LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Johan Svedholm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Stenpiren, Göteborgs hamn 2016-01-14
Sångsvan Svensby, Säve, Hisingen 2016-02-01
Sädgås Göteborgs botaniska trädgård 2016-02-24
Bläsgås Masthugget, Göteborg 2016-03-23
Grågås Masthugget, Göteborg 2016-02-09
Kanadagås Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Kricka Slottsskogen, Gbg 2016-06-01
Gräsand Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Vigg Masthugget, Göteborg 2016-01-10
Ejder Masthuggskajen, göteborg 2016-01-13
Knipa Masthuggskajen, göteborg 2016-01-13
Storskrake Masthuggskajen, göteborg 2016-01-13
Storskarv Skeppsbrokajen, Göteborg 2016-01-12
Gråhäger Rönnings älvstrand, Rödbo 2016-02-15
Brun kärrhök Gullö, Säve, Hisingen 2016-04-25
Duvhök Slottsskogen, Gbg 2016-01-17
Sparvhök Mossens IP, Göteborg 2016-02-03
Ormvråk Hökälla, Hisingen 2016-01-11
Tornfalk Gunnesby, Säve, Hisingen 2016-01-12
Pilgrimsfalk Tingstads industriområde, Hisingen 2016-01-18
Rörhöna Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Sothöna Lundbyhamnen, Hisingen 2016-03-10
Trana Gunnesby, Säve, Hisingen 2016-06-29
Tofsvipa Skansen Kronan, Göteborg 2016-03-09
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2016-06-27
Skogssnäppa Masthugget, Göteborg 2016-06-02
Skrattmås Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Fiskmås Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Silltrut Götaälvbron, Göteborg 2016-03-21
Gråtrut Masthugget, Göteborg 2016-01-05
Havstrut Masthuggskajen, göteborg 2016-01-13
Fisktärna Gullö, Säve, Hisingen 2016-06-16
Tamduva Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Skogsduva Annedal, Göteborg 2016-02-29
Ringduva Masthugget, Göteborg 2016-01-04
Turkduva Oscar Fredriks k:a, Göteborg 2016-02-15
Kattuggla Slottsskogen, Gbg 2016-02-16
Tornseglare Oscar Fredrik, Göteborg 2016-05-23
Gröngöling Slottsskogen, Gbg 2016-02-03
Större hackspett Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Mindre hackspett Göteborgs botaniska trädgård 2016-02-24
Sånglärka Skansen Kronan, Göteborg 2016-03-09
Ladusvala Drottningtorget, Göteborg 2016-05-16
Hussvala Slottsskogen, Gbg 2016-05-04
Trädpiplärka Masthugget, Göteborg 2016-08-23
Ängspiplärka Masthugget, Göteborg 2016-03-17
Gulärla Masthugget, Göteborg 2016-08-23
Forsärla Göteborgs botaniska trädgård 2016-03-23
Sädesärla Medicinareberget, Gbg 2016-03-31
Sidensvans Gullö, Säve, Hisingen 2016-01-14
Gärdsmyg Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Järnsparv Masthugget, Göteborg 2016-04-26
Rödhake Masthugget, Göteborg 2016-01-04
Rödstjärt Slottsskogen, Gbg 2016-04-22
Buskskvätta Svensby, Säve, Hisingen 2016-05-30
Stenskvätta Kville bangård, Hisingen 2016-04-28
Ringtrast Slottsskogen, Gbg 2016-05-04
Koltrast Masthugget, Göteborg 2016-01-04
Björktrast Masthugget, Göteborg 2016-01-04
Taltrast Slottsskogen, Gbg 2016-04-01
Rödvingetrast Slottsskogen, Gbg 2016-03-08
Ärtsångare Masthugget, Göteborg 2016-05-12
Trädgårdssångare Slottsskogen, Gbg 2016-05-28
Svarthätta Slottsskogen, Gbg 2016-04-21
Grönsångare Slottsskogen, Gbg 2016-05-10
Gransångare Slottsskogen, Gbg 2016-04-01
Lövsångare Slottsskogen, Gbg 2016-05-03
Kungsfågel Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Grå flugsnappare Slottsskogen, Gbg 2016-05-04
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Gbg 2016-05-04
Stjärtmes Slottsskogen, Gbg 2016-11-26
Entita Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Svartmes Göteborgs botaniska trädgård 2016-02-23
Blåmes Masthugget, Göteborg 2016-01-04
Talgoxe Masthugget, Göteborg 2016-01-04
Nötväcka Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Trädkrypare Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Varfågel Gullö, Säve, Hisingen 2016-01-12
Nötskrika Slottsskogen, Gbg 2016-02-16
Skata Masthugget, Göteborg 2016-01-04
Kaja Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Råka Kungsparken, Göteborg 2016-01-13
Kråka Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Korp Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Stare Livasgården, Säve 2016-01-14
Gråsparv Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Pilfink Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Bofink Masthugget, Göteborg 2016-01-05
Bergfink Masthugget, Göteborg 2016-01-05
Grönfink Masthugget, Göteborg 2016-01-16
Steglits Göteborgs botaniska trädgård 2016-02-23
Grönsiska Slottsskogen, Gbg 2016-01-08
Hämpling Gullö, Säve, Hisingen 2016-05-16
Gråsiska Tingstads industriområde, Hisingen 2016-02-02
Bändelkorsnäbb Göteborgs botaniska trädgård 2016-02-23
Mindre korsnäbb Lillhagsparken, Säve 2016-01-14
Domherre Slottsskogen, Gbg 2016-01-09
Stenknäck Norra Guldheden, Göteborg 2016-02-03
Gulsparv Skändla, Tuve, Hisingen 2016-03-17
Sävsparv Skändla, Tuve, Hisingen 2016-04-25Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Spetsbergsgås 6/25
Vitkindad gås 19/25
Prutgås 5/25
Gravand 20/25
Bläsand 15/25
Snatterand 13/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Brunand 17/25
Bergand 12/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Salskrake 14/25
Småskrake 20/25
Vaktel 1/25
Fasan 18/25
Smålom 13/25
Storlom 16/25
Vitnäbbad islom 1/25
Smådopping 18/25
Skäggdopping 19/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Röd glada 14/25
Havsörn 12/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Fjällvråk 13/25
Kungsörn 1/25
Fiskgjuse 14/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Vattenrall 14/25
Strandskata 20/25
Mindre strandpipare 14/25
Större strandpipare 16/25
Fjällpipare 1/25
Ljungpipare 15/25
Kustpipare 9/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Kärrsnäppa 14/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dvärgbeckasin 9/25
Dubbelbeckasin 5/25
Morkulla 15/25
Myrspov 14/25
Småspov 13/25
Storspov 15/25
Svartsnäppa 5/25
Rödbena 18/25
Gluttsnäppa 13/25
Grönbena 10/25
Drillsnäppa 18/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Kentsk tärna 15/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Gök 17/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Kungsfiskare 14/25
Göktyta 4/25
Spillkråka 18/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Berglärka 9/25
Backsvala 14/25
Skärpiplärka 16/25
Strömstare 12/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Näktergal 14/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Svarthakad buskskvätta 13/25
Dubbeltrast 15/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Kärrsångare 18/25
Rörsångare 18/25
Trastsångare 1/25
Härmsångare 15/25
Törnsångare 19/25
Taigasångare 6/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Mindre flugsnappare 10/25
Skäggmes 15/25
Talltita 4/25
Tofsmes 15/25
Törnskata 14/25
Nötkråka 5/25
Rosenstare 1/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25