ad Karholmsdammen (Boh), T-viken 2014-05-19
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla Kungshamn, Sotenäs 2004-11-16
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 1k Ö xnäs, Säve 2011-09-30
Gök
Berguv
Hökuggla 1 ex Sältenmotet, Skee 2012-11-06
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla 1 1K Skådene, Håby, Munkedal 2011-12-11
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 ex Borealis kracker, Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare
Biätare 1 ex Marstrandsön 2014-07-18
Härfågel 1 ex Marstrandsön 2011-10-16
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett Uddevalla (Ängsbacken) 2005-04-01
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka Haby bukt, Ramsvikslandet 1972-10-29
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Mollön, Herrestad 2014-05-04
Hussvala
Större piplärka 1 ex Öxnäs, Säve 2003-09-25
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Västudden, Marstrandsön 2005-11-11
Gulärla
Citronärla 1 ex Marstrandsön 2003-09-21
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-24
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 sj Västra Ormoskärmen, Ytterby 2007-05-21
Blåhake 1 honfärgad Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2007-09-06
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 honfärgad Kärlingesund,Dragsmark 2011-03-16
Isabellastenskvätta 1 ex Torgonö, Strömstad 2012-11-06
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare 1 sj Nolviks kile, Björlanda 2012-06-14
Sävsångare
Busksångare 1 sj Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Kolbergtserödssjön 2002-06-19
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 sj Ranebo lund, Svartedalen 2012-06-10
Taigasångare 1 ex Vadholmen, Solberga 2005-10-07
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare Marstrandsön 2001-05-18
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 ex Ragnhildsholmen 2006-05-31
Isabellatörnskata 1 ad hane Hållö, Sotenäs 2008-10-21
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 ex Långholmen, Rörö 2013-08-12
Varfågel
Rödhuvad törnskata 1 hane Rishammar, Kareby 2015-06-10
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare Nordösundet, Lycke 2003-09-24
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling Marstrandsön 2004-05-03
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 ex Nösund, Tegneby, Orust 2006-01-08
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Vitögd dykand 11/64
Vitnackad svärta 18/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 22/64
Svart stork 3/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Tereksnäppa 3/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Tygeltärna 19/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Alpseglare 3/64
Blåkråka 2/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Fältpiplärka 10/64
Blåstjärt 2/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Rödstrupig sångare 15/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Sommargylling 30/64
Ökenvarfågel 8/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallbit 31/64
Tallsparv 20/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64