LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Stina Thelander

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås Tofta kile, Lycke 2008-06-21
Prutgås Ramsvikslandet, Sotenäs 2000-10-14
Gravand
Bläsand
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 ex Marstrandsön 2007-03-03
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Orre
Tjäder
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Skedstork 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-05-28
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna R-ö, Strömstad 2001-05-11
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa Backamo flygfält, Grinneröd 1999-07-12
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2008-05-01
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås 1 Hålläö 2008-11-01
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna Söskär, Mollösund 197-06-07
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla Björlanda, Hisingen 2002-06-14
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Hussvala
Större piplärka
Fältpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal Ytterby, Kungälv 2007-05-22
Blåhake
Rödstjärt 2 ex Guddehjälm, Ytterby 2007-06-01
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare Gunnesby, Säve, Hisingen 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Ärtsångare Ålevatten 2009-05-02
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta 1 ex Guddehjälm, Ytterby 2008-06-21
Grönsångare 5 ex Guddehjälm, Ytterby 2008-06-21
Gransångare Brehålt 2009-05-02
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare Guddehjälm, Ytterby 2008-06-21
Svartvit flugsnappare
Entita Guddehjälm, Ytterby 2008-06-21
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Sommargylling Lagmansholmen, Säve 2004-04-06
Isabellatörnskata 1 Hållö 2008-11-01
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Snösparv
Tallsparv Sandvik, Torslanda 1999-12-30
Gulsparv
Dvärgsparv 1 ex Nösund, Tegneby, Orust 2006-01-07
SävsparvSaknade arter på listan
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Vitögd dykand 11/64
Vitnackad svärta 18/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Rapphöna 36/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Gråhakedopping 49/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svarthakedopping 46/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Bivråk 47/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Jaktfalk 29/64
Pilgrimsfalk 50/64
Trana 52/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Dvärgbeckasin 39/64
Rödspov 36/64
Småspov 50/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Berguv 45/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Jorduggla 43/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Berglärka 40/64
Trädpiplärka 51/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Forsärla 46/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Trastsångare 34/64
Härmsångare 49/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Stjärtmes 50/64
Talltita 51/64
Trädkrypare 53/64
Pungmes 19/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Gulhämpling 7/64
Steglits 49/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Stenknäck 51/64
Lappsparv 37/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64