LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Max Allan Pihl

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås 7 ex Edshult, Morlanda, Orust 2011-11-08
Spetsbergsgås 2 ex Hunnebo lera, Sotenäs 2008-10-12
Bläsgås
Grågås 26 ex Vadet, Härmanö, Orust 2011-05-14
Kanadagås 2 i par Vadet, Härmanö, Orust 2011-05-14
Vitkindad gås 13 Vallerö, Orust 2011-05-09
Prutgås 1 ex Trälebergs kile, Lyse 2008-06-28
Nilgås 1 Morlanda dammar, Orust 2016-04-29
Rostand 1 ex Tjuve kile, Orust 2012-06-07
Gravand 2 i par Vadet, Härmanö, Orust 2011-05-14
Bläsand 6 ex Morlanda dammar 2009-10-12
Snatterand 6 ex Tofta kile, Lycke 2011-05-09
Kricka 6 ex Morlanda dammar 2009-10-11
Gräsand 6 ex Morlanda dammar 2009-10-12
Stjärtand 3 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2008-10-12
Årta 2 ex Kollungeröd vatten, Orust 2011-04-26
Skedand 2 i par Vallerö, Orust 2011-05-11
Brunand 1 ex Mollösund, Orust 2011-01-22
Vigg Malö, Orust 2010-01-16
Bergand 3 hona Måseskär, Orust 2010-10-10
Ejder Lysekil, Lysekil 2009-09-27
Praktejder 1 ex Marstrandsön 2010-03-27
Alfågel 4 ex Härmanö, Orust 2011-04-30
Sjöorre Härmanö, Orust 2009-11-15
Svärta Härmanö, Orust 2009-11-15
Knipa Morlanda, Orust 2010-01-31
Salskrake 1 ex Flatön 2010-01-21
Småskrake 8 ex Vallerö, Orust 2011-05-11
Storskrake 3 ex Havsbadshamnen, Lysekil 2011-01-07
Orre
Rapphöna 1 hona Sjölyckan, Morlanda, Orust 2011-04-24
Vaktel 1 ex Rom, Tegneby, Orust 2011-06-09
Fasan 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping 2 Malö, Orust 2010-03-16
Skäggdopping 31 Hjälmvik, Stala, Orust
Gråhakedopping 6 ex Härmanö, Orust 2011-04-30
Svarthakedopping 1 ex Hjälmvik, Stala, Orust 2010-07-25
Stormfågel 2 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2008-10-12
Grålira 1 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2008-10-12
Mindre lira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv Vallerö, Orust 2011-05-11
Toppskarv
Rördrom
Ägretthäger 1 ex Ängholmen, Orust 2012-08-22
Gråhäger
Vit stork 1 ad Morlanda Backa, Orust 2009-11-21
Bivråk
Brun glada
Röd glada 1 ex Hårleby, Orust 2010-04-26
Havsörn
Brun kärrhök 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Blå kärrhök 2 ex Vallerö, Orust kommun 2011-09-25
Stäpphök
Ängshök
Duvhök 1 ex Morlanda dammar 2009-10-12
Sparvhök
Ormvråk 1 ex Hårleby, Orust 2010-05-03
Fjällvråk 1 ex Morlanda kyrka 2009-10-14
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk 1 ex Vallerö, Orust 2011-05-05
Lärkfalk 1 ex Otterslätt, Orust kommun 2011-07-25
Jaktfalk 1 ex Ellös, Morlanda, Orust 2010-02-11
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna 1 ex Kärrebergs by, Kärreberg, Orust 2011-06-28
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare 1 ex Morlanda dammar, Orust 2010-04-20
Större strandpipare
Fjällpipare 2 ex Tegneby, Orust 2017-10-22
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa 1 ex Svanviks kile, Stala, Orust 2010-09-11
Sandlöpare 3 ex Flateskär, Måseskär 2012-08-15
Småsnäppa 1 ex Svanviks kile, Stala, Orust 2010-09-07
Mosnäppa
Spovsnäppa 1 ad Allmags kile, Orust 2011-08-28
Skärsnäppa 54 ex Danholmen, Orust 2011-11-15
Kärrsnäppa 3 ex Flateskär, Måseskär, Orust 2011-05-09
Myrsnäppa 1 ex Flateskär, Måseskär 2012-08-11
Brushane 1 juv Svanviks kile, Stala, Orust 2010-06-09
Dvärgbeckasin 1 ex Vallerö, Orust kommun 2011-09-25
Enkelbeckasin 1 Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Dubbelbeckasin
Morkulla 1 ex Hårleby, Orust 2010-05-01
Rödspov
Myrspov
Småspov 1 ex Flateskär, Måseskär, Orust 2011-05-09
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena 8 ex Vadet, Härmanö, Orust 2011-05-14
Dammsnäppa 1 Tofta kile, Lycke, Kungälv 2011-05-08
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl 1 ex Hjälmvik, Kalvöfjorden, Orust 2010-08-11
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb 1 ex mot S Vedholmen, Orust 2011-12-15
Kustlabb 3 ex Vallerö, Orust 2011-05-09
Fjällabb
Storlabb 1 ex Lysekils kommun 2010-08-25
Dvärgmås 1 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2008-10-12
Tärnmås 1 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2008-10-12
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås 40 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2008-10-12
Rosenmås 1 adult Vedholmen, Orust 2011-12-27
Skräntärna 1 ex Käringön, Orust 2014-07-08
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel 2 ex Vallerö, Orust 2011-04-19
Tamduva
Skogsduva 4 ex Hårleby, Orust 2010-05-02
Ringduva 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Turkduva
Gök
Berguv 1 ex Vallerö, Orust 2011-05-11
Sparvuggla 1 ex Orusts kommun 2010-10-04
Kattuggla Hårleby, Orust 2010-04-25
Lappuggla 1 ex Tossene, Sotenäs 2012-05-29
Hornuggla 1 ex Kärrebergs by, Kärreberg, Orust 2011-06-28
Jorduggla 1 ex Härmanö, Orust 2011-04-30
Pärluggla 1 ex Rödsvatten, Hällevikstrand 2012-05-13
Nattskärra 1 ex Rom, Tegneby, Orust 2011-06-09
Tornseglare
Blek tornseglare 1 ex Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare 1 ex Boxviks kile, Orust 2013-10-14
Härfågel 1 ad Finnsbo, Lysekil 2011-11-18
Göktyta
Gröngöling 1 ex Kärreberg, Stala, Orust 2010-05-01
Spillkråka Malö, Orust
Större hackspett Malö, Orust
Mindre hackspett Malö, Orust
Tofslärka 1 ex Kungshamn, Sotenäs 2010-06-14
Trädlärka 1 ex Lyr, Orust 2011-11-01
Sånglärka Långeby, Orust 2010-05-01
Berglärka 1 ex Kråkholmen, Orust 2011-11-15
Backsvala 2 ex Vallerö, Orust 2011-04-25
Ladusvala 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Rostgumpsvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 2 1K Allmags kile, Orust 2011-08-28
Skärpiplärka
Gulärla 2 ex Vallerö, Orust 2011-05-09
Citronärla 1 ex Varekil, Stala, Orust 2017-10-22
Forsärla 3 ex Morlanda dammar 2009-10-11
Sädesärla 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Sidensvans 23 ex Malö, Orust 2010-01-12
Strömstare 1 ex Ilanda fors, Morlanda, Orust 2011-12-25
Gärdsmyg 3 ex Morlanda dammar 2009-10-14
Järnsparv 1 ex Härmanö, Orust 2010-04-24
Rödhake 1 ex Härmanö, Orust 2010-04-24
Näktergal 2 ex Rom, Tegneby, Orust 2011-06-09
Blåhake 1 hane Vallerö, Orust kommun 2011-05-11
Svart rödstjärt 1 honfärgad Måseskär, Orust 2010-10-10
Rödstjärt 1 ex Lysekils kommun 2010-04-27
Buskskvätta 2 ex Orusts kommun 2011-05-09
Svarthakad buskskvätta 1 ex Mollön, Herrestad 2010-04-02
Vitgumpad buskskvätta 1 ex honfärgad Haby (gården), Ramsvikslandet 2008-10-19
Stenskvätta 1 ex Hårleby, Orust 2010-05-02
Ringtrast 1 ex Vallerö, Orust 2011-05-05
Koltrast 2 ex Morlanda dammar 2009-10-14
Björktrast 14 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Taltrast 2 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare 1 ex Bro, n. Morlandadalen, Orust 2012-05-17
Sävsångare 1 ex Svälte 2012-05-30
Busksångare
Kärrsångare 3 ex Lassadammen, Lysekils kommun 2008-06-26
Rörsångare 1 ex Röd, Hälleviksstrand, Orust 2011-06-09
Härmsångare 1 ex Slätterna, Hälleviksstrand, Orust 2011-04-30
Ärtsångare
Törnsångare 20 ex Vallerö, Orust 2011-05-09
Trädgårdssångare 1 ex Orusts kommun 2010-07-27
Svarthätta 2 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Taigasångare 1 ex Edshult, Morlanda, Orust 2011-09-25
Bergsångare 1 ex Kråkudden, Hönö 2011-05-05
Grönsångare 1 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, Orust 2010-05-12
Gransångare 2 ex Kärreberg, Stala, Orust 2010-05-01
Lövsångare 1 ex Kärreberg, Stala, Orust 2010-05-01
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 hane Käringön, Orust 2015-10-11
Grå flugsnappare 2 ex Orusts kommun 2010-07-27
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare 1 ex Hårleby, Orust 2010-05-01
Skäggmes
Stjärtmes 4 ex Kärreberg, Stala, Orust 2010-05-01
Entita 2 i par Bjönni, Norra Morlanda, Orust 2011-05-14
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes 2 ex Morlanda dammar 2009-10-14
Talgoxe 2 ex Hårleby, Orust 2010-05-02
Nötväcka 1 ex Hårleby, Orust 2010-05-02
Trädkrypare 5 ex Morlanda dammar 2009-10-14
Sommargylling
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-24
Törnskata
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika 1 ex Kärreberg, Stala, Orust 2010-05-01
Skata 2 ex Hårleby, Orust 2010-05-02
Nötkråka
Kaja 20 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Råka 1 ex Morlanda dammar, Orust 2010-04-14
Kråka 3 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Korp 2 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Stare 38 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Rosenstare 1 ad hane Hamburgö, Kville 2011-05-23
Gråsparv 3 ex Kollungeröd vatten, Orust 2010-05-02
Pilfink 3 ex Hogen, Orust 2010-05-02
Bofink 4 ex Hårleby, Orust 2010-05-02
Bergfink 80 ex Malö, Orust 2010-01-14
Gulhämpling
Grönfink Hårleby, Orust 2010-05-02
Steglits 1 ex Malö, Orust 2010-02-12
Grönsiska 1 ex Hårleby, Orust 2010-05-01
Hämpling 2 ex Hårleby, Orust 2010-05-01
Vinterhämpling 1 par Vallerö, Orust 2011-04-19
Gråsiska 5 ex Malö, Orust 2010-02-05
Bändelkorsnäbb 3 ex Mollön, Orust 2011-11-09
Mindre korsnäbb 2 Otterslätt, Tegneby, Orust 2011-07-28
Större korsnäbb 1 ex Risset, Nösund, Orust 2011-11-04
Rosenfink
Tallbit
Domherre 12 ex Malö, Orust 2010-01-26
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv 2 ex Lysekils kommun 2008-12-29
Gulsparv 2 ex Hårleby, Orust 2010-05-01
Ortolansparv
Sävsparv 5 ex Malö, Orust 2010-03-29Saknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Amerikansk bläsand 22/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Tjäder 33/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Balearisk lira 17/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Skedstork 32/64
Ormörn 3/64
Mindre skrikörn 3/64
Dvärgsumphöna 21/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Vattenpiplärka 34/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Trastsångare 34/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Pungmes 19/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Snösiska 28/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallsparv 20/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64