LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Mathias Theander

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Tumlehed 2016-01-01
Mindre sångsvan 3 ex Torslandaviken 2016-03-12
Sångsvan Torslandaviken 2016-01-02
Grågås Torslandaviken 2016-01-02
Kanadagås Torslandaviken 2016-01-02
Vitkindad gås 3 ex Torslandaviken 2016-03-12
Gravand 4 Torslandaviken 2016-02-27
Bläsand 9 ex Torslandaviken 2016-03-12
Snatterand Torslandaviken 2016-01-02
Kricka 7 ex Syrhåla, Lundby, Hisingen 2016-01-22
Gräsand Torslandaviken 2016-01-02
Stjärtand 20 ex Torslandaviken 2016-04-30
Skedand 10 ex Torslandaviken 2016-04-30
Brunand 7 ex Torslandaviken 2016-01-02
Vigg Torslandaviken 2016-01-02
Bergand 1 Torslandaviken 2016-02-07
Ejder 1 ex Tumlehed 2016-01-01
Sjöorre 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Svärta 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Knipa Torslandaviken 2016-01-02
Salskrake Torslandaviken 2016-01-02
Småskrake 2 ex Torslandaviken 2016-01-09
Storskrake Torslandaviken 2016-01-02
Fasan 1 ex Torslandaviken 2016-01-02
Smålom 5 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Storlom 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 2016-02-13
Smådopping 1 ex Torslandaviken 2016-01-09
Skäggdopping 2 ex Torslandaviken 2016-01-02
Svarthalsad dopping 4 ex Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2016-04-27
Stormfågel K råkudden, Hönö 2016-08-06
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Balearisk lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-09
Havssula 10 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Storskarv Torslandaviken 2016-01-02
Toppskarv 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Rördrom 1 ex Torslandaviken 2016-01-22
Gråhäger 1 ex Tumlehed 2016-01-01
Skedstork 1 Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 2 Trollrunan 2016-06-03
Röd glada 1 ex Torslandaviken 2016-04-09
Havsörn 3 ex Björkö 2016-01-17
Brun kärrhök 1 ex Torslandaviken 2016-05-28
Duvhök 1 ex Torslandaviken 2016-01-02
Sparvhök 1 ex Tumlehed 2016-01-01
Ormvråk 1 ex Tumlehed 2016-01-01
Fjällvråk 1 ex Torslandaviken 2016-01-16
Fiskgjuse 1 ex Torsla ndaviken 2016-04-09
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2016-01-02
Pilgrimsfalk 1 Amhult 2016-02-07
Vattenrall 1 ex Torslandaviken 2016-01-30
Rörhöna 1 ex Lottkärr 2016-01-10
Sothöna Torslandaviken 2016-01-02
Trana 2 Torslandaviken 2016-03-05
Strandskata 14 ex Torslandaviken 2016-03-12
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2016-04-09
Större strandpipare 2 ex Torslandaviken 2016-03-12
Fjällpipare 10 ex Öxnäs, Säve 2016-05-15
Ljungpipare Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Kustpipare 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Tofsvipa 2 Torslandaviken 2016-02-27
Kustsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Sandlöpare 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-09
Småsnäppa 2 ex Torslandaviken 2016-08-21
Spovsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Skärsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Brushane 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Enkelbeckasin 1 ex Lottkärr 2016-01-24
Dubbelbeckasin 2 ex Torslandaviken 2016-05-03
Morkulla 1 ex Trollrunan 2016-04-09
Myrspov 1 ex Torslandaviken 2016-07-02
Småspov 1 ex Torslandaviken 2016-04-30
Storspov 1 ex Torslandaviken 2016-04-09
Svartsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Rödbena 1 ex Torslandaviken 2016-04-16
Gluttsnäppa 4 ex Torslandaviken 2016-04-30
Skogssnäppa 2 ex Torslandaviken 2016-04-17
Grönbena 1 ex Torslandaviken 2016-05-11
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2016-04-23
Roskarl 1 ex Torslandaviken 2016-05-03
Kustlabb 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Storlabb 4 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-09
Dvärgmås 4 Nordre älvs mynning 2016-05-01
Skrattmås 1 ex Lundbystrand 2016-01-11
Fiskmås 1 ex Torslanda gamla flygfält 2016-01-01
Silltrut 1 ex Torslandavallen 2016-04-09
Gråtrut Tumlehed 2016-01-01
Vittrut 1 ex Torslanda gamla flygfält 2016-01-01
Havstrut Torslandaviken 2016-01-02
Tretåig mås 1 ex Torslandaviken 2016-01-30
Skräntärna 2 ex Torslandaviken 2016-05-30
Kentsk tärna 9 ex Lam mholmsviken, Öckerö 2016-07-09
Fisktärna 2 ex Torslandaviken 2016-04-24
Silvertärna 5 Nordre älvs mynning 2016-05-01
Svarttärna 1 ex Torslandaviken 2016-07-02
Sillgrissla 1 ex Torslandaviken 2016-01-09
Tordmule 5 ex Torslandaviken 2016-01-09
Tobisgrissla 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-06
Tamduva Torslandaviken 2016-01-02
Skogsduva 1 Tumlehed 2016-09-18
Ringduva 2 ex Trollrunan 216 2016-01-01
Turkduva 2 ex Öckerö kyrka 2016-07-09
Gök 1 ex Torslandaviken 2016-05-14
Berguv 1 ex Torslandaviken 2016-04-23
Kattuggla 1 Torslanda 2016-02-18
Nattskärra 1 ex Mustadammen, Torslanda 2016-06-06
Tornseglare 1 ex Torslandaviken 2016-05-14
Kungsfiskare 1 ex Torslandaviken 2016-01-22
Gröngöling 1 ex Trolldalen 2016-01-10
Spillkråka 2 ex Trollrunan 216 2016-02-13
Större hackspett 1 ex Tumlehed 2016-01-01
Mindre hackspett 1 Trollrunan, Torslanda 2016-02-27
Sånglärka 1 ex Torslandaviken 2016-01-09
Berglärka 1 Torslandaviken 2016-02-07
Backsvala 5 ex Torslandaviken 2016-04-17
Ladusvala 14 ex Torslandaviken 2016-04-17
Hussvala 3 ex Torslandaviken 2016-04-17
Trädpiplärka 1 ex Torslandaviken 2016-04-30
Ängspiplärka 3 ex Torslandaviken 2016-01-02
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2016-04-24
Sädesärla 1 ex Torslandaviken 2016-04-08
Sidensvans 4 ex Torslandaviken 2016-01-02
Gärdsmyg 1 ex Torslandaviken 2016-01-02
Järnsparv 2 ex Torslandaviken 2016-01-16
Rödhake 1 ex Torslanda gamla flygfält 2016-01-01
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2016-05-09
Rödstjärt 1 ex Torslanda, Hög 2016-04-23
Buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2016-04-24
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2016-04-10
Stenskvätta 2 ex Torslandaviken 2016-04-09
Ringtrast 2 ex Torslandaviken 2016-04-16
Koltrast Lottkärr 2016-01-01
Björktrast 1 ex Torslanda Hög 2016-01-01
Taltrast 1 ex Torslandaviken 2016-01-02
Rödvingetrast 1 ex Torslandavallen 2016-01-02
Dubbeltrast 2 ex Trollrunan 2016-04-04
Sävsångare 1 ex Torslandaviken 2016-05-09
Kärrsångare 3 ex Torslandaviken 2016-05-28
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2016-05-09
Härmsångare 1 ex Trollrunan 2016-05-24
Ärtsångare 3 ex Torslandaviken 2016-04-30
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2016-05-09
Trädgårdssångare 1 ex Torslanda 2016-05-26
Svarthätta 1 ex Torslandaviken 2016-04-17
Taigasångare 1 ex T orslandaviken 2016-09-24
Grönsångare 1 ex Trollrunan 2016-04-30
Gransångare 1 ex Trollrunan 2016-04-04
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2016-04-17
Kungsfågel 1 ex Tumlehed 2016-01-01
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hisingsparken 2016-06-01
Grå flugsnappare 1 ex Sillviks naturreservat, Torslanda 2016-09-13
Svartvit flugsnappare 1 ex Trollrunan 2016-05-02
Skäggmes Torslandaviken 2016-01-16
Stjärtmes 10 ex Tumlehed 2016-01-01
Entita 1 ex Torslandaviken 2016-01-09
Talltita 1 Sanden, Torslanda 2016-02-27
Tofsmes 1 ex Lottkärr 2016-01-17
Svartmes 1 ex Lottkärr 2016-01-10
Blåmes Trollrunan 216 2016-01-01
Talgoxe Trollrunan 216 2016-01-01
Nötväcka 1 ex Trollrunan 216 2016-01-09
Trädkrypare 1 ex Sävviken 2016-01-24
Törnskata 1 ex Torslandaviken 2016-05-09
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2016-01-22
Nötskrika 1 ex Sävviken 2016-01-17
Skata Trollrunan 216 2016-01-01
Kaja Torslanda gamla flygfält 2016-01-01
Råka 1 ex Torslandaviken 2016-04-23
Kråka Trollrunan 216 2016-01-01
Korp 2 ex Trollrunan 216 2016-01-10
Stare 150 ex Torslandaviken 2016-01-02
Gråsparv Torslandaviken 2016-01-02
Pilfink Torslandaviken 2016-01-02
Bofink 5 ex Torslandaviken 2016-01-09
Bergfink 1 ex Lottkärr 2016-01-10
Grönfink 3 ex Lottkärr 2016-01-01
Steglits 14 ex Trollrunan 216 2016-01-09
Grönsiska Lottkärr 2016-01-01
Hämpling 1 ex Torslandaviken 2016-04-09
Vinterhämpling 3 ex Arendalsudden, Hisingen 2016-01-19
Gråsiska 1 ex Lottkärr 2016-01-10
Mindre korsnäbb 2 Sillviks NR 2016-03-13
Domherre 6 ex Tumlehed 2016-01-01
Stenknäck 3 ex Trollrunan 216 2016-01-01
Gulsparv 1 ex Trolldalen 2016-01-10
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2016-01-19Saknade arter på listan
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Årta 5/25
Alfågel 7/25
Vaktel 1/25
Vitnäbbad islom 1/25
Gråhakedopping 8/25
Grålira 2/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Kungsörn 1/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Mosnäppa 8/25
Myrsnäppa 3/25
Dvärgbeckasin 9/25
Svarthuvad mås 1/25
Tärnmås 1/25
Alkekung 1/25
Turturduva 1/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Göktyta 4/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Forsärla 18/25
Strömstare 12/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Gräshoppsångare 4/25
Trastsångare 1/25
Mindre flugsnappare 10/25
Nötkråka 5/25
Rosenstare 1/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25