LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Torbjörn Janson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Bläsgås 4 ex Yttre Hjälmvik, Kalvöfjorden, Orust 2007-03-15
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås 35 ex Halsefjorden, Orust 2009-11-01
Gravand
Bläsand
Snatterand 4 ex Tofta kile, Lycke 2007-05-26
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 ex Koön, Marstrand 2010-04-06
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 1 ad hane Tofta kile 2006-05-09
Orre
Tjäder
Rapphöna
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 2 ex Kärreberg, Stala, Orust 2006-09-06
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira 1 ex Hållö, Sotenäs 2009-07-21
Grålira 1 ex Klädesholmen, Tjörn 2008-11-15
Mindre lira 7 ex Hållö, Sotenäs 2009-07-21
Klykstjärtad stormsvala 1 ex Kråkudden, Hönö 2009-10-04
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2008-04-20
Ägretthäger 1 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, Orust 2008-09-09
Gråhäger
Vit stork
Skedstork 1 2K Tofta kile, Lycke 2006-05-26
Bivråk
Brun glada 1 ex Mollön, Herrestad 2007-08-02
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 Tegneby, Orust 2011-08-26
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk 1 ex Tofta kile, Lycke 2009-05-16
Jaktfalk 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-25
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Mosnäppa
Tuvsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2008-05-01
Skärsnäppa 10 ex Skär mellan Hållö och Smögen 2008-10-25
Kärrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin 1 ex Hjälmvik, Stala, Orust 2007-02-04
Enkelbeckasin
Morkulla
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 Tofta kile 2011-05-08
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Bredstjärtad labb 1 Klädesholmen, Tjörn 2005-11-13
Kustlabb
Storlabb 1 ex Vallerö, Orust 2006-09-09
Dvärgmås 1 ex Hå llö, Sotenäs 2008-10-25
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel 1 Mollön, Orust 2005-10-06
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla 1 Munkedal 2011-12-11
Hornuggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Härfågel 1 Sollid, Orust 1996-04-24
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tofslärka 1 ex Kungshamn, Sotenäs 2010-06-12
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 ex Västra Ormoskärmen, Ytterby, Bohuslän 2007-05-26
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Busksångare 1 ex Flackevik, Stocken, Orust 2006-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex Torslandaviken 2009-06-13
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare 1 ex Holmen, Lane-Ryr 2008-09-26
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex Funneshultssjön, Forshälla 2010-05-02
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Svanvik, Stala, Orust 2010-06-03
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes 1 Ragnhildsholmen 2006-06-01
Sommargylling
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-25
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 Hamburgö 2011-05-24
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb 20 Lillhagsparken, Hisingen 2011-12-17
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Dvärgsparv 1 Nösund 2006-01-05
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Sädgås 45/64
Spetsbergsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Vitögd dykand 11/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Vaktel 40/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Svartbrynad albatross 1/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Ormörn 3/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Dvärgsumphöna 21/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Kustsnäppa 46/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Spovsnäppa 42/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vittrut 31/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Berglärka 40/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Ringtrast 45/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Gulhämpling 7/64
Vinterhämpling 44/64
Snösiska 28/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallbit 31/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64