LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Martin Johansson 2

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Nilgås
Gravand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Vigg
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Vit stork
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Kustlabb
Storlabb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Berguv
Kattuggla
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Domherre
Tallsparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Sädgås 45/64
Spetsbergsgås 42/64
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Vitkindad gås 51/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Rostand 24/64
Bläsand 52/64
Amerikansk bläsand 22/64
Snatterand 46/64
Amerikansk kricka 26/64
Årta 47/64
Blåvingad årta 2/64
Skedand 49/64
Rödhuvad dykand 11/64
Brunand 51/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Smådopping 48/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svarthakedopping 46/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Skedstork 32/64
Bivråk 47/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Lärkfalk 45/64
Vattenrall 48/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Kornknarr 43/64
Rörhöna 50/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Kustpipare 49/64
Stäppvipa 24/64
Kustsnäppa 46/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Dvärgbeckasin 39/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Myrspov 46/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Alkekung 50/64
Lunnefågel 47/64
Turkduva 52/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Nattskärra 47/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Göktyta 45/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Mindre hackspett 48/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Forsärla 46/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Ringtrast 45/64
Taigatrast 20/64
Dubbeltrast 50/64
Vandringstrast 1/64
Gräshoppsångare 49/64
Busksångare 37/64
Kärrsångare 51/64
Trastsångare 34/64
Härmsångare 49/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Stjärtmes 50/64
Talltita 51/64
Tofsmes 50/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Törnskata 51/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Råka 48/64
Rosenstare 29/64
Bergfink 51/64
Gulhämpling 7/64
Steglits 49/64
Hämpling 52/64
Vinterhämpling 44/64
Gråsiska 52/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Tallbit 31/64
Stenknäck 51/64
Lappsparv 37/64
Snösparv 48/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64