LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Lennart Hermansson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ex Skärslätten, Strömstad 2009-03-17
Rostand 1 ex Tjuve kile, Orust 2012-06-05
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 ex Ragnhildsholmen 2010-04-11
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Järpe
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Haby bukt, Ramsvikslandet 2008-11-17
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira 1 ex Hållö, Sotenäs 2009-07-31
Grålira 1 ex Haby bukt, Ramsvikslandet 2008-10-23
Mindre lira
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Ägretthäger 1 ex Runnsvatten, Orust 2008-12-04
Gråhäger
Vit stork
Skedstork 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-05-27
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 2K hane Högenorum, Stenungsund 1981-05-13
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 ex Utby, Havstens fjord 2012-01-30
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna 1 ex Rossö, Strömstad 2001-05-21
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 1979-05-15
Sibirisk tundrapipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2011-07-18
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa 1 ex Backamo flygfält, Grinneröd 1979-07-09
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa 1 ex Färlevfjorden, Håby 2011-10-10
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Haby bukt, Ramsvikslandet 2011-08-07
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2011-05-08
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Grosshamn, Ramsvikslandet 2011-12-05
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Storlabb 7 ex Hållö, Sotenäs 2009-07-31
Dvärgmås 1 ex Färlevfjorden, Håby 2011-08-17
Tärnmås 1 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2008-10-14
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 2K Instö ränna, Lycke 1985-02-28
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna Söskär, Mollösund 1999-07-10
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel 1 ex Smögen 2010-12-03
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hökuggla 1 ex Trynebacka, Munkedal 1983-12-04
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla 1 ex Håby, Munkedal 2011-11-23
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 ex Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare
Göktyta
Gråspett 1 ad hona Dyrsten, Orust 1996-11-16
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka 1 ex Anrås, Stenungsund 1980-04-20
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka 1 ex Industriängarna, Stenungsund 1995-11-04
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 ex Grosshamn, Ramsvikslandet 2010-10-08
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla 1 ex Mollön, Herrestad 2012-04-26
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 hane Ytterby, Kungälv 2007-05-31
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Mollön, Herrestad 2010-04-02
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast 1 1K hane Grebbestad, Tanum 2001-12-29
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Höksångare 1 ex Tjurpannan s naturreservat, Tanum 2010-08-17
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex Nordens ark, Tossene, Sotenäs 2011-06-20
Taigasångare 1 ex Starrkärr, Ödsmål 2012-09-29
Bergsångare 1 ex Hönö 2011-05-06
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex Fu nneshultssjön, Forshälla 2010-04-25
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare 1 hane Fontin, Kungälv 1991-05-18
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling 1 ex Torreby, Munkedal 2011-05-30
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-29
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ex Hamburgö, Kville 2011-05-23
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb 2 ex Lillha gen, Säve, Hisingen 2009-10-27
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit 3 ex Trynebacka, Munkedal 1981-11-20
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Tallsparv 1 ex Torslanda 2000-01-06
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Nilgås 22/64
Amerikansk bläsand 22/64
Blåvingad årta 2/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Fjällripa 1/64
Vitnäbbad islom 36/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svartbrynad albatross 1/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Fjällpipare 32/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 2/64
Härfågel 29/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Rostgumpsvala 25/64
Fältpiplärka 10/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Vandringstrast 1/64
Busksångare 37/64
Rödstrupig sångare 15/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Pungmes 19/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Gulhämpling 7/64
Ökentrumpetare 1/64
Lappsparv 37/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64