LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Markus Lagerqvist

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Sångsvan Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Sädgås Öxnäs, Säve 2004-03-06
Spetsbergsgås Öxnäs, Säve 2004-03-06
Grågås Lagmansholmen, Säve 2002-09-21
Kanadagås Rörö 2004-02-07
Vitkindad gås Kråkudden, Hönö 2004-04-17
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Nilgås Uppegården, Säve 2005-05-12
Gravand Torslandaviken 2003-08-03
Bläsand Torslandaviken 2002-06-22
Amerikansk bläsand Torslandaviken 2006-07-05
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka Hökälla, Hisingen 2004-03-27
Amerikansk kricka Munkholmen, Norde älv 2010-04-10
Gräsand Torslandaviken 2003-08-23
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Årta Torslandaviken 2002-05-04
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2004-12-04
Ringand Ringön, Hisingen 2001-02-18
Vigg Stora Valeklintsvattnet, Hjärtum 2003-04-26
Bergand Kråkudden, Hönö 2004-05-09
Ejder Kråkudden, Hönö 2002-12-20
Praktejder Stora Porsholmen, Torslanda 2003-03-13
Alförrädare Lilla Porsholmen, Torslanda 2000-06-01
Alfågel Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Vitnackad svärta Bolleskären, Hönö 2006-05-09
Svärta Kråkudden, Hönö 1999-11-28
Knipa Kråkudden, Hönö 2004-04-03
Salskrake Kalvöfjorden, Orust 2006-01-08
Småskrake Rörö 2004-02-07
Storskrake Kråkudden, Hönö 2005-05-05
Amerikansk kopparand Tofta kile, Lycke 2006-05-06
Järpe Bredfjället 2006-06-06
Tjäder Svartedalen, Kungälv 2005-11-26
Vaktel Säve, Hisingen 2000-05-16
Fasan Ersdalen, Hönö 2004-04-17
Smålom Kråkudden, Hönö 1999-09-10
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Vitnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Smådopping Torslandaviken 2000-08-01
Skäggdopping Torslandaviken 2001-07-28
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 1999-11-28
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2000-06-25
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-24
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Gulnäbbad lira Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Grålira Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Balearisk lira Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Stormsvala Kråkudden, Hönö 2005-01-08
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Havssula Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Storskarv Kråkudden, Hönö 2003-08-23
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Gråhäger Torslandaviken 2003-08-03
Skedstork Tofta kile, Lycke 2006-05-28
Bivråk Ellesbo, Rödbo 2002-06-01
Röd glada Lagmansholmen, Säve 2002-04-14
Havsörn Rörö 2002-11-02
Brun kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-09-21
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve 2002-09-21
Stäpphök Torslandaviken 2004-09-04
Ängshök Torslandaviken 2009-09-05
Duvhök Öxnäs, Säve 2002-03-24
Sparvhök Öxnäs, Säve 2002-03-24
Ormvråk Hökälla, Hisingen 2002-02-09
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2002-03-16
Kungsörn Uppegården, Säve 2002-03-24
Fiskgjuse Kråkudden, Hönö 2002-08-30
Tornfalk Bärby, Säve 2004-01-04
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-09
Lärkfalk Kråkudden, Hönö 2004-05-09
Pilgrimsfalk Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Vattenrall Torslandaviken 2002-04-02
Småfläckig sumphöna Lagmansholmen, Säve 2004-06-30
Kornknarr Ragnhildsholmen 2000-05-07
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2005-04-30
Sothöna Torslandaviken 2000-05-07
Trana Ragnhildsholmen 2004-04-28
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Skärfläcka Kråkudden, Hönö 2002-02-20
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Större strandpipare Torslandaviken 2000-04-02
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2003-08-03
Kustpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Stäppvipa Backamo flygfält, Grinneröd 1998-07-10
Tofsvipa Torslanda gamla flygfält 2003-02-01
Kustsnäppa Torslandaviken 1999-07-16
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Småsnäppa Kråkudden, Hönö 2004-07-15
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-20
Tuvsnäppa Torslandaviken 2000-05-08
Spovsnäppa Kråkudden, Hönö 2004-07-14
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Kärrsnäppa Torslandaviken 2000-08-01
Myrsnäppa Torslandaviken 2006-08-16
Brushane Torslandaviken 2000-06-25
Dvärgbeckasin Torslandaviken 2002-05-04
Enkelbeckasin Ragnhildsholmen 2001-05-10
Dubbelbeckasin Öxnäs, Säve 2004-09-07
Morkulla Ersdalen, Hönö 2004-06-26
Rödspov Kråkudden, Hönö 1999-11-28
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Kråkudden, Hönö 2003-08-14
Storspov Torslandaviken 2000-04-02
Svartsnäppa Torslandaviken 2000-06-25
Rödbena Torslandaviken 2002-03-13
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-11
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-24
Skogssnäppa Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-02
Grönbena Torslandaviken 2003-08-03
Drillsnäppa Ellesbo, Rödbo 2004-04-28
Roskarl Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Brednäbbad simsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-24
Bredstjärtad labb Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Kustlabb Mollösund, Orust 1999-07-11
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2001-10-26
Tärnmås Kråkudden, Hönö 2011-09-13
Skrattmås Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2004-05-09
Silltrut Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Gråtrut Torslandaviken 2000-08-22
Havstrut Kråkudden, Hönö 2004-03-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Rosenmås Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-25
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-27
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-11
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Spetsbergsgrissla Kungshamn, Sotenäs 2004-11-06
Tordmule Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 1999-07-25
Alkekung Kråkudden, Hönö 1999-10-31
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2001-11-03
Tamduva Gamla flygfältet, Torslanda 2005-01-22
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-02
Ringduva Öxnäs, Säve 2003-09-26
Turkduva Klåva, Hönö 2004-02-01
Gök Ragnhildsholmen 2000-05-07
Berguv Rörö 2004-11-07
Hornuggla Kråkudden, Hönö 2002-05-20
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-01
Tornseglare Torsby, Kungälv 2001-08-21
Biätare Torslandaviken 2007-07-02
Göktyta Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-08
Gröngöling Hönö kyrkogård 2005-04-30
Spillkråka Backered, Rödbo, Hisingen 2005-05-07
Större hackspett Grebbestad, Tanum 2002-01-12
Mindre hackspett Funneshultssjön, Forshälla 2003-05-09
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Sånglärka Bärby, Säve 2000-02-05
Backsvala Torslandaviken 2005-05-03
Ladusvala Tofta kile, Lycke 2001-08-21
Rostgumpsvala Torslandaviken 2005-05-03
Hussvala Lilla Askerön, Tjörn 2001-05-27
Större piplärka Öxnäs, Säve 2003-09-26
Trädpiplärka Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-24
Rödstrupig piplärka Välkommen, Björlanda 2005-09-04
Skärpiplärka Söskär, Orust 1999-07-11
Vattenpiplärka Rörö 2002-11-02
Gulärla Torslandaviken 2000-05-08
Sädesärla Ersdalen, Hönö 2004-04-17
Sidensvans Rörö 2004-11-07
Strömstare Stora Bjurevatten, Svartedalen 2005-11-20
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2004-04-11
Järnsparv Lagmansholmen, Säve 2002-04-07
Rödhake Ersdalen, Hönö 2004-04-04
Näktergal Ragnhildsholmen 2000-05-07
Sydnäktergal Skafteröd, Ljung 2002-05-19
Blåhake Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Buskskvätta Tofta kile, Lycke 2001-08-21
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-06
Ringtrast Rörö 2004-10-31
Koltrast Ersdalen, Hönö 2004-01-18
Taigatrast Grebbestad, Tanum 2002-01-20
Björktrast Lappesand, Hönö 2004-01-18
Taltrast Rörö 2004-11-07
Rödvingetrast Lappesand, Hönö 2004-01-18
Dubbeltrast Ersdalen, Hönö 2004-04-04
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2000-05-07
Flodsångare Torslandaviken 2004-05-10
Sävsångare Oxhagen, Rödbo 2003-07-05
Busksångare Högåsa, Björlanda 2007-06-16
Kärrsångare Ellesbo, Rödbo 2002-06-01
Rörsångare Tofta kile, Lycke 2001-08-21
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2004-05-16
Rödstrupig sångare Slingan, Hönö 2013-05-25
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Törnsångare Ragnhildsholmen 2001-05-10
Trädgårdssångare Ersdalen, Hönö 2002-05-25
Svarthätta Grebbestad, Tanum 2002-01-12
Lundsångare Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2011-06-02
Kungsfågelsångare Rörö 2004-10-31
Bergsångare Källeviks mosse, Hönö 2011-05-05
Grönsångare Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Gransångare Hönö kyrkogård 2004-04-03
Lövsångare Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-17
Brandkronad kungsfågel Hönö kyrkogård 2004-04-03
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Stjärtmes Stora Valeklintsvattnet, Hjärtum 2003-03-26
Entita Grebbestad, Tanum 2002-01-20
Talltita Svartedalen, Kungälv 2005-11-26
Tofsmes Lilleby, Björlanda 2006-01-22
Svartmes Bredfjället 2006-06-06
Blåmes Ersdalen, Hönö 2004-04-04
Talgoxe Ersdalen, Hönö 2004-04-04
Nötväcka Svankällan, Säve, Hisingen 2005-06-12
Trädkrypare Ersdalen, Hönö 2005-01-22
Pungmes Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Sommargylling Askesby, Säve, Hisingen 2004-06-06
Isabellatörnskata Hållö, Sotenäs 2008-10-18
Törnskata Kattevik, Stocken, Orust 2000-08-11
Varfågel Ragnhildsholmen 2004-01-18
Nötskrika Bur, Torslanda, Hisingen 2005-05-07
Skata Ersdalen, Hönö 2004-04-04
Kaja Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Råka Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Kråka Bolleskären, Hönö 2004-12-30
Korp Lagmansholmen, Säve 2002-01-20
Stare Ersdalen, Hönö 2004-05-09
Gråsparv Lilla Varholmen, Torslanda 2005-01-08
Pilfink Grebbestad, Tanum 2002-01-12
Bofink Ersdalen, Hönö 2004-04-04
Bergfink Ersdalen, Hönö 2005-04-30
Grönfink Ersdalen, Hönö 2004-01-10
Steglits Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Grönsiska Kippholmen, Björlanda 2007-09-08
Hämpling Ersdalen, Hönö 2002-05-09
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-03-24
Gråsiska Torslandaviken 2004-12-04
Snösiska Torslandaviken 2004-12-04
Mindre korsnäbb Rörö 2004-11-07
Rosenfink Oxhagen, Rödbo 2004-06-05
Tallbit Rörö 2004-11-07
Domherre Grebbestad, Tanum 2002-01-12
Stenknäck Svankällan, Säve, Hisingen 2004-05-02
Lappsparv Torslandaviken 2000-04-02
Snösparv Rörö 2002-11-02
Tallsparv Sandvik, Torslanda 1999-12-30
Gulsparv Grebbestad, Tanum 2002-01-12
Dvärgsparv Nösund, Tegneby, Orust 2006-01-08
Sävsparv Torslandaviken 2000-04-02Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Rostand 24/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Vitögd dykand 11/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Rapphöna 36/64
Svartbrynad albatross 1/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Jaktfalk 29/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Vitvingad tärna 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Kattuggla 51/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Nattskärra 47/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Berglärka 40/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Forsärla 46/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Trastsångare 34/64
Höksångare 27/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64