LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Conny Palm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Spetsbergsgås
Bläsgås 1 ex Torslandaviken 2006-07-18
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås Kråkudden, Hönö
Prutgås
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-11
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Rapphöna
Vaktel 1 ex Öxnäs, Säve 2005-06-09
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping Torslandaviken
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom 1 ex Munkholmen, Nordre älv, Ytterby
Gråhäger
Bivråk
Röd glada Trädet, Säve, Hisingen 2007-09-08
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Dvärgsumphöna
Kornknarr
Rörhöna Torslandaviken
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov 2 ex Torslandaviken 2005-05-20
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-05-06
Kustlabb
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-11-13
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Berguv
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra 1 ex Bolsten, Rödbo, Hisingen
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-06
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal Ormo, Nordre älv, Ytterby 2007-05-26
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck Svankällan, Säve, Hisingen
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
Ortolansparv
SävsparvSaknade arter på listan
Sädgås 45/64
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Tjäder 33/64
Vitnäbbad islom 36/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 22/64
Balearisk lira 17/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Lärkfalk 45/64
Jaktfalk 29/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Prärielöpare 1/64
Dvärgbeckasin 39/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Lappuggla 15/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 2/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Berglärka 40/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Vandringstrast 1/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 29/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64