LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Martin Spång

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Sångsvan
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Rödhalsad gås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Ejder
Praktejder
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Havssula
Storskarv
Gråhäger
Bivråk
Brun kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Lärkfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Tofsvipa
Mosnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Morkulla
Småspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Kustlabb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Snösparv
Gulsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Sädgås 45/64
Fjällgås 3/64
Prutgås 45/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Amerikansk kricka 26/64
Stjärtand 51/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Bergand 45/64
Alförrädare 32/64
Alfågel 52/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svarthakedopping 46/64
Svartbrynad albatross 1/64
Stormfågel 48/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Toppskarv 50/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Havsörn 51/64
Ormörn 3/64
Blå kärrhök 48/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Stenfalk 47/64
Jaktfalk 29/64
Pilgrimsfalk 50/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Kornknarr 43/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Kustpipare 49/64
Stäppvipa 24/64
Kustsnäppa 46/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Brushane 49/64
Dvärgbeckasin 39/64
Dubbelbeckasin 32/64
Rödspov 36/64
Myrspov 46/64
Svartsnäppa 50/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Fjällabb 34/64
Storlabb 49/64
Svarthuvad mås 16/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Tretåig mås 50/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Silvertärna 50/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Alkekung 50/64
Lunnefågel 47/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Berguv 45/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Sparvuggla 41/64
Kattuggla 51/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Jorduggla 43/64
Pärluggla 30/64
Nattskärra 47/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Trädlärka 43/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Skärpiplärka 51/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Ringtrast 45/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Busksångare 37/64
Trastsångare 34/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Svartmes 52/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Råka 48/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Steglits 49/64
Vinterhämpling 44/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Tallbit 31/64
Stenknäck 51/64
Lappsparv 37/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64