LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Anders Johansson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Säveåns mynning, Gbg 2016-01-06
Sångsvan 10 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-04
Kanadagås Stora dammen, Slottsskogen 2016-01-03
Gräsand Stora dammen, Slottsskogen 2016-01-03
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2016-01-06
Knipa Säveåns mynning, Gbg 2016-01-06
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2016-01-06
Smådopping 3 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-06
Storskarv Säveåns mynning, Gbg 2016-01-06
Duvhök 1 ex Gula villan, Slottsskogen, Gbg 2016-01-04
Sparvhök 1 ex Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Pilgrimsfalk 2 ex Gasklockan, Gbg 2016-01-06
Rörhöna Stora dammen, Slottsskogen 2016-01-03
Sothöna Säveåns mynning, Gbg 2016-01-06
Skrattmås Stora dammen, Slottsskogen 2016-01-03
Gråtrut Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Vittrut 1 ex Stora dammen, Slottsskogen 2016-01-03
Ringduva Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Större hackspett Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-03
Rödhake Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-03
Koltrast Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Björktrast Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-03
Blåmes Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Talgoxe Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Nötväcka Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Skata Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Kaja Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Kråka Matningen, Godhemsgatan, Majorna, Gbg 2016-01-01
Gråsparv Matningen, Lilla dammen, Slottsskogen 2016-01-03
Pilfink Matningen, Lilla dammen, Slottsskogen 2016-01-03
Bofink Matningen, Azaleadalen, Slottsskogen 2016-01-03
Bergfink Matningen, Azaleadalen, Slottsskogen 2016-01-03
Grönsiska Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Domherre Matningen, Azaleadalen, Slottsskogen 2016-01-03Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Grågås 21/25
Vitkindad gås 19/25
Prutgås 5/25
Gravand 20/25
Bläsand 15/25
Snatterand 13/25
Kricka 20/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Brunand 17/25
Bergand 12/25
Ejder 22/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Salskrake 14/25
Småskrake 20/25
Vaktel 1/25
Fasan 18/25
Smålom 13/25
Storlom 16/25
Vitnäbbad islom 1/25
Skäggdopping 19/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Gråhäger 22/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Röd glada 14/25
Havsörn 12/25
Brun kärrhök 17/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Ormvråk 22/25
Fjällvråk 13/25
Kungsörn 1/25
Fiskgjuse 14/25
Tornfalk 20/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Vattenrall 14/25
Trana 16/25
Strandskata 20/25
Mindre strandpipare 14/25
Större strandpipare 16/25
Fjällpipare 1/25
Ljungpipare 15/25
Kustpipare 9/25
Tofsvipa 21/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Kärrsnäppa 14/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dvärgbeckasin 9/25
Enkelbeckasin 19/25
Dubbelbeckasin 5/25
Morkulla 15/25
Myrspov 14/25
Småspov 13/25
Storspov 15/25
Svartsnäppa 5/25
Rödbena 18/25
Gluttsnäppa 13/25
Skogssnäppa 17/25
Grönbena 10/25
Drillsnäppa 18/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Fiskmås 23/25
Silltrut 16/25
Havstrut 22/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Kentsk tärna 15/25
Fisktärna 18/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Tamduva 23/25
Skogsduva 14/25
Turkduva 19/25
Turturduva 1/25
Gök 17/25
Berguv 7/25
Kattuggla 20/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Tornseglare 20/25
Kungsfiskare 14/25
Göktyta 4/25
Gröngöling 22/25
Spillkråka 18/25
Mindre hackspett 17/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Sånglärka 21/25
Berglärka 9/25
Backsvala 14/25
Ladusvala 19/25
Hussvala 17/25
Trädpiplärka 18/25
Ängspiplärka 21/25
Skärpiplärka 16/25
Gulärla 18/25
Forsärla 18/25
Sädesärla 22/25
Sidensvans 22/25
Strömstare 12/25
Gärdsmyg 24/25
Järnsparv 21/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Näktergal 14/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Rödstjärt 21/25
Buskskvätta 17/25
Svarthakad buskskvätta 13/25
Stenskvätta 20/25
Ringtrast 13/25
Taltrast 20/25
Rödvingetrast 20/25
Dubbeltrast 15/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Kärrsångare 18/25
Rörsångare 18/25
Trastsångare 1/25
Härmsångare 15/25
Ärtsångare 20/25
Törnsångare 19/25
Trädgårdssångare 18/25
Svarthätta 21/25
Taigasångare 6/25
Grönsångare 21/25
Gransångare 22/25
Lövsångare 21/25
Kungsfågel 22/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Grå flugsnappare 15/25
Mindre flugsnappare 10/25
Svartvit flugsnappare 20/25
Skäggmes 15/25
Stjärtmes 22/25
Entita 19/25
Talltita 4/25
Tofsmes 15/25
Svartmes 22/25
Trädkrypare 22/25
Törnskata 14/25
Varfågel 19/25
Nötskrika 20/25
Nötkråka 5/25
Råka 14/25
Korp 23/25
Stare 23/25
Rosenstare 1/25
Grönfink 23/25
Steglits 21/25
Hämpling 18/25
Vinterhämpling 10/25
Gråsiska 23/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Mindre korsnäbb 17/25
Rosenfink 2/25
Stenknäck 19/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Gulsparv 21/25
Sävsparv 22/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25