LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Jörgen Olsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ex Skärslätten, Strömstad 2009-03-16
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-10
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 hane Munkho lmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-12
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Ringand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 ad hane Bolleskären, Hönö 2006-05-09
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-05-09
Järpe
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger 1 ex Mollön 2006-05-01
Ägretthäger
Gråhäger
Vit stork
Skedstork 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-05-27
Bivråk
Brun glada
Röd glada 1 ex Lursteg 2006-03-30
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 ex Tjurholmen, Romelanda 2011-09-26
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 1K Långvalsliden,Herrestad 2008-08-24
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 ex Hållö, Sotenäs 2008-10-25
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Fjällpipare
Sibirisk tundrapipare 1 ad Ödsmålskile 2011-07-18
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2011-05-08
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås 1 Trälebergskile, Lysekil 2013-04-10
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna
Småtärna 2 ad Hunnebolera - Ödby ö 2007-07-03
Svarttärna 1 ex Torslandaviken 2006-05-09
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla 1 ex Hogsäm, Tossene 2012-05-29
Hornuggla
Jorduggla 1 ex Vallerö, Orust 2005-10-07
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 ex Stenungsund, -krackern 2011-11-04
Kungsfiskare
Härfågel
Göktyta
Gråspett
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Korttålärka
Tofslärka 1 ex Smögen 2010-06-08
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla 1 2K hane Mollön, Herrestad 2012-04-26
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta 1 hane Myren, Malmön Sotenäs 2005-09-28
Isabellastenskvätta 1 ex Torgonö, Strömstad 2012-11-05
Stenskvätta
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare 1 ex Nolvikskile 2012-06-19
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 hane Hogen 2007-05-15
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergsångare 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 2011-05-06
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling 1 ex Torreby slott 2011-05-31
Isabellatörnskata 1 hane Hållö, Sotenäs 2008-10-18
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 ex Rörö 2013-08-11
Varfågel
Ökenvarfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb 1 hane Lillhagsparken Hisingen 2009-10-25
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 ex Nösund, Orust 2006-01-05
Sävsparv
KornsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Nilgås 22/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Vitögd dykand 11/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Svart stork 3/64
Ormörn 3/64
Mindre skrikörn 3/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Svartbent strandpipare 17/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Kaspisk trut 3/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Skräntärna 24/64
Vitvingad tärna 18/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 2/64
Rostgumpsvala 25/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Vandringstrast 1/64
Brunsångare 3/64
Pungmes 19/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Gulhämpling 7/64
Ökentrumpetare 1/64
Videsparv 5/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64