LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Jan -Erik Hammar

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Rostand 1 ex Torslandaviken 2006-10-01
Gravand
Kricka
Gräsand
Vigg
Ejder
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Storlom
Svarthalsad dopping orust 2008-11-14
Svarthakedopping orust 2008-11-14
Storskarv
Toppskarv
Ägretthäger 1 orust 2008-11-14
Gråhäger
Havsörn orust 2008-11-14
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Tornfalk
Sothöna
Strandskata
Större strandpipare
Tofsvipa
Mosnäppa
Skärsnäppa
Morkulla
Rödspov
Rödbena
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Vittrut
Havstrut
Silvertärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva orust 2008-11-14
Gök
Berguv bovallstrand 2008-11-14
Sparvuggla
Kattuggla
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Backsvala 10 ex Torslandaviken 2008-11-19
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla svanvik 2008-11-14
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv svanvik 2008-11-14
Rödhake
Näktergal 1 ex Vinga 2007-10-01
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast orust 2008-11-14
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Kärrsångare svanvik 2008-11-14
Höksångare svanvik 2008-11-14
Trädgårdssångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes svanvik 2008-11-14
Entita
Talltita
Tofsmes båthamn, svanvik 2008-11-14
Svartmes 1 hagen,svanvik 2008-11-14
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp svanvik 2008-11-14
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits svanvik 2008-11-14
Grönsiska
Gråsiska
Domherre
Stenknäck svanvik 2008-11-14
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Sädgås 45/64
Spetsbergsgås 42/64
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Vitkindad gås 51/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Bläsand 52/64
Amerikansk bläsand 22/64
Snatterand 46/64
Amerikansk kricka 26/64
Stjärtand 51/64
Årta 47/64
Blåvingad årta 2/64
Skedand 49/64
Rödhuvad dykand 11/64
Brunand 51/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Alfågel 52/64
Sjöorre 53/64
Vitnackad svärta 18/64
Svärta 52/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Smålom 50/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Smådopping 48/64
Skäggdopping 53/64
Gråhakedopping 49/64
Svartbrynad albatross 1/64
Stormfågel 48/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Havssula 52/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Bivråk 47/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Brun kärrhök 53/64
Blå kärrhök 48/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Fiskgjuse 51/64
Aftonfalk 17/64
Stenfalk 47/64
Lärkfalk 45/64
Jaktfalk 29/64
Pilgrimsfalk 50/64
Vattenrall 48/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Kornknarr 43/64
Rörhöna 50/64
Trana 52/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Mindre strandpipare 49/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Ljungpipare 52/64
Kustpipare 49/64
Stäppvipa 24/64
Kustsnäppa 46/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Kärrsnäppa 52/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Brushane 49/64
Dvärgbeckasin 39/64
Enkelbeckasin 53/64
Dubbelbeckasin 32/64
Myrspov 46/64
Småspov 50/64
Storspov 53/64
Svartsnäppa 50/64
Dammsnäppa 31/64
Gluttsnäppa 52/64
Större gulbena 2/64
Skogssnäppa 53/64
Grönbena 53/64
Tereksnäppa 3/64
Drillsnäppa 53/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Kustlabb 50/64
Fjällabb 34/64
Storlabb 49/64
Svarthuvad mås 16/64
Dvärgmås 49/64
Tärnmås 40/64
Silltrut 54/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Tretåig mås 50/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Kentsk tärna 47/64
Fisktärna 54/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Sillgrissla 53/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tordmule 51/64
Tobisgrissla 53/64
Alkekung 50/64
Lunnefågel 47/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Nattskärra 47/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Göktyta 45/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Mindre hackspett 48/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Berglärka 40/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Skärpiplärka 51/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Forsärla 46/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Dubbeltrast 50/64
Vandringstrast 1/64
Gräshoppsångare 49/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Sävsångare 50/64
Busksångare 37/64
Rörsångare 51/64
Trastsångare 34/64
Härmsångare 49/64
Rödstrupig sångare 15/64
Ärtsångare 53/64
Törnsångare 54/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Grönsångare 51/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Grå flugsnappare 45/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Varfågel 52/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Råka 48/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Hämpling 52/64
Vinterhämpling 44/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Mindre korsnäbb 50/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Tallbit 31/64
Lappsparv 37/64
Snösparv 48/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64