LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Per Björkman

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås 11 ex Öxnäs, Säve 2006-01-18
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås
Rostand 1 Tjuve kile, Orust 2012-06-04
Gravand
Bläsand
Snatterand 3 ex Hökälla, Hisingen 2005-04-08
Kricka
Amerikansk kricka 1 ex Södra Munkholmen, Kungälv 2010-04-14
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-03-10
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 ex Bolleskären, Hönö 2006-05-07
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 1 hane Tofta kile, Lycke 2006-05-08
Orre 1 ex Torholmen, Björlanda 2005-04-17
Tjäder
Rapphöna
Vaktel 2 ex sp Öxnäs, Säve 2007-06-07
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Kalvöfjorden, Orust 2008-09-10
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Ägretthäger Torslandaviken 2013-08-27
Gråhäger
Vit stork 1 ex Mollön, Herrestad 2009-08-19
Skedstork 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-05-29
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 ex Öxnäs, Säve 2008-09-13
Ängshök 1 Hönö 2011-05-12
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn 1 ex Rörö 2005-10-31
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-04-19
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka 2 ex Prästgårdskilen, Björlanda 2005-04-17
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare 2 ex Åseby, Solberga 2005-05-23
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2005-05-27
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 Tofta kile 2011-05-08
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2009-06-06
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Ismås
Sandtärna Torslandaviken 2013-05-18
Skräntärna 2 ad Kråkudden, Hönö 2012-08-05
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla 1 ex Nösnäs, Stenungsund 2008-12-01
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 ex Bäckebol, Hisingen 2007-02-25
Härfågel 1 ex Rörö 2006-10-21
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2007-10-07
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 ex Ormo, Nordre älv, Ytterby 2007-05-21
Blåhake 1 ex Rörö 2008-05-11
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Sävsångare
Busksångare 1 ex sj Tofter, Säve 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2007-06-03
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 Ranebolund, Svartedalen 2012-06-11
Kungsfågelsångare
Bergsångare 1 Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Varekil, Stala, Orust 2010-06-01
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-21
Törnskata
Svartpannad törnskata Rörö 2013-08-11
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 Hamburgö 2011-05-27
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling 2 Kippholmen, Hisingen 2011-05-08
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb 1 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2009-10-23
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Amerikansk bläsand 22/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 22/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Prärielöpare 1/64
Rödspov 36/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 2/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Rödstrupig sångare 15/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Pungmes 19/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64