LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Lennart Lyberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan lyr
Sångsvan lyr
Sädgås lyr
Grågås lyr
Kanadagås lyr
Vitkindad gås 1 ex Lyr, Orust 2011-04-01
Gravand lyr
Bläsand lyr
Kricka Lyr
Gräsand lyr
Stjärtand lyr
Vigg lyr
Bergand lyr
Ejder lyr
Svärta lyr
Knipa lyr
Småskrake lyr
Storskrake lyr
Orre lyr
Fasan lyr
Smådopping 1 Lyr inre kilen 2012-11-09
Skäggdopping lyr
Storskarv lyr
Gråhäger lyr
Bivråk lyr
Havsörn lyr 2004-01-24
Duvhök lyr
Sparvhök lyr
Ormvråk lyr
Fjällvråk lyr
Fiskgjuse lyr
Tornfalk lyr
Lärkfalk lyr 2008-09-16
Pilgrimsfalk lyr 2004-05-15
Vattenrall lyr 2000-04-12
Sothöna lyr
Trana lyr 2000-04-21
Strandskata lyr
Större strandpipare lyr
Ljungpipare lyr
Kustpipare lyr
Tofsvipa lyr
Kärrsnäppa lyr
Enkelbeckasin lyr 2001-01-07
Dubbelbeckasin lyr
Morkulla lyr
Storspov lyr
Rödbena lyr
Gluttsnäppa lyr
Skogssnäppa 1 ex Lyr, Orust 2010-05-15
Grönbena lyr
Drillsnäppa lyr
Skrattmås lyr
Fiskmås lyr
Silltrut lyr
Gråtrut lyr
Havstrut lyr
Fisktärna lyr
Sillgrissla lyr
Tordmule lyr 2000-12-17
Tobisgrissla lyr
Alkekung lyr 2000-01-12
Tamduva lyr
Ringduva lyr
Turkduva lyr 2008-04-23
Gök lyr
Berguv Lyr 2002-09-20
Sparvuggla lyr 2004-02-01
Kattuggla lyr
Jorduggla 1 ex Lyr, Orust 2010-06-15
Pärluggla lyr 2002-12-25
Nattskärra lyr 2006-06-18
Tornseglare lyr
Göktyta lyr
Gråspett lyr 2007-11-04
Gröngöling lyr
Spillkråka lyr
Större hackspett lyr
Mindre hackspett lyr
Trädlärka lyr 2000-04-01
Sånglärka lyr
Ladusvala lyr
Hussvala lyr
Trädpiplärka lyr
Ängspiplärka lyr
Skärpiplärka lyr
Gulärla lyr
Sädesärla lyr
Sidensvans lyr
Gärdsmyg lyr
Järnsparv lyr
Rödhake lyr
Näktergal lyr
Rödstjärt lyr
Buskskvätta lyr
Stenskvätta lyr
Ringtrast lyr 2000-04-01
Koltrast lyr
Björktrast lyr
Taltrast lyr
Rödvingetrast lyr
Dubbeltrast lyr
Kärrsångare lyr
Härmsångare lyr
Ärtsångare lyr
Törnsångare lyr
Trädgårdssångare lyr
Svarthätta lyr
Grönsångare lyr
Gransångare lyr 2001-06-11
Lövsångare lyr
Kungsfågel lyr
Grå flugsnappare lyr
Svartvit flugsnappare lyr
Stjärtmes lyr
Entita lyr
Talltita lyr
Tofsmes lyr
Svartmes lyr
Blåmes lyr
Talgoxe lyr
Nötväcka lyr
Trädkrypare lyr
Törnskata lyr
Varfågel lyr 2004-03-02
Nötskrika lyr
Skata lyr
Nötkråka lyr 2000-01-15
Kaja lyr
Råka lyr 2003-03-28
Kråka lyr
Korp lyr
Stare lyr
Gråsparv lyr
Pilfink lyr
Bofink lyr
Bergfink lyr
Grönfink lyr
Steglits lyr 2007-03-17
Grönsiska lyr
Hämpling lyr
Gråsiska lyr
Snösiska lyr 2007-01-01
Bändelkorsnäbb lyr
Mindre korsnäbb lyr
Större korsnäbb lyr
Tallbit lyr 2000-12-10
Domherre lyr
Stenknäck lyr
Gulsparv lyrSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 41/64
Spetsbergsgås 42/64
Bläsgås 42/64
Fjällgås 3/64
Prutgås 45/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Snatterand 46/64
Amerikansk kricka 26/64
Årta 47/64
Blåvingad årta 2/64
Skedand 49/64
Rödhuvad dykand 11/64
Brunand 51/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Alfågel 52/64
Sjöorre 53/64
Vitnackad svärta 18/64
Salskrake 52/64
Amerikansk kopparand 22/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Vaktel 40/64
Smålom 50/64
Storlom 49/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Gråhakedopping 49/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svarthakedopping 46/64
Svartbrynad albatross 1/64
Stormfågel 48/64
Gulnäbbad lira 21/64
Grålira 42/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Havssula 52/64
Toppskarv 50/64
Rördrom 32/64
Silkeshäger 26/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Brun glada 21/64
Röd glada 35/64
Ormörn 3/64
Brun kärrhök 53/64
Blå kärrhök 48/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Stenfalk 47/64
Jaktfalk 29/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Kornknarr 43/64
Rörhöna 50/64
Skärfläcka 34/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Mindre strandpipare 49/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Kustsnäppa 46/64
Sandlöpare 42/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Mosnäppa 48/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Tuvsnäppa 30/64
Spovsnäppa 42/64
Skärsnäppa 52/64
Myrsnäppa 38/64
Prärielöpare 1/64
Brushane 49/64
Dvärgbeckasin 39/64
Rödspov 36/64
Myrspov 46/64
Småspov 50/64
Svartsnäppa 50/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Roskarl 46/64
Smalnäbbad simsnäppa 35/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Kustlabb 50/64
Fjällabb 34/64
Storlabb 49/64
Svarthuvad mås 16/64
Dvärgmås 49/64
Tärnmås 40/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Tretåig mås 50/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Kentsk tärna 47/64
Silvertärna 50/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Lunnefågel 47/64
Skogsduva 52/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Hornuggla 45/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Kungsfiskare 41/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Härfågel 29/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tretåig hackspett 32/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Berglärka 40/64
Backsvala 50/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Rödstrupig piplärka 37/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Forsärla 46/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Sydnäktergal 36/64
Blåhake 42/64
Blåstjärt 2/64
Svart rödstjärt 34/64
Svarthakad buskskvätta 34/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Gräshoppsångare 49/64
Flodsångare 42/64
Vassångare 26/64
Sävsångare 50/64
Busksångare 37/64
Rörsångare 51/64
Trastsångare 34/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Skäggmes 43/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Vinterhämpling 44/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Lappsparv 37/64
Snösparv 48/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Dvärgsparv 26/64
Sävsparv 53/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64