LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Ville Fagerström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Skedand
Brunand
Vigg
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Balearisk lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Havsörn
Brun kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Dvärgsumphöna
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Morkulla
Småspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Kattuggla
Nattskärra
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Entita
Talltita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Fjällgås 3/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Snatterand 46/64
Amerikansk kricka 26/64
Stjärtand 51/64
Årta 47/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Vitnäbbad islom 36/64
Smådopping 48/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svartbrynad albatross 1/64
Mindre lira 40/64
Stormsvala 18/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Bivråk 47/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Blå kärrhök 48/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Fjällvråk 53/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Fiskgjuse 51/64
Aftonfalk 17/64
Jaktfalk 29/64
Vattenrall 48/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Kornknarr 43/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Mindre strandpipare 49/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Mosnäppa 48/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Brushane 49/64
Dvärgbeckasin 39/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Myrspov 46/64
Svartsnäppa 50/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Svarthuvad mås 16/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Berguv 45/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Göktyta 45/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Mindre hackspett 48/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Berglärka 40/64
Backsvala 50/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Citronärla 19/64
Forsärla 46/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Ringtrast 45/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Gräshoppsångare 49/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Sävsångare 50/64
Busksångare 37/64
Kärrsångare 51/64
Rörsångare 51/64
Trastsångare 34/64
Härmsångare 49/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Grönsångare 51/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Stjärtmes 50/64
Tofsmes 50/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötskrika 54/64
Nötkråka 40/64
Rosenstare 29/64
Pilfink 54/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 28/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Tallbit 31/64
Lappsparv 37/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64