LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Jan-Åke Noresson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Gullbergsvass 2016-01-21
Mindre sångsvan 3 ex Fridhemsviken, Rådasjön 2016-03-16
Sångsvan 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Sädgås 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-02-24
Bläsgås 4 ex Brudarebacken, Gbg 2016-10-30
Grågås 35 ex Brudarebacken, Gbg 2016-02-23
Kanadagås 8 ex Slottsskogen, Gbg
Vitkindad gås 1 ex Välen, Gbg 2016-03-03
Gravand 1 ex Torslandaviken 2016-02-26
Bläsand 16 ex Torslandaviken 2016-03-29
Snatterand 13 ex Torslandaviken 2016-03-29
Kricka 2 ex Mölndalsån, Gbg 2016-02-16
Gräsand 70 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2016-03-29
Årta 1 ex Torslandaviken 2016-05-06
Skedand 3 ex Torslandaviken 2016-05-06
Brunand 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Vigg 160 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Bergand 1 ex Torslandaviken 2016-03-30
Ejder 24 ex Hults hamn 2016-03-03
Knipa 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Salskrake 3 ex Torslandaviken 2016-02-26
Småskrake Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Storskrake 5 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Fasan 1 ex Torslandaviken 2016-03-29
Storlom 2 ex lilla delsjön 2016-04-06
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Skäggdopping 1 ex Hults hamn 2016-03-03
Gråhakedopping 1 ex Skogmedammen, Hökälla 2016-04-05
Svarthalsad dopping 4 ex Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2016-04-27
Storskarv 6 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Rördrom 1 ex Hårssjön 2016-04-30
Gråhäger 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-01-05
Bivråk 1 ex Bengtstorpets odlarförening 2016-05-30
Röd glada 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-30
Havsörn 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-09-17
Brun kärrhök 1 ex Torslandaviken 2016-03-29
Blå kärrhök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-04-09
Stäpphök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-09-13
Duvhök 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-02-21
Sparvhök 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-17
Ormvråk 4 Stora delsjön 2016-01-14
Fjällvråk 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-10-02
Kungsörn 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-11-03
Fiskgjuse 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-31
Tornfalk 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-09
Stenfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-10-01
Lärkfalk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-09-05
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2016-01-18
Rörhöna 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-19
Sothöna 3 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Trana 4 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-08
Strandskata 8 ex Torslandaviken 2016-03-29
Mindre strandpipare 2 ex Välen, Gbg 2016-04-16
Större strandpipare 2 ex Gal terö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Ljungpipare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-05-03
Kustpipare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-10-01
Tofsvipa Tofsvipa Brudarebacken, Gbg 2016-03-08
Mosnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Skärsnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Kärrsnäppa 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Brushane 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Enkelbeckasin 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-05-08
Myrspov 1 ex rivö 2016-07-14
Småspov 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Storspov 1 ex Torslandaviken 2016-04-26
Svartsnäppa 1 ex Torslandaviken 2016-05-06
Rödbena 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Gluttsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Skogssnäppa 1 ex Hårssjön 2016-04-30
Skrattmås 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Fiskmås 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Silltrut 1 Härlanda tjärn 2016-03-24
Gråtrut 60 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Havstrut 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Kentsk tärna 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Fisktärna 3 ex Torslandaviken 2016-04-26
Tobisgrissla 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Tamduva 50 ex Gamlestaden, Gbg 2016-01-18
Skogsduva 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-02-23
Ringduva 3 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-17
Turkduva 2 ex Kålltorp, Gbg 2016-03-11
Gök 1 Delsjöområdet 2016-05-21
Berguv 1 ex Torslandaviken 2016-05-06
Kattuggla 1 ex Trädgårdsföreningen. 2016-02-13
Nattskärra 4 ex Brudarebacken, Gbg 2016-06-03
Tornseglare 10 ex Kålltorp, Gbg 2016-05-23
Kungsfiskare 1 Välen 2016-03-03
Göktyta 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2016-05-06
Gröngöling 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-02-29
Spillkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-01-03
Större hackspett 1 ex Brudarebackens fågelmatning, Gbg 2016-01-03
Mindre hackspett 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-23
Trädlärka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-09-13
Sånglärka Brudarebacken, Gbg 2016-02-24
Backsvala 3 ex Torslandaviken 2016-04-10
Ladusvala 1 ex Torslandaviken 2016-04-10
Hussvala 2 ex Torslandaviken 2016-04-26
Trädpiplärka 1 ex Torslandaviken 2016-04-27
Ängspiplärka 3 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-15
Skärpiplärka 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Gulärla 2 ex Torslandaviken 2016-04-26
Forsärla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-23
Sädesärla 2 ex Torslandaviken 2016-03-29
Sidensvans Brudarebacken, Gbg 2016-10-30
Strömstare 2 ex Grevedämmet, Mölndal 2016-02-24
Gärdsmyg 1 ex Kärralunds camping 2016-01-16
Järnsparv 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-16
Rödhake 1 ex Brudarebackens fågelmatning, Gbg 2016-01-03
Svart rödstjärt 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-05-03
Rödstjärt 1 Welandergatan 2016-05-20
Buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2016-04-27
Svarthakad buskskvätta 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-30
Stenskvätta 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Ringtrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-04-04
Koltrast 8 ex Brudarebackens fågelmatning, Gbg 2016-01-03
Björktrast 5 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-16
Taltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-23
Rödvingetrast 4 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-15
Dubbeltrast 4 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-08
Sävsångare 1 ex Torslandaviken 2016-05-06
Kärrsångare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-05-30
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2016-05-02
Ärtsångare 2 ex Torslandaviken 2016-05-02
Törnsångare 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-05-04
Trädgårdssångare 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2016-05-19
Svarthätta 1 ex Fräntorp 2016-01-17
Grönsångare 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2016-05-07
Gransångare 2 ex Torslandaviken 2016-03-29
Lövsångare 1 ex Torslandaviken 2016-04-26
Kungsfågel 1 ex Mölnesjön 2016-03-30
Grå flugsnappare 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-08-23
Mindre flugsnappare 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2016-05-15
Svartvit flugsnappare 1 ex Bengtsorpets odlarförening 2016-05-06
Stjärtmes 3 ex Prästgårdsängen 2016-02-16
Entita 2 ex Kvibergs kyrkogård. 2016-01-18
Talltita 1 ex Mölnesljön fågelmatning 2016-03-30
Tofsmes 1 ex Fridhems kykogård, matningen. 2016-02-28
Svartmes 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-01-03
Blåmes 30 ex Brudarebacken, Gbg 2016-01-03
Talgoxe 4 ex Brudarebacken, Gbg 2016-01-03
Nötväcka 2 ex Brudarebackens fågelmatning, Gbg 2016-01-03
Trädkrypare 2 ex Brudarebackens fågelmatning, Gbg 2016-01-03
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2016-02-26
Nötskrika 1 ex Kvibergs kyrkogård 2016-01-18
Skata 2 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-16
Nötkråka 4 ex Brudarebacken, Gbg 2016-09-03
Kaja 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-18
Råka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-09
Kråka 4 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-16
Korp 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2016-01-14
Stare 8 ex Brudarebacken, Gbg 2016-02-27
Gråsparv 6 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-21
Pilfink 4 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-16
Bofink 4 ex Kviberg , Gbg 2016-01-18
Bergfink 9 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-14
Grönfink 10 Kålltorp 2016-01-16
Steglits 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-18
Grönsiska 2 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-16
Hämpling 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-24
Vinterhämpling 40 ex Brud arebacken, Gbg 2016-03-08
Gråsiska 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-02-14
Mindre korsnäbb 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-14
Domherre 2 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-17
Stenknäck 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-21
Lappsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-09-15
Snösparv 3 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-09
Gulsparv 7 ex Torslandaviken 2016-02-26
Sävsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-02-23Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 6/25
Prutgås 5/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Vaktel 1/25
Smålom 13/25
Vitnäbbad islom 1/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Vattenrall 14/25
Fjällpipare 1/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Spovsnäppa 5/25
Myrsnäppa 3/25
Dvärgbeckasin 9/25
Dubbelbeckasin 5/25
Morkulla 15/25
Grönbena 10/25
Drillsnäppa 18/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Tretåig hackspett 6/25
Berglärka 9/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Näktergal 14/25
Blåhake 5/25
Gräshoppsångare 4/25
Trastsångare 1/25
Härmsångare 15/25
Taigasångare 6/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Skäggmes 15/25
Törnskata 14/25
Rosenstare 1/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25