LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Christer Fält

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-11
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-06
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Bivråk
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare Åseby, Solberga 2005-05-23
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa Torslandaviken 2007-08-15
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov Torslandaviken 2005-05-19
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Alpseglare
Kungsfiskare
Göktyta Torslandaviken, Bohuslän 2005-05-10
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala
Större piplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka Nötholmen, Hönö 2007-09-08
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal Ormo, Nordre älv, Ytterby 2007-05-21
Blåhake
Svart rödstjärt Rörö 2006-11-03
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Rörö 2005-10-04
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Torslandaviken 2009-06-02
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Rostand 24/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Alförrädare 32/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Stormsvala 18/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Jaktfalk 29/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Pungmes 19/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 28/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallbit 31/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64