LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Magnus Unger

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 7 ad + 2 juv Torslandaviken 1996-10-26
Sångsvan 4 ad Torslandaviken 1996-10-26
Sädgås 1 Tofta kile 1999-05-18
Spetsbergsgås 5 mot S Hönö 1996-10-02
Bläsgås 1 2K Rörö 2001-05-01
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås 1 ex Torslandaviken 1996-08-09
Prutgås 5 ex mot S Kråkudden, Hönö 1993-01-23
Nilgås 1 ex Torslandaviken 2004-05-11
Rostand 1 par Torslandaviken 2001-07-29
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 hane Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand 4 Torslandaviken 1997-08-26
Kricka
Amerikansk kricka 1 hane Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-10
Gräsand
Stjärtand 3 Torslandaviken 1996-08-25
Årta 1 Torslandaviken 1996-08-25
Skedand 1 Torslandaviken 1996-08-19
Brunand 71 Torslandaviken 1996-10-28
Ringand 1 hona Ringön 2001-02-17
Vitögd dykand 1 hona Morlanda dammar 2014-04-11
Vigg
Bergand 1 hona Torslandaviken 1996-09-28
Ejder
Praktejder 1 hane Vinga Fjärskär, Gbg:s norra skärgård 1997-03-22
Alförrädare 1 hane Torslandaviken 1994-05-15
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 ad hane mot S Kråkudden, Hönö 2001-05-27
Svärta
Knipa
Salskrake 1 hona Torslandaviken 1996-11-10
Småskrake
Storskrake 3 Jorefjorden 1996-11-23
Amerikansk kopparand 1 hane Torslandaviken 1996-08-07
Järpe Bredfjället 1996-01-28
Orre Bredfjället 1999-12-30
Tjäder Bredfjället 1999-12-30
Rapphöna 4 Hönö 1998-01-17
Vaktel 1 ex sp Askesby, Säve, Hisingen 1998-05-18
Fasan
Smålom
Storlom Stora Hällungen 1987-05-23
Svartnäbbad islom 1 ad i vdr Mollösund 1994-02-13
Vitnäbbad islom 1 ex i vdr mot S Hönö 1999-11-02
Smådopping 1 Torslandaviken 1996-08-19
Skäggdopping 1 Rörvik, Hamburgssund 1996-11-23
Gråhakedopping 1 Hönö 1996-09-28
Svarthalsad dopping 1 juv Torslandaviken 1998-08-27
Svarthakedopping 2 Torslandaviken 1996-09-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 1987-08-01
Gulnäbbad lira 1 ex mot S Hönö 1998-08-06
Grålira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1992-11-01
Mindre lira 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1987-09-19
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-09-23
Stormsvala 1 ex ringmärktes Hermanö huvud 1997-08-18
Klykstjärtad stormsvala 1 ex mot S Hönö 1995-09-26
Havssula Kråkudden, Hönö 1987-08-01
Storskarv
Toppskarv 1 ex Segelskären 1992-10-10
Rördrom 1 ex Jordhammarsviken, Ödsmål 2002-12-30
Silkeshäger 1 ex Torslandaviken 1997-06-05
Ägretthäger 1 ex Torslandaviken 1999-04-14
Gråhäger
Vit stork 1 ex Åbyfjorden, Sotenäs 2009-09-12
Skedstork 1 2K Tofta kile, Lycke 2006-05-26
Bivråk 1 neråt älven Oxhagen 1996-08-26
Brun glada 1 ex Mollön, Herrestad 2007-08-02
Röd glada 1 2K Ödsmåls kile 1998-04-17
Havsörn 1 ex mot S Hönö 2000-12-25
Brun kärrhök 1 hona mot N Hälsö, Gbg:s norra skärgård 1999-04-24
Blå kärrhök 1 honf Hönö 1996-10-02
Stäpphök 1 hane Torslandaviken 2014-04-19
Ängshök 1 ad hane mot S Öxnäs, Säve 2004-05-09
Duvhök
Sparvhök 1 Torslandaviken 1998-04-10
Ormvråk 1 Torslandaviken 1998-10-09
Fjällvråk 2 ex Torslandaviken 2000-12-10
Kungsörn Öxnäs, Säve 2002-02-02
Fiskgjuse 1 Torslandaviken 1996-08-17
Tornfalk
Stenfalk 3 Hönö 1996-09-28
Lärkfalk Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Jaktfalk 1 juv insträckande Kråkudden, Hönö 1995-10-19
Pilgrimsfalk 1 ad Sandviks båthamn, Torslanda 1998-08-01
Vattenrall 1 hörd Torslandaviken 1999-04-04
Småfläckig sumphöna 1 ex sp Tofta kile 1996-06-01
Dvärgsumphöna 1 ex sp Rossö 2001-05-11
Kornknarr 1 hörd Ingebäck, Säve 1998-05-18
Rörhöna 1 Torslandaviken 1996-08-18
Sothöna Torslandaviken 1999-08-29
Trana 1 ad Tofta kile, Lycke 2000-12-08
Strandskata
Skärfläcka 1 ex Torslandaviken 1995-04-27
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 ex Torslandaviken 2007-04-24
Fjällpipare 6 ad Åseby, Solberga 2005-05-19
Sibirisk tundrapipare 1 ex Ödsmåls kile 2011-07-18
Ljungpipare 5 Torslandaviken 1996-08-09
Kustpipare 4 Hönö 1996-07-14
Stäppvipa 1 ad i sdr Backamo flygplats 1999-07-09
Tofsvipa 8 Hönö 1997-02-26
Kustsnäppa 3 Torslandaviken 1996-07-15
Sandlöpare 1 juv Torslandaviken 1996-08-18
Småsnäppa
Mosnäppa 2 Torslandaviken 1996-07-15
Tuvsnäppa 1 ad Torslandaviken 2000-05-08
Spovsnäppa
Skärsnäppa 13 Hönö 1996-10-28
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 Torslandaviken 1996-08-14
Brushane 1 Torslandaviken 1996-07-15
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 2 ex Bredungen, Rödbo 1995-08-22
Morkulla 1 spelande Hälsö, Gbg:s norra skärgård 1999-04-04
Rödspov 1 Torslandaviken 1998-04-26
Myrspov 7 Hönö 1996-07-02
Småspov 1 Torslandaviken 1996-07-15
Storspov 24 Hönö 1996-07-03
Svartsnäppa 1 ad Torslandaviken 1996-08-09
Rödbena
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa
Skogssnäppa 2 Torslandaviken 1996-08-09
Grönbena
Drillsnäppa 3 ex Torslandaviken 1996-09-07
Roskarl 1 mot S Hönö 1996-09-30
Smalnäbbad simsnäppa 1 juv Torslandaviken 1999-08-29
Brednäbbad simsnäppa 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1995-10-28
Bredstjärtad labb 3 ad/subad mot S Kråkudden, Hönö 1993-10-16
Kustlabb
Fjällabb 1 juv mot S Kråkudden, Hönö 1994-09-11
Storlabb 1 juv mot S Kråkudden, Hönö 1987-09-19
Svarthuvad mås 1 2K Torslandaviken 2012-05-19
Dvärgmås 1 ad Torslandaviken 1996-07-15
Tärnmås 1 ad i sdr Sämstad 1994-08-21
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut 1 2K Rörö 2011-11-05
Vitvingad trut 1 2K Öckerö fiskhamn 1989-01-03
Vittrut 1 2K Lysekils hamn 2003-03-15
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 ad i vdr Mollön 1993-01-21
Sandtärna 1 ad Hyppeln 2013-05-18
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna 1 juv Hönö 1997-09-14
Tygeltärna 1 ad Söskär, Mollösund 1999-07-01
Småtärna Torslandaviken 2000-06-22
Svarttärna
Vitvingad tärna 1 ad Hökälla 2014-05-17
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla 1 ex Kungshamn, Sotenäs 2004-11-06
Tordmule 2 Hönö 1996-07-02
Tobisgrissla
Alkekung ca 600 ex mot S Kråkudden, Hönö 1995-10-28
Lunnefågel 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 1995-09-26
Tamduva
Skogsduva 2 Ödsmåls kile 1998-06-15
Ringduva
Turkduva 1 Öckerö 1999-04-10
Turturduva 1 1K Öxnäs 2011-09-30
Gök
Tornuggla 1 ex instr Hönö 1996-10-06
Berguv 1 hane + 2-3 juv Hög 1999-07-26
Hökuggla 1 ex Galtölera 1999-11-14
Sparvuggla 1 ex Gullmarsskogen, Lyse 2003-11-09
Kattuggla 1 hörd Bräcke, Rommelanda 1998-04-18
Hornuggla 1 ad + 1 unge hörd Björkö, Gbg:s norra skärgård 1999-05-20
Jorduggla 2 ex Flygfältet, Torslanda 1998-04-20
Pärluggla 1 ex sp Svartedalen 2011-05-14
Nattskärra 2 Djupedal, Säve 1999-07-07
Tornseglare
Kungsfiskare Jordhammarsviken, Ödsmål 2002-12-25
Biätare 1 ex Karholmen, Torslandaviken 2007-07-02
Härfågel 1 ex Sollids camping 1996-04-25
Göktyta 1 Torslandaviken 1998-04-27
Gråspett 1 hona Töllås, Orust 1996-11-12
Gröngöling
Spillkråka hörd Sillvik 1999-01-09
Större hackspett 1 Sillvik 1999-01-12
Vitryggig hackspett 1 hane Rossö 1993-12-30
Mindre hackspett 1 hane Bredfjället 1999-01-02
Tretåig hackspett 1 hane Gullmarsskogen, Lyse 2003-11-09
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Tofslärka 1 ex Torslanda torg 1986-04-25
Trädlärka 5 Hönö 1996-10-06
Sånglärka
Berglärka Hönö 1999-10-31
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala
Större piplärka 1 ex Öxnäs, Säve 2003-09-24
Fältpiplärka 1 ad Torslandaviken 2002-07-01
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 ex Rörö 2001-09-16
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 trol ad Habybukt 1998-11-01
Gulärla ca 45 mot S Hönö 1998-08-17
Citronärla 1 1K Torslandaviken 2000-09-24
Forsärla 1 Hönö 1996-10-11
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare 1 ex Rörö 2003-10-31
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal 1 sj Hönö 1999-05-06
Sydnäktergal 1 ex sj Skafteröd, Ljungkile 2002-05-19
Blåhake Hönö 2001-05-05
Svart rödstjärt
Rödstjärt 1 sj Hönö 1999-05-02
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 hane (västlig) Mollön 1995-04-19
Isabellastenskvätta 1 honfärgad Torgonö, Strömstad 2012-11-05
Stenskvätta
Ökenstenskvätta 1 1K hona Tjurpannan, Tanum 2000-11-26
Ringtrast 1 honfärgad Björkö, Gbg:s norra skärgård 1999-04-25
Koltrast
Taigatrast 1 1K hane Grebbestad, Tanum 2001-12-26
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast 1 Björkö, Gbg:s norra skärgård 1999-04-25
Gräshoppsångare 1 sjungande Ragnhildsholmen 1998-06-13
Flodsångare 1 ex sj Stubberöd, Ytterby 2003-05-23
Vassångare 1 ex sj Svankällan, Säve, Hisingen 1994-06-02
Sävsångare 2 ex sj Hönö 1999-05-05
Busksångare
Kärrsångare 1 sjungande Ragnhildsholmen 1998-06-13
Rörsångare hörd Torslandaviken 1996-08-09
Trastsångare Kolbengtserödsjön 2002-06-18
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 ex Hogane, Åbyfjorden 2007-05-16
Höksångare 1 par + 1 flygg unge Kattevik, Orust 1999-07-16
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex sj Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Kungsfågelsångare 1 ex Rörö 2004-10-31
Taigasångare 1 ex Rörö 2001-10-14
Bergsångare 1 ex sj Tjälleviksmosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare 1 Torslandaviken 1996-07-21
Gransångare 1 Hönö 1996-10-12
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 hane Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare 1 Torslandaviken 1996-08-09
Mindre flugsnappare 2 ex sj Bodele, Uddevalla 2001-06-22
Halsbandsflugsnappare 1 hane Knäm, Tanum 2001-06-22
Svartvit flugsnappare 1 hane Hönö 1999-05-05
Skäggmes Minst 2 ex Hönö 2001-01-06
Stjärtmes Smundstorp 1987-12-13
Entita Ormo, Ytterby, Nordre älv 2003-01-11
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2003-10-17
Tofsmes hörd Jorefjorden 1996-11-23
Svartmes 3 str Hönö 1996-10-02
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka Hönö 1999-10-16
Trädkrypare 1-2 ex Hönö 1996-10-12
Pungmes 2 ex Hökälla, Hisingen 2000-04-25
Sommargylling 1-2 ex sj Askesby, Säve, Hisingen 2004-06-06
Isabellatörnskata 1 ad hane Hållö, Sotenäs 2008-10-21
Törnskata 1 Hönö 1996-09-06
Svartpannad törnskata 1 ex Rörö 2013-08-10
Varfågel 1 ex Torslandaviken 1996-09-28
Ökenvarfågel 1 1K i 1:a vdr Habybukt 1998-11-01
Nötskrika Hönö 1999-10-16
Skata
Nötkråka Bredfjället 1996-04-13
Kaja
Råka 65 mot S Hönö 1998-10-24
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 juv Hönö 1997-09-13
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 1 ex Hyppeln 2012-05-19
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling 3 Ödsmåls kile 1998-04-17
Gråsiska
Snösiska 1 ex Torslandaviken 2004-11-21
Bändelkorsnäbb 2 ex Hönö kyrkogård 2002-08-15
Mindre korsnäbb 5 Hönö 1996-10-11
Större korsnäbb 1 juv Rörö 2001-10-13
Rosenfink 1 sj Hönö 1999-05-31
Tallbit 7 ex Fridhem, Uddevalla 1999-01-02
Domherre Hönö 1999-10-16
Stenknäck 1 Jorefjorden 1996-11-23
Lappsparv Hönö 1999-10-01
Snösparv
Tallsparv 1 2K hane Sandvik, Torslanda 1999-12-29
Gulsparv
Ortolansparv 3 ex str Nötholmen, Hönö 2004-09-04
Videsparv 1 1K hona Röda grind 1997-09-20
Dvärgsparv 1 ex Nösund, Tegneby, Orust 2006-01-05
Sävsparv
Kornsparv 1 ex Käringön 1996-01-21Saknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Svart stork 3/64
Ormörn 3/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Ismås 1/64
Skräntärna 24/64
Fjälluggla 1/64
Lappuggla 15/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Blåkråka 2/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Vandringstrast 1/64
Brunsångare 3/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Ökentrumpetare 1/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64