LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Johan Ennerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 Välen 2016-01-02
Mindre sångsvan 1 Galterö 2016-03-19
Sångsvan 4 Välen 2016-01-02
Sädgås 35 Galterö 2016-02-26
Grågås 2 Torslandaviken 2016-01-10
Kanadagås 32 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Vitkindad gås 2 Vasskären 2016-02-26
Prutgås 5 Saltholmen 2016-10-22
Gravand 2 Galterö 2016-03-12
Bläsand 10 Torslandaviken 2016-03-14
Snatterand 1 Torslandaviken 2016-02-29
Kricka 3 Torslandaviken 2016-02-29
Gräsand 515 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Stjärtand 1 Torslandaviken 2016-08-22
Årta 1 Torslandaviken 2016-05-09
Skedand 2 Torslandaviken 2016-04-03
Brunand Torslandaviken 2016-01-04
Vigg Torslandaviken 2016-01-04
Bergand 1 Torslandaviken 2016-04-09
Ejder Torslandaviken 2016-01-04
Alfågel 4 ex Torslandaviken 2016-10-28
Sjöorre 1 Vrångö 2016-01-31
Svärta 1 Galterö 2016-04-02
Knipa 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Salskrake 2 Välen 2016-01-02
Småskrake 1 Torslandaviken 2016-01-04
Storskrake 2 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Fasan 1 Torslandaviken 2016-04-09
Smålom
Storlom 1 Torslandaviken 2016-04-28
Smådopping 1 2016-01-05
Skäggdopping 2 Torslandaviken 2016-03-14
Gråhakedopping 1 Torslandaviken 2016-04-03
Svarthakedopping 1 Torslandaviken 2016-04-28
Havssula 1 Vrångö 2016-01-31
Storskarv 1 Välen 2016-01-02
Rördrom 1 Hårssjön 2016-04-04
Silkeshäger 1 Galterö 2016-08-14
Gråhäger 1 Välen 2016-01-02
Skedstork 1 Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 1 Göteborgs botaniska trädgård 2016-06-08
Röd glada 1 ex Smithska udden, Gbg 2016-09-17
Havsörn 2 Ivarsbergsmotet 2016-01-04
Brun kärrhök 1 Hårssjön 2016-04-04
Blå kärrhök 1 Torslandaviken 2016-01-10
Duvhök 1 Botaniska 2016-02-03
Sparvhök 1 Galterö 2016-01-24
Ormvråk 3 Torslandaviken 2016-01-04
Fjällvråk 1 Välen 2016-01-14
Fiskgjuse 1 Hårssjön 2016-04-04
Tornfalk 1 Torslandaviken 2016-01-04
Lärkfalk 2 slottsskogen 2016-09-09
Pilgrimsfalk
Vattenrall 1 Torslandaviken 2016-01-10
Rörhöna 7 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Sothöna Torslandaviken 2016-01-04
Trana 1 slottsskogen 2016-03-15
Strandskata 2 Bränn ö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-12
Mindre strandpipare
Större strandpipare 6 Galterö 2016-02-26
Ljungpipare 1 Galterö 2016-05-14
Kustpipare 3 Galterö 2016-08-07
Tofsvipa 1 Välen 2016-02-21
Kustsnäppa 2 Galterö 2016-08-14
Småsnäppa 1 Galterö 2016-08-07
Mosnäppa 1 Välen 2016-05-08
Spovsnäppa 1 Galterö 2016-08-07
Skärsnäppa 6 ex Galterö 2016-11-13
Kärrsnäppa 5 Galterö 2016-03-27
Myrsnäppa 2 Galterö 2016-08-07
Brushane 2 Torslandaviken 2016-05-09
Dvärgbeckasin 1 ex Torslandaviken 2016-10-28
Enkelbeckasin 2 Torslandaviken 2016-04-09
Morkulla 1 Galterö 2016-05-06
Myrspov 7 Galterö 2016-08-07
Småspov 1 Brännö 2016-05-01
Storspov 1 Galterö 2016-03-27
Svartsnäppa 1 Galterö 2016-08-07
Rödbena 1 Galterö 2016-03-27
Gluttsnäppa 4 Galterö 2016-05-14
Skogssnäppa 1 Brännö 2016-04-03
Grönbena 11 Välen 2016-05-08
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2016-05-08
Kustlabb 1 Galterö 2016-04-10
Skrattmås 70 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Fiskmås 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Silltrut 1 slottsskogen 2016-03-29
Gråtrut 3 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Havstrut 1 Askimsviken 2016-01-02
Tretåig mås 5 Vrångö 2016-01-31
Kentsk tärna 1 Galterö 2016-03-27
Fisktärna 2 Brännö 2016-05-01
Tobisgrissla 1 Galterö 2016-02-26
Tamduva 10 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Skogsduva 3 slottsskogen 2016-03-09
Ringduva 7 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Turkduva 1 ex Silverkällan 2016-01-04
Gök 1 Brännö 2016-05-06
Kattuggla 1 Slottsskogen 2016-01-05
Nattskärra 1 ex Änggårdsbergen 2016-06-17
Tornseglare 1 slottsskogen 2016-05-10
Kungsfiskare 1 Välen 2016-01-18
Göktyta 1 Änggårdsbergen 2016-04-29
Gröngöling 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Spillkråka 1 slottsskogen 2016-03-21
Större hackspett 3 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Mindre hackspett 1 slottsskogen 2016-03-15
Trädlärka 1 Änggårdsbergen, Gbg 2016-09-18
Sånglärka 4 Brännö 2016-02-26
Berglärka 1 ex Galterö 2016-11-13
Backsvala 1 Galterö 2016-04-10
Ladusvala 1 slottsskogen 2016-04-21
Hussvala Torslandaviken 2016-04-26
Trädpiplärka 2 Änggårdsbergen 2016-04-29
Ängspiplärka 1 Brännö 2016-02-26
Skärpiplärka 1 Brännö 2016-03-28
Gulärla 3 Torslandaviken 2016-04-26
Forsärla 1 slottsskogen 2016-03-21
Sädesärla 1 Brännö 2016-03-28
Sidensvans Torslandaviken 2016-01-04
Strömstare 1 Rannebergen 2016-03-08
Gärdsmyg 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Järnsparv 1 Brännö 2016-03-18
Rödhake 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Näktergal Torslandaviken 2016-05-09
Rödstjärt 1 kungsladugård 2016-04-26
Buskskvätta Välen 2016-05-08
Svarthakad buskskvätta 1 par Brudarebacken, Gbg 2016-03-30
Stenskvätta 1 Galterö 2016-04-02
Ringtrast 1 slottsskogen 2016-04-15
Koltrast 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Björktrast 34 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Taltrast 1 Torslandaviken 2016-01-04
Rödvingetrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Dubbeltrast 1 slottsskogen 2016-03-10
Kärrsångare 1 Brännö 2016-05-26
Rörsångare Torslandaviken 2016-05-09
Härmsångare 1 slottsskogen 2016-05-23
Ärtsångare 1 Brännö 2016-05-01
Törnsångare 1 Galterö 2016-05-05
Trädgårdssångare 1 slottsskogen 2016-05-10
Svarthätta 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-14
Grönsångare 1 slottsskogen 2016-04-20
Gransångare 1 Brännö 2016-03-27
Lövsångare 1 Änggårdsbergen 2016-04-18
Kungsfågel 1 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-01
Brandkronad kungsfågel 1 Brännö 2016-03-28
Grå flugsnappare 1 slottsskogen 2016-05-03
Svartvit flugsnappare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-04-29
Skäggmes 2 Torslandaviken 2016-03-14
Stjärtmes 10 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-01
Entita 2 ex Göteborgs botaniska trädgård, Gbg 2016-01-01
Talltita 1 Rannebergen 2016-03-08
Tofsmes 1 Rannebergen 2016-03-08
Svartmes 10 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-01
Blåmes 5 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Talgoxe 2 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Nötväcka 14 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Trädkrypare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Törnskata 1 ex Torslandaviken 2016-05-21
Varfågel 1 Torslandaviken 2016-01-10
Nötskrika 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Skata 3 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Nötkråka 3 slottsskogen 2016-09-05
Kaja 3 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Råka 1 Torslandaviken 2016-04-09
Kråka 12 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Korp 2 Gossbydal 2016-01-10
Stare Torslandaviken 2016-01-04
Gråsparv 10 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Pilfink 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Bofink 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Bergfink 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Grönfink 3 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Steglits 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Grönsiska 2 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Hämpling 1 Brännö 2016-04-02
Vinterhämpling 1 Arendalsudden 2016-01-22
Gråsiska 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-01
Mindre korsnäbb 8 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-01
Domherre 1 ex Slott sskogen 2016-01-09
Stenknäck 1 Botaniska 2016-01-18
Gulsparv 2 Torslandaviken 2016-01-10
Sävsparv 1 Välen 2016-02-21Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Vaktel 1/25
Vitnäbbad islom 1/25
Svarthalsad dopping 7/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Toppskarv 10/25
Ägretthäger 4/25
Stäpphök 3/25
Kungsörn 1/25
Stenfalk 8/25
Fjällpipare 1/25
Sandlöpare 5/25
Dubbelbeckasin 5/25
Roskarl 5/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Skräntärna 7/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Tretåig hackspett 6/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Trastsångare 1/25
Taigasångare 6/25
Mindre flugsnappare 10/25
Rosenstare 1/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25