LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Thomas Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Åbyfjorden, Sotenäs 2003-09-07
Mindre sångsvan 5 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-26
Sångsvan Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Sädgås Kråkudden, Hönö 2003-03-13
Spetsbergsgås 2 Rörö 2012-03-11
Bläsgås 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2016-10-28
Grågås Kråkudden, Hönö 2003-04-15
Kanadagås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2004-07-25
Vitkindad gås Rörö 2008-05-03
Prutgås Rörö 2008-09-06
Gravand Åbyfjorden, Sotenäs 1973-06-22
Bläsand Torslandaviken 2005-09-30
Amerikansk bläsand 1 Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2005-05-08
Kricka Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Amerikansk kricka 1 Hälsö 2013-04-17
Gräsand Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Stjärtand Torslandaviken 2005-05-03
Årta Torslandaviken 2005-05-03
Skedand Kråkudden, Hönö 2006-05-03
Brunand Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Vigg 2 ex Röds sund, Hönö 2011-01-16
Bergand 2 Kråkudden, Hönö 2012-05-17
Ejder Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Praktejder Hjuvik, Torslanda 2003-03-13
Alförrädare 1 Kråkudden, Hönö 2012-07-11
Alfågel Kråkudden, Hönö 2005-03-26
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2003-03-13
Svärta Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Knipa Kråkudden, Hönö 2002-11-17
Salskrake Torslandaviken 2002-01-01
Småskrake Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Storskrake Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Fasan Kråkudden, Hönö 2006-06-03
Smålom Kråkudden, Hönö 2003-04-15
Storlom Kråkudden, Hönö 2005-05-26
Vitnäbbad islom 1 Hummerviken, Öckerö
Smådopping Torslandaviken 2005-06-16
Skäggdopping Torslandaviken 2005-05-05
Gråhakedopping Ramsvikslandet, Sotenäs 2004-11-14
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2005-05-08
Svarthakedopping 1 ex Rörö 2008-08-16
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-06-26
Grålira 1 Kråkudden 2012-10-07
Mindre lira 1 ex Klåva, Hönö 2015-07-19
Havssula Hållö, Sotenäs 1969-11-01
Storskarv Hållö, Sotenäs 1969-11-01
Toppskarv Ramsvikslandet, Sotenäs 2003-09-07
Ägretthäger 2 Torslandaviken
Gråhäger Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Skedstork Tofta kile, Lycke 2006-05-27
Bivråk 1 Hönö 2013-05-24
Röd glada 1 ex Torslandaviken 2019-04-22
Havsörn 2 ex Kråkudden, Hönö 2010-02-07
Ormörn
Brun kärrhök Ragnhildsholmen 2004-05-15
Blå kärrhök Kråkudden, Hönö 2008-09-15
Stäpphök 1 ex Hönö kyrkogård 2016-09-17
Duvhök Säve flygplats, Hisingen 2004-11-14
Sparvhök Rörö 2005-08-19
Ormvråk Åbyfjorden, Sotenäs 1973-06-22
Fjällvråk Säve flygplats, Hisingen 2005-11-01
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-09-22
Tornfalk Säve flygplats, Hisingen 2002-09-22
Aftonfalk 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2015-08-30
Stenfalk Ramsvikslandet, Sotenäs 2003-09-07
Lärkfalk 1 ex Rörö 2006-08-26
Jaktfalk 1 Hälsö 2014-03-05
Pilgrimsfalk Hönö 2005-09-21
Vattenrall Torslandaviken 2005-08-02
Rörhöna Torslandaviken 2005-08-02
Sothöna Torslandaviken 2005-08-02
Trana 1 Säve 2012-05-01
Strandskata Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Skärfläcka 2 Torslandaviken
Mindre strandpipare Rörö 2008-07-10
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2003-03-13
Ljungpipare Rörö 2006-08-26
Kustpipare Rörö 2007-09-09
Tofsvipa Åbyfjorden, Sotenäs 1973-06-22
Kustsnäppa Rörö 2008-08-16
Sandlöpare 4 ex Bolleskären, Hönö 2009-09-01
Småsnäppa Torslandaviken 2005-06-15
Mosnäppa 1 Kråkudden 2013-08-10
Spovsnäppa 1 ex Rörö 2009-08-23
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-03-13
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2005-08-19
Brushane Rörö 2008-07-10
Dvärgbeckasin 1 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-09
Enkelbeckasin Torslandaviken 2005-05-21
Morkulla Ersdalen, Hönö 2009-04-03
Myrspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-08-08
Småspov Rörö 2008-07-10
Storspov Åbyfjorden, Sotenäs 1973-06-22
Svartsnäppa Torslandaviken 2005-06-15
Rödbena Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Gluttsnäppa Kråkudden, Hönö 2004-08-05
Skogssnäppa Pinan, Hönö 2004-08-05
Grönbena Pinan, Hönö 2005-05-26
Drillsnäppa Kråkudden, Hönö 2003-08-28
Roskarl 9 Kråkudden, Hönö 2012-08-27
Bredstjärtad labb 1 Hummerviken, Öckerö 2014-09-27
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2005-05-26
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-09-25
Storlabb Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2005-09-21
Tärnmås 1 Hummerviken, Öckerö 2014-09-27
Skrattmås Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Fiskmås Åbyfjorden, Sotenäs 1973-06-22
Silltrut Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Gråtrut Åbyfjorden, Sotenäs 1969-11-01
Havstrut Hållö, Sotenäs 1969-11-01
Tretåig mås Hållö, Sotenäs 1969-11-01
Rosenmås 1 Öckerö hamn 2011-12-29
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2003-08-28
Fisktärna Pinan, Hönö 2003-08-28
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2003-04-15
Spetsbergsgrissla Kungshamn, Sotenäs 2004-11-10
Tordmule Kråkudden, Hönö 2003-09-15
Tobisgrissla Hållö, Sotenäs 1969-11-01
Alkekung Kungshamn, Sotenäs 2004-11-10
Lunnefågel Rörö 2005-09-23
Tamduva Torslanda 2002-09-22
Skogsduva Säve flygplats, Hisingen 2005-09-24
Ringduva Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Turkduva Hönö Röd 2008-07-18
Gök Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Berguv 1 Öckerö kommun
Hornuggla 5 ex Hönö kyrkogård 2010-02-16
Jorduggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-02
Nattskärra 1 Rörö 2012-08-27
Tornseglare Torslandaviken 2005-05-21
Blek tornseglare 1 Stenungssund 2011-11-04
Göktyta Rörö 2006-08-26
Gröngöling Kråkudden, Hönö 2003-03-13
Spillkråka Horstebacke, Öckerö 2014-09-11
Större hackspett Ersdalen, Hönö 2003-08-28
Mindre hackspett 1 ex Hönö kyrkogård 2009-02-22
Trädlärka Rörö 2006-09-24
Sånglärka Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Berglärka 1 ex Hummerviken, Öckerö 2015-11-01
Backsvala Torslandaviken 2005-05-08
Ladusvala Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-08
Hussvala Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Trädpiplärka Rörö 2005-08-19
Ängspiplärka Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Rödstrupig piplärka 2 ex Rörö 2010-08-31
Skärpiplärka Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Vattenpiplärka Rörö 2005-11-20
Gulärla Torslandaviken 2005-05-21
Forsärla Rörö 2005-09-23
Sädesärla Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Sidensvans Rörö 2006-12-27
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2002-11-17
Järnsparv Ersdalen, Hönö 2005-03-27
Sibirisk järnsparv 1 ex Sudda, Hön 2016-10-24
Rödhake Kråkudden, Hönö 2002-11-17
Näktergal Torslandaviken 2005-05-13
Blåhake 1 ex Rörö 2010-08-31
Svart rödstjärt 1 Hälsö 2014-11-13
Rödstjärt Rörö 2006-08-26
Buskskvätta Säve flygplats, Hisingen 2002-09-22
Stenskvätta Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Ringtrast Kråkudden, Hönö 2002-05-01
Koltrast Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Björktrast Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Taltrast Säve flygplats, Hisingen 2005-09-30
Rödvingetrast Ragnhildsholmen 2005-11-01
Dubbeltrast Kråkudden, Hönö 2002-11-17
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2005-05-21
Vassångare 1 Nolviks kile 2012-06-13
Sävsångare Ragnhildsholmen 2005-05-21
Kärrsångare Kråkudden, Hönö 2005-05-26
Rörsångare Ragnhildsholmen 2005-05-08
Härmsångare 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-05-23
Rödstrupig sångare 1 Hönö 2013-05-24
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2005-05-26
Törnsångare Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Trädgårdssångare Rörö 2006-08-26
Svarthätta Rörö 2006-09-24
Lundsångare Ersdalen, Hönö 2014-06-09
Kungsfågelsångare Hisingen, Gbg 2004-11-09
Taigasångare Rörö 2006-09-24
Bergsångare 1 Tjälleviks mosse 2011-05-05
Grönsångare 1 ex Hönö kyrkogård 2010-08-22
Gransångare Ragnhildsholmen 2002-09-22
Lövsångare Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Rörö 2006-09-24
Mindre flugsnappare 1 Hälsö 2013-05-25
Svartvit flugsnappare Kråkudden, Hönö 2004-06-20
Skäggmes Ersvattnet, Rörö 2005-09-23
Stjärtmes Kråkudden, Hönö 2003-08-28
Entita Ragnhildsholmen 2002-09-22
Talltita 2 Hönö kyrkogård 2011-11-20
Tofsmes
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2009-10-27
Blåmes Kråkudden, Hönö 2002-11-17
Talgoxe Kråkudden, Hönö 2002-11-17
Nötväcka Lagmansholmen, Säve 2005-11-01
Trädkrypare 1 ex Hönö kyrkogård 2009-10-10
Törnskata Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Svartpannad törnskata 1 Rörö 2013-08-10
Varfågel Öxnäs, Säve 2005-09-24
Nötskrika Ragnhildsholmen 2005-09-30
Skata Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Nötkråka
Kaja Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Råka Pinan, Hönö 2005-03-26
Kråka Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Korp Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Stare Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Gråsparv Rörö 2005-11-20
Pilfink Kråkudden, Hönö 2005-09-21
Bofink Säve flygplats, Hisingen 2002-09-22
Bergfink Kråkudden, Hönö 2005-09-21
Grönfink Bärby, Säve 2002-09-22
Steglits
Grönsiska Hönö kyrkogård 2004-04-03
Hämpling Ramsvikslandet, Sotenäs 1973-06-22
Vinterhämpling Kråkudden, Hönö 2003-04-15
Gråsiska Kråkudden, Hönö 2002-11-17
Snösiska 1 Västeräng, Hälsö 2014-01-10
Bändelkorsnäbb 1 Hälsö 2013-08-23
Mindre korsnäbb 5 ex Hönö kyrkogård 2010-10-16
Större korsnäbb 1 ex Rörö 2008-11-03
Rosenfink 1 Hälsö 2013-05-20
Domherre Ersdalen, Hönö 2005-11-19
Stenknäck 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-10-16
Lappsparv 1 ex Rörö 2007-09-27
Snösparv 1 ex Rörö 2008-11-03
Gulsparv Ramsvikslandet, Sotenäs 1969-11-01
Sävsparv Ragnhildsholmen 2002-09-22Saknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Svartnäbbad islom 36/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Brun glada 21/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Kornknarr 43/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Kattuggla 51/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Strömstare 39/64
Sydnäktergal 36/64
Blåstjärt 2/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Flodsångare 42/64
Busksångare 37/64
Trastsångare 34/64
Höksångare 27/64
Brunsångare 3/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallbit 31/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64