LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Tomas Torstenson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Grågås
Kanadagås
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Brunand 1 hane Strand, Resteröd 1970-08-31
Vigg
Ejder
Alfågel 1 Strand, Resteröd 1970-12-08
Sjöorre 1 par Kullholmarna, Hakefjorden 1974-10-05
Svärta 1 honfärgad Oxholmen 1974-06-08
Knipa
Salskrake 5 Ekholmen, Restenäs 1970-12-20
Småskrake
Storskrake
Orre
Tjäder
Rapphöna
Fasan
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Havssula 2 Hjärterön, Skärhamn 2006-09-30
Storskarv
Gråhäger
Bivråk
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna 2 Nordviks ängar, Skärhamn 2008-05-05
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare 1 ex Björningarna, Hakefjorden 1974-10-05
Tofsvipa
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa 1 ex Utänge ö, Skärhamn 2008-09-07
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov 5 Sundet,Restenäs ö 1972-09-23
Småspov 4 Restenäs ö 1972-05-06
Storspov
Svartsnäppa 2 Restenäs ö 1972-09-23
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Kustlabb
Storlabb
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tobisgrissla
Alkekung
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla 1 Restenäs, Ljungskile 1974-10-26
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 Oxholmen, Restenäs 1974-12-11
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett 1 Oxholmen, Restenäs 1974-12-27
Tretåig hackspett
Sånglärka
Berglärka 1 ex Björningarna, Hakefjorden 1974-10-05
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare 2 Arödsån, Ljungskile 1972-02-19
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake 1 Oxholmen, Hakefjorden Ljungskile 1974-09-01
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 hane Bergs kile 1978-03-26
Stenskvätta
Ringtrast 1 honfärgad Restenäsdalen 1971-04-16
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 Berg, Ljungskile 1972-06-03
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes 1 Restenäs ö 1972-01-29
Svartmes 1 Oxholmen, Restenäs 1974-10-15
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel 1 Småholmarna, Hakefjorden 1974-10-05
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling 10ex Restenäse ö 1974-10-05
Gråsiska
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Snösparv 45 Oxholmen, Restenäs 1974-11-04
Gulsparv
Ortolansparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Spetsbergsgås 42/64
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Vitkindad gås 51/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Snatterand 46/64
Amerikansk kricka 26/64
Årta 47/64
Blåvingad årta 2/64
Skedand 49/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Vaktel 40/64
Smålom 50/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Gråhakedopping 49/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svarthakedopping 46/64
Svartbrynad albatross 1/64
Stormfågel 48/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Toppskarv 50/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Lärkfalk 45/64
Jaktfalk 29/64
Dvärgsumphöna 21/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Kustsnäppa 46/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Dvärgbeckasin 39/64
Dubbelbeckasin 32/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Dvärgmås 49/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Kentsk tärna 47/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tordmule 51/64
Lunnefågel 47/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Busksångare 37/64
Trastsångare 34/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Mindre korsnäbb 50/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallbit 31/64
Lappsparv 37/64
Tallsparv 20/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64