LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Martin Larsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Järpe
Orre
Tjäder
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2008-04-13
Ägretthäger 1 ex Ängholmen, Kalvöfjorden, Orust 2008-09-09
Gråhäger
Bivråk
Brun glada 1 ex Utby, Havstens fjord 2007-08-01
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Mosnäppa
Tuvsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2008-05-30
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Havstrut
Tretåig mås
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 ex Industriängarna, Stenungsund 2008-09-15
Skärpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 ex Ormo, Nordre älv, Ytterby 2007-05-21
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare 1 ex Funneshultssjön, Forshälla 2008-06-13
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2007-06-11
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Isabellatörnskata 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-18
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 ex Ödsmål, Stenungsund 2008-03-21
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Amerikansk kopparand 22/64
Fjällripa 1/64
Rapphöna 36/64
Svartnäbbad islom 36/64
Vitnäbbad islom 36/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 21/64
Mindre lira 40/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Klykstjärtad stormsvala 34/64
Silkeshäger 26/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Skedstork 32/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Kungsörn 37/64
Aftonfalk 17/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Fjällpipare 32/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Småsnäppa 43/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Bredstjärtad labb 41/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Gråtrut 57/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Vittrut 31/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Kentsk tärna 47/64
Tygeltärna 19/64
Svarttärna 31/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Hökuggla 26/64
Lappuggla 15/64
Pärluggla 30/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 4/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Vattenpiplärka 34/64
Citronärla 19/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Stenskvätta 53/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Rödstrupig sångare 15/64
Höksångare 27/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Brandkronad kungsfågel 29/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Nötkråka 40/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Vinterhämpling 44/64
Snösiska 28/64
Bändelkorsnäbb 35/64
Ökentrumpetare 1/64
Rosenfink 43/64
Tallbit 31/64
Snösparv 48/64
Tallsparv 20/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 3/64
Mandarinand 3/64