LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Nils Abrahamsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås Ursholmen 2009-10-06
Bläsgås 2 ex Öxnäs, Säve 2011-03-15
Grågås
Stripgås 1 ex Tofta kile, Lycke 1996-05-01
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås 2 Ramsö Strömstad 2006-10-15
Mandarinand 1 ex Färjenäs 2013-03-21
Nilgås 1 Torslandaviken 2004-05-11
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 Ragnhildsholmen 2010-04-15
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand 1 ex Torslandaviken 2019-04-28
Brunand
Ringand 1 Säveåns mynning 2001-02-17
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 Marstrandsön 2010-03-23
Alförrädare 1 Torslandaviken 1996-04-29
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Orre
Tjäder 1 Svartedalen, Kungälv 2012-03-13
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 Hönö 2009-03-10
Vitnäbbad islom 1 Ramsö 2010-01-04
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping 1 ex Ramsvikslandet, Sotenäs 2011-02-02
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira 1 ex Kråkudden 2017-08-20
Stormsvala 1 Måseskär 2007-08-09
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger 1 Torslandaviken 1997-06-05
Ägretthäger 1 Torslandaviken 1999-04-14
Gråhäger
Vit stork 1 Åbyfjorden 2009-09-18
Skedstork 1 Tofta kile 2006-05-28
Bivråk
Svartvingad glada 1 ex Gerum, Tanum 2020-06-09
Röd glada 1 Mulered 2009-03-08
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 ex Trädet, Säve, Hisingen 2016-09-12
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn 1 Tofta 2013-03-09
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 Hållö 2008-10-30
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna 1 Rossö 2001-05-12
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Orientpipare 1 ex Torslandaviken 2020-05-31
Fjällpipare 5 ex Torgonö, Strömstad 2016-05-13
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa 1 Backamo flygfält 1999-07-09
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare Kråkudden 2012-09-14
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2008-05-01
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin 2 Torslandaviken 2014-05-08
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 2 ex Tofta kile, Lycke 2008-06-12
Bredstjärtad labb 1 Kråkudden, Hönö 2011-12-14
Kustlabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås 1 Sämstad, Brastad 1994-08-01
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 ex Ringön, Hisingen 2012-02-07
Vittrut 1 ex Uddevalla 2011-02-02
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 Mörholmen Strömstad 2006-07-06
Skräntärna 1 ex T orslandaviken 2016-07-17
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna 1 Söskär, Mollösund 1999-07-01
Småtärna 1 ex Torslandaviken 2022-06-17
Svarttärna 1 Torslandaviken 2015-06-05
Vitvingad tärna 1 Tofta 1995-05-21
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel Kråkudden 2012-09-14
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hökuggla 1 Ramsö 2012-09-09
Sparvuggla 1 Ramsö 2011-10-03
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla 1 Svartedalen 2009-03-11
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare 1 Torslandaviken
Biätare 1 ex Torslandaviken 2007-07-03
Härfågel 1 Norrmannebo 2013-11-16
Göktyta 1 Ramsö Strömstad
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett 1 ex Fridhemskyrkogården ,Backa 2007-11-13
Korttålärka 1 ex Breviks kile, Tjörn 2020-08-21
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 Rörö
Gulärla
Citronärla 1 ex Orrevikskilen, Strömstad 2020-04-21
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv 1 ex Nordkoster 2016-10-18
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 Skafteröd, Ljungskile 2002-05-19
Blåhake Ramsö Strömstad
Svart rödstjärt Kasen, Uddevalla 2009-06-05
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 1 ex Ursholmen, Strömstad 2007-09-26
Isabellastenskvätta 1 Torgonö, Sd 2012-11-07
Stenskvätta
Ringtrast Ramsö Strömstad
Koltrast
Taigatrast 1 Grebbestad 2002-01-02
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen
Flodsångare 1 Tosteröd vatten, Munkedal 2009-06-30
Vassångare 1 Nolviks kile, Björlanda 2012-06-17
Sävsångare
Busksångare 1 Säve 2007-06-06
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare Torslandaviken 2009-06-06
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 Hönö 2013-05-25
Höksångare 1 Lindö, Tanum
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Brunsångare 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2020-12-18
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse Hönö 2011-05-05
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Fridhem 2017-06-01
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Isabellatörnskata 1 Hållö 2008-10-30
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 Rörö 2013-08-11
Varfågel
Rödhuvad törnskata 1 Kareby 2015-06-10
Nötskrika
Skata
Kaja
Råka Hökälla, Hisingen 2008-04-05
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ex Hamburgön 2011-05-26
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling 1 ex Ursholmen, Strömstad 2007-10-24
Gråsiska
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2009-10-23
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Ökentrumpetare 1 ex Ramsö 2005-06-12
Rosenfink 1 Ramsö Strömstad 1995
Tallbit Torslandaviken 2019-11-08
Domherre
Stenknäck
Lappsparv 1 Hållö 2008-10-30
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
Dvärgsparv 1 ex Nordkoster 2016-10-18
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Rostand 24/64
Amerikansk bläsand 22/64
Blåvingad årta 2/64
Vitögd dykand 11/64
Vitnackad svärta 18/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Svarthalsad dopping 34/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 22/64
Svart stork 3/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Brednäbbad simsnäppa 31/64
Fjällabb 34/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Lappuggla 15/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Blåkråka 2/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Tofslärka 19/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Blåstjärt 2/64
Ökenstenskvätta 9/64
Vandringstrast 1/64
Lundsångare 25/64
Kungsfågelsångare 19/64
Taigasångare 27/64
Mindre flugsnappare 29/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Pungmes 19/64
Sommargylling 30/64
Ökenvarfågel 8/64
Nötkråka 40/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 29/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64