LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Stefan Oscarsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ad Skärslätten, Strömstad 2009-03-16
Nilgås 1 Morlanda dammar 2016-04-29
Rostand
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 hane Torslandaviken 2006-07-10
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 hane Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2010-04-11
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand
Ringand
Vitögd dykand 1 ex Morlanda dammar, Orust. 2014-04-11
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta 1 ad hane Kråkudden, Hönö 2006-05-09
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 1 ad hane Tofta kile, Lycke 2006-05-07
Järpe 1 ex Stendammen, Bredfjället 2009-10-28
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira 1 ex Vedholmen, Orust 2011-10-11
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger 1 ad Vadet, Härmanö, Orust 2006-07-08
Ägretthäger 1 ad Ängholmen, Kalvöfjorden, Orust 2008-09-09
Gråhäger
Vit stork
Skedstork
Bivråk
Brun glada 1 ex Utby, Herrestad 2007-08-01
Röd glada 1 ex Ellesbo, Rödbo 2010-04-29
Havsörn
Ormörn 1 ex Krabberöd, Orust. 2014-04-18
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 hona Mollön, Orust 2006-06-06
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Mindre skrikörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 2K Boxviks kile, Orust 1991-03-10
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 hona Ödsmål s kile, Solberga 2018-05-02
Fjällpipare 3 ex Svanviks kile, Stala, Orust 2010-05-14
Sibirisk tundrapipare 1 ad Ödsmåls kile, Solberga 2011-07-18
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa 1 ex Tofta kile, Lycke 2011-05-08
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Vedholmen, Orust 2011-09-23
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb 1 1K Vedholmen, Orust 2012-09-19
Storlabb
Svarthuvad mås 1 ad Trälebergs kile, Lyse 2013-04-11
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Sandtärna 1 Härmanö 2016-05-01
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Spetsbergsgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hökuggla 1 ex Bredfjället Ljungskile 2011-11-12
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla 1 ex Håby, Munkedal 2011-12-11
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 ex Borealis kracker, Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare
Biätare 1 Härmanö 2017-05-01
Härfågel
Göktyta
Gråspett
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Korttålärka
Tofslärka 1 ex Kungshamn, Sotenäs 2010-06-10
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala 1 ex Mollön, Herrestad 2014-05-04
Hussvala
Större piplärka 1 1K Breviks kile, Tjörn 2018-08-30
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka 1 ex Härmanö, Orust 2008-12-07
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv 1 ex Märebukten, Nordkoster 2016-10-20
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta 1 honfärgad Ramsvikslandet, Sotenäs 2008-10-19
Isabellastenskvätta 1 ex Torgonö, Strömstad 2012-11-05
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergsångare 1 ex Hönö 2011-05-06
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ha ne Välseröd vatten, Tossene, Sotenäs 2007-05-24
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare 1 ad hane Knäm, Tanum 2001-05-21
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling 1 2K hane Torreby, Munkedal. 2011-05-31
Isabellatörnskata 1 ad hane Hållö, Sotenäs 2008-10-19
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 ex Rörö 2013-08-12
Varfågel
Rödhuvad törnskata 1 Rishammar, Kareby 2015-06-10
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ad hane Hamburgö, Kville 2011-05-23
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv 1 2K Nösund, Orust 2006-01-05
Sävsparv
KornsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Blåvingad årta 2/64
Alförrädare 32/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 22/64
Svart stork 3/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Kaspisk trut 3/64
Ismås 1/64
Skräntärna 24/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Alpseglare 3/64
Blåkråka 2/64
Fältpiplärka 10/64
Blåstjärt 2/64
Ökenstenskvätta 9/64
Vandringstrast 1/64
Rödstrupig sångare 15/64
Brunsångare 3/64
Pungmes 19/64
Ökenvarfågel 8/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 29/64
Ökentrumpetare 1/64
Videsparv 5/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64