LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Mats Magnusson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Gravand
Kricka
Gräsand
Årta
Vigg
Ejder
Sjöorre
Svärta
Knipa
Småskrake
Storskrake
Orre
Tjäder
Fasan
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Havssula
Storskarv
Rördrom
Gråhäger
Bivråk
Havsörn
Brun kärrhök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Morkulla
Småspov
Storspov
Rödbena
Skogssnäppa
Grönbena
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Sillgrissla
Tordmule
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Fältpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Gråsiska
Snösiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Snösparv
GulsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Sädgås 45/64
Spetsbergsgås 42/64
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Bläsand 52/64
Amerikansk bläsand 22/64
Snatterand 46/64
Amerikansk kricka 26/64
Stjärtand 51/64
Blåvingad årta 2/64
Skedand 49/64
Rödhuvad dykand 11/64
Brunand 51/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Alfågel 52/64
Vitnackad svärta 18/64
Salskrake 52/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Smålom 50/64
Storlom 49/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svarthakedopping 46/64
Svartbrynad albatross 1/64
Stormfågel 48/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Toppskarv 50/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Blå kärrhök 48/64
Stäpphök 24/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Stenfalk 47/64
Lärkfalk 45/64
Jaktfalk 29/64
Vattenrall 48/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Kornknarr 43/64
Rörhöna 50/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Större strandpipare 54/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Kustpipare 49/64
Stäppvipa 24/64
Kustsnäppa 46/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Mosnäppa 48/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Skärsnäppa 52/64
Kärrsnäppa 52/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Brushane 49/64
Dvärgbeckasin 39/64
Enkelbeckasin 53/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Myrspov 46/64
Svartsnäppa 50/64
Dammsnäppa 31/64
Gluttsnäppa 52/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Drillsnäppa 53/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Kustlabb 50/64
Fjällabb 34/64
Storlabb 49/64
Svarthuvad mås 16/64
Dvärgmås 49/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Tretåig mås 50/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Kentsk tärna 47/64
Silvertärna 50/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tobisgrissla 53/64
Alkekung 50/64
Lunnefågel 47/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Berglärka 40/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Trädpiplärka 51/64
Ängspiplärka 54/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Skärpiplärka 51/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Sävsångare 50/64
Busksångare 37/64
Kärrsångare 51/64
Rörsångare 51/64
Trastsångare 34/64
Härmsångare 49/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Grönsångare 51/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Törnskata 51/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Råka 48/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Hämpling 52/64
Vinterhämpling 44/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Lappsparv 37/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Sävsparv 53/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64