LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Lasse Svensson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan Stora Valeklinten, Hjärtum 2003-03-20
Sångsvan
Sädgås Kärrstegen, Ljung 1978-09-30
Spetsbergsgås Havstensfjorden 1980-10-12
Bläsgås Utby, Herrestad 1983-05-12
Grågås Backamo flygfält, Grinneröd 1979-04-05
Kanadagås Åsebukten, Forshälla 1978-08-13
Vitkindad gås Stenungsund 1999-05-13
Prutgås Bredfjället 1992-09-29
Gravand Kalvöfjorden, Orust 1978-04-01
Bläsand Långevattnet, Ljung 1980-09-03
Snatterand Härmanö, Orust 2003-05-03
Kricka Funneshultsjön, Forshälla 1978-04-01
Gräsand
Stjärtand Långevattnet, Ljung 1980-09-04
Årta Kollungeröds vatten, Orust 1997-04-26
Skedand Långevattnet, Ljung 1993-05-22
Brunand Stora Hällungen 1991-11-24
Vigg Åsebukten, Forshälla 1978-04-01
Bergand Ljungskileviken 1978-11-25
Ejder
Praktejder Åsebukten, Forshälla 1981-04-07
Alfågel Risholmen, Ljung 1981-10-23
Sjöorre Åsebukten, Forshälla 1978-04-01
Svärta Strandön, Resteröd 1978-11-25
Knipa
Salskrake Ljungskileviken 1978-11-25
Småskrake
Storskrake Strand ränna, Resteröd 1978-04-01
Järpe Bredfjället 1980-05-01
Orre Bredfjället
Tjäder Bredfjället
Rapphöna Lyckorna golfbana, Ljung 1992-11-29
Vaktel Valler, Romelanda 2003-06-21
Fasan
Smålom Dirhuvud, Ljung 1980-10-01
Storlom Stora Skarsjön, Ljung 1978-05-14
Svartnäbbad islom Bredfjället 1981-04-05
Vitnäbbad islom Härmanö, Orust 1998-10-04
Smådopping Långevattnet, Ljung 1978-04-08
Skäggdopping Åsebukten, Forshälla 1978-04-01
Gråhakedopping Vadholmen, Herrestad 1981-08-09
Svarthalsad dopping Kalvöfjorden, Orust 1998-06-07
Svarthakedopping Havstensfjorden 1981-04-09
Stormfågel Klädesholmen, Tjörn 1996-11-02
Grålira Soten, Ramsvikslandet 2001-10-27
Mindre lira Soten, Ramsvikslandet 1999-08-28
Klykstjärtad stormsvala Härmanö, Orust 2004-09-21
Havssula Härmanö, Orust 1982-05-02
Storskarv
Toppskarv Segelskären, Tanum 1994-10-29
Rördrom 1 ex Lilla Hällungen 2009-04-16
Silkeshäger Vadet, Härmanö, Orust 2006-07-25
Gråhäger Bredfjället 1978-05-01
Bivråk Kärrstegen, Ljung 1978-05-24
Röd glada Härmanö, Orust 2006-04-02
Havsörn Dirhuvud, Ljung 1990-11-25
Brun kärrhök Kärrstegen, Ljung 1979-09-23
Blå kärrhök Kärrstegen, Ljung 1978-10-01
Ängshök Stora Skarsjön, Ljung 1994-04-24
Duvhök Kärrstegen, Ljung 1978-03-30
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk Bredfjället 1978-10-01
Kungsörn Bredfjället 1990-02-01
Fiskgjuse Hälle, Ljung 1978-04-09
Tornfalk Kalvöfjorden, Orust 1978-04-01
Stenfalk Bergs kile, Forshälla 1978-08-17
Lärkfalk Kärrstegen, Ljung 1978-10-08
Jaktfalk Vallerö, Orust 1997-10-30
Pilgrimsfalk Härmanö, Orust 1982-05-02
Vattenrall Funneshultsjön, Forshälla 1981-05-14
Småfläckig sumphöna Funneshultsjön, Forshälla 1990-06-02
Dvärgsumphöna Rossö 2001-05-11
Kornknarr Skafteröd, Ljung 1984-06-02
Rörhöna Långevattnet, Ljung 1978-04-08
Sothöna Ljungskileviken 1978-03-31
Trana Hälle, Ljung 1979-04-18
Strandskata
Skärfläcka Sote huvud, Ramsvikslandet 2000-04-21
Mindre strandpipare Måröds damm, Hjärtum 1979-05-19
Större strandpipare Åsebukten, Forshälla 1978-04-01
Fjällpipare Åseby, Solberga 2005-05-23
Sibirisk tundrapipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2011-07-18
Ljungpipare Bergs kile, Forshälla 1980-07-26
Kustpipare Bergs kile, Forshälla 1978-08-22
Stäppvipa Backamo flygfält, Grinneröd 1999-07-09
Tofsvipa
Kustsnäppa Vadholmen, Herrestad 1981-07-25
Sandlöpare Vadholmen, Herrestad 1980-08-09
Småsnäppa Björningarna 1980-09-22
Mosnäppa Jordhammarsviken 1996-05-20
Spovsnäppa Bergs kile, Forshälla 1980-07-26
Skärsnäppa Segelskären, Tanum 1994-10-29
Kärrsnäppa Bergs kile, Forshälla 1978-09-23
Myrsnäppa Bergs kile, Forshälla 1981-08-01
Brushane Bergs kile, Forshälla 1978-08-22
Dvärgbeckasin Strand ränna, Resteröd 1980-10-28
Enkelbeckasin
Morkulla Tjöstelsrödbäcken, Ljung 1978-04-16
Rödspov Tofta kile, Lycke 2006-07-30
Myrspov Vadholmen, Herrestad 1980-08-03
Småspov Härmanö, Orust 1999-05-03
Storspov Vadholmen, Herrestad 1980-08-03
Svartsnäppa Strand ränna, Resteröd 1980-08-03
Rödbena Åkers kile, Ljung 1978-03-31
Gluttsnäppa Stora Hasselön 1978-07-23
Skogssnäppa Grinnerödssjön, Grinneröd 1978-04-13
Grönbena Bergs kile, Forshälla 1979-08-11
Drillsnäppa Bredfjället 1978-05-01
Roskarl Vadholmen, Herrestad 1980-08-03
Smalnäbbad simsnäppa Vadet, Härmanö, Orust 2006-07-25
Brednäbbad simsnäppa Härmanö, Orust 2001-11-03
Bredstjärtad labb Härmanö, Orust 1999-11-05
Kustlabb
Fjällabb Sote huvud, Ramsvikslandet 1999-08-28
Storlabb Klädesholmen, Tjörn 1996-11-02
Dvärgmås Ljungskileviken 1982-03-27
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut Lysekils hamn 1997-12-14
Havstrut
Tretåig mås Ljungskile 1978-11-18
Kentsk tärna Haby bukt, Ramsvikslandet 1999-05-14
Fisktärna
Silvertärna Kärrstegen, Ljung 1979-09-01
Sillgrissla Ljungskileviken 1981-10-23
Spetsbergsgrissla Härmanö, Orust 2002-04-07
Tordmule Ljungskileviken 1990-02-02
Tobisgrissla Härmanö, Orust 1994-09-12
Alkekung Vallerö, Orust 1995-11-11
Lunnefågel Soten, Ramsvikslandet 1998-02-22
Tamduva
Skogsduva Bredfjället 1978-10-01
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv Skeppsviken, Uddevalla 1981-03-28
Hökuggla Kärrstegen, Ljung 1983-11-06
Sparvuggla Hälle, Ljung 1978-10-22
Kattuggla Bredfjället 1978-05-01
Hornuggla Stora Dalen, Svarteborg 1996-04-05
Jorduggla Väderöarna 1998-11-08
Pärluggla Bredfjället 1978-05-01
Nattskärra Långevattnet, Ljung 1978-06-20
Tornseglare
Kungsfiskare Bratteforsån, Ljung 1990-12-25
Blåkråka Restenäs, Resteröd 1978-05-21
Göktyta Långevattnet, Ljung 1979-05-19
Gråspett Töllås, Orust 1996-11-16
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett Kärrstegen, Ljung 1979-03-31
Tretåig hackspett Bredfjället 1994-01-29
Trädlärka Bredfjället 1978-04-30
Sånglärka
Berglärka Härmanö, Orust 1999-11-05
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka Industriängarna, Stenungsund 1995-11-05
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka Bredfjället 1995-09-02
Skärpiplärka
Vattenpiplärka Haby bukt, Ramsvikslandet 2001-12-26
Gulärla
Forsärla Tjöstelsrödbäcken, Ljung 1977-03-28
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare Tjöstelsrödbäcken, Ljung 1978-04-02
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal Kärrstegen, Ljung 1978-05-20
Sydnäktergal Skafteröd, Ljung 2002-05-19
Blåhake Härmanö, Orust 1991-09-27
Svart rödstjärt Uddevalla hamn 1981-04-28
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Aröd, Tjörn 2001-01-21
Stenskvätta Kärrstegen, Ljung 1978-05-05
Ringtrast Kärrstegen, Ljung 1978-05-04
Koltrast
Taigatrast Grebbestad 2001-12-26
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast Kärrstegen, Ljung 1979-03-31
Gräshoppsångare Kolbengtserödsjön, Ljung 1981-05-17
Flodsångare Funneshultssjön, Forshälla 1997-06-07
Sävsångare Lilla Hällungen 1980-06-11
Busksångare Löddestorp, Hjärtum 1999-06-13
Kärrsångare Skafteröd, Ljung 1980-06-10
Rörsångare
Trastsångare Funneshultssjön, Forshälla 1990-05-12
Härmsångare Bratteforsån, Ljung 1979-05-26
Höksångare Tjurpannans naturreservat, Tanum 2005-05-29
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare Storö, Väderöarna 1998-11-08
Grönsångare
Gransångare Kärrstegen, Ljung 1979-04-14
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Härmanö, Orust 2009-04-20
Grå flugsnappare Hällebäcken, Ljung 1980-05-20
Mindre flugsnappare Sundsby, Tjörn 1998-06-20
Halsbandsflugsnappare Knäm, Tanum 2001-05-19
Svartvit flugsnappare
Skäggmes Funneshultsjön, Forshälla 1992-03-16
Stjärtmes Kärrstegen, Ljung 1979-03-31
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 ex Ragnhildsholmen 2006-06-03
Törnskata Kärrstegen, Ljung 1978-05-14
Varfågel Bredfjället 1978-10-01
Ökenvarfågel Haby bukt, Ramsvikslandet 1998-11-01
Nötskrika
Skata
Nötkråka Bredfjället
Kaja
Råka Kärrstegen, Ljung 1980-04-01
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling Måröd, Hjärtum 1978-04-01
Vinterhämpling Björningarna 1980-10-31
Gråsiska
Snösiska Ängholmen, Tjörn 1998-01-03
Bändelkorsnäbb Bredfjället 1995-12-09
Mindre korsnäbb Hälle, Ljung 1978-03-30
Större korsnäbb Bredfjället
Rosenfink Anfasteröd, Ljung 1982-05-29
Tallbit Bredfjället 1987-12-24
Domherre
Stenknäck Hällebäcken, Ljung 1978-08-10
Lappsparv Härmanö, Orust 1991-09-27
Snösparv Kärrstegen, Ljung 1979-09-16
Gulsparv
Ortolansparv Bredfjället 1995-08-19
Dvärgsparv Industriängarna, Stenungsund 2004-10-12
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Svarthuvad mås 16/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Lappuggla 15/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Härfågel 29/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Rostgumpsvala 25/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Rödstrupig sångare 15/64
Lundsångare 25/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallsparv 20/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64