LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Roger Eskilsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås Torslandaviken 2005-09-17
Bläsgås Öxnäs, Säve 2006-01-17
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås Öxnäs, Säve 2005-05-11
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-10
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand Torslandaviken 2019-05-01
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare Hönö huvud, Hönö 2009-03-13
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2006-05-07
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand Tofta kile, Lycke 2006-05-07
Järpe Bredfjället 2007-01-06
Orre Svartedalen 2021-03-18
Tjäder
Rapphöna
Vaktel Öxnäs, Säve 2005-06-08
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Svartbrynad albatross Kråkudden, Hönö 2021-04-21
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Silkeshäger Tofta kile, Lycke 2007-05-30
Ägretthäger Torslandaviken 2013-08-27
Gråhäger
Vit stork Hökälla 2020-05-02
Skedstork Tofta kile, Lycke 2006-05-26
Bivråk
Svartvingad glada Gerum, Tanum 2020-06-22
Brun glada Lagmansholmen, Säve 2017-04-23
Röd glada Säve flygplats, Hisingen 2007-09-08
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk Fotö, Gbg:s norra skärgård 2013-02-23
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare Torslandaviken 2007-04-24
Orientpipare Torslandaviken 2020-06-01
Fjällpipare Åseby, Solberga 2005-05-23
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov Torslandaviken 2005-05-02
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås Hyppeln 2015-05-06
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut Kråkudden, Hönö 2008-10-10
Vittrut K råkudden, Hönö 2013-01-03
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås Pinan, Hönö 2011-12-27
Sandtärna Hyppeln 2013-05-18
Skräntärna Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna Torslandaviken 2014-05-19
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva Öxnäs, Säve 2011-09-30
Gök
Berguv
Hökuggla Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-11-03
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare
Biätare Torslandaviken 2007-07-02
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Tofslärka Torslandavin 2020-10-11
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala
Större piplärka Hyppeln 2014-09-11
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka Torslandaviken 2005-09-11
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv Torslandaviken 2016-10-19
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal Ormo, Nordre älv, Ytterby 2007-05-21
Blåhake Torslandaviken 2005-09-11
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta Torslandaviken 2018-09-26
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare
Busksångare Säve, Hisingen 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare Tossene, Sotenäs 2007-05-15
Höksångare Tjurpannans naturreservat, Tanum 2005-06-13
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Kungsfågelsångare
Taigasångare Hällsvik, Torslanda 2016-09-18
Bergsångare Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-05-23
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes Ragnhildsholmen 2006-05-31
Sommargylling
Isabellatörnskata Hållö, Sotenäs 2008-10-21
Törnskata
Svartpannad törnskata Rörö 2013-08-10
Varfågel
Rödhuvad törnskata Kareby 2015-06-10
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling Kippholmen, Björlanda 2011-05-08
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit Fridhem Hisingen 2019-10-27
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Dvärgsparv Torslandaviken 2020-03-09
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Blåvingad årta 2/64
Vitögd dykand 11/64
Fjällripa 1/64
Rördrom 32/64
Svart stork 3/64
Ormörn 3/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Vitvingad trut 29/64
Ismås 1/64
Tygeltärna 19/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Alpseglare 3/64
Blåkråka 2/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Brunsångare 3/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Ökenvarfågel 8/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64