LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Leif Jonasson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 8 Donsö, Gbg:s södra skärgård 2016-02-17
Mindre sångsvan 14 ex Torslandaviken 2016-03-15
Sångsvan 4 Fräntorp 2016-01-25
Sädgås 7 ex Fräntorp 2016-02-26
Grågås 20 ex Brudare backen, Gbg 2016-03-03
Kanadagås 2 Donsö, Gbg:s södra skärgård 2016-02-17
Vitkindad gås 40 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Gravand 30 ex Torslandaviken 2016-03-15
Kricka 4 ex Torslandaviken 2016-03-15
Gräsand 2 ex Fräntorp 2016-01-03
Brunand 2 ex Gasklockan 2016-01-18
Vigg 200 ex Gasklockan 2016-01-18
Ejder 50 Vrångö 2016-02-17
Knipa 10 ex Gasklockan 2016-01-18
Salskrake 2 ex Torslandaviken 2016-03-15
Småskrake 20 Vrångö 2016-02-17
Storskrake 10 ex Gasklockan 2016-01-18
Storlom 1 ex lilla delsjön 2016-04-26
Smådopping 1 ex Gasklockan 2016-01-18
Skäggdopping 2 ex Torslandaviken 2016-03-15
Storskarv 1 ex Fräntorp 2016-01-03
Gråhäger 1 ex Fräntorp 2016-01-09
Röd glada 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-30
Havsörn 1 ex Fräntorp 2016-08-06
Brun kärrhök 4 ex Hårssjön 2016-04-21
Duvhök 1 ex Fräntorp 2016-01-09
Sparvhök 1 Fräntorp 2016-01-18
Ormvråk 1 Fräntorp 2016-01-25
Fjällvråk 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-12-27
Fiskgjuse 1 ex Kviberg, Gbg 2016-03-28
Tornfalk 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-09
Lärkfalk 1 ex Fräntorp 2016-08-06
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2016-01-18
Rörhöna 1 ex Slottskogen 2016-05-31
Sothöna 4 ex Gasklockan 2016-01-18
Trana 15 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-09
Strandskata 3 ex Torslandaviken 2016-03-15
Större strandpipare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Ljungpipare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-12-27
Tofsvipa 100 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-09
Kärrsnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Enkelbeckasin 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-04-20
Myrspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Småspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Rödbena 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Gluttsnäppa 1 ex Galterön 2016-05-31
Skogssnäppa 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-04-20
Drillsnäppa 1 ex lilla delsjön 2016-05-31
Skrattmås 1 ex Fräntorp 2016-01-01
Fiskmås 2 Saltholmen 2016-02-17
Silltrut 1 ex Stenpiren, Göteborgs hamn 2016-03-30
Gråtrut 1 ex Fräntorp 2016-01-01
Havstrut 10 ex Gasklockan 2016-01-18
Kentsk tärna 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Fisktärna 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Tamduva 3 ex Fräntorp 2016-01-01
Skogsduva 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-03
Ringduva 50 ex Fräntorp 2016-01-01
Turkduva 2 ex Kålltorp, Gbg 2016-03-11
Gök 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-18
Kattuggla 1 ex Fräntorp 2016-01-05
Nattskärra 6 ex Getryggen 2016-08-06
Tornseglare 1 ex Fräntorp 2016-05-31
Kungsfiskare 1 ex Gasklockan 2016-01-18
Gröngöling 1 ex Fräntorp 2016-01-03
Spillkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-02-21
Större hackspett 1 ex Fräntorp 2016-01-03
Mindre hackspett 2 ex Lärjeåns dalgång, Gbg 2016-03-28
Sånglärka 1 Vrångö 2016-01-18
Ladusvala 50 ex Hårssjön 2016-04-21
Hussvala 10 ex Hårssjön 2016-04-21
Trädpiplärka
Ängspiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-30
Skärpiplärka 4 ex Rörö 2016-05-31
Forsärla 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-04-11
Sädesärla 1 ex Fräntorp 2016-03-30
Sidensvans 50 ex Fräntorp 2016-01-03
Strömstare 1 ex Jonsered, Partille 2016-03-03
Gärdsmyg 1 ex Fräntorp 2016-01-01
Järnsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-04-20
Rödhake 1 ex Fräntorp 2016-01-01
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-31
Stenskvätta
Ringtrast 3 ex Brudarebacken, Gbg 2016-04-11
Koltrast 5 ex Fräntorp 2016-01-01
Björktrast 5 ex Fräntorp 2016-01-01
Taltrast 5 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-03-29
Rödvingetrast 40 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-03-29
Dubbeltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-04-11
Kärrsångare 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-05-31
Rörsångare 1 ex Rörö 2016-05-31
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare 1 ex Botaniska trädgården GBG 2016-05-31
Svarthätta 2 ex Fräntorp 2016-01-03
Grönsångare
Gransångare 2 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-03-29
Lövsångare 1 ex Hårssjön 2016-04-21
Kungsfågel 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-03
Mindre flugsnappare 1 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2016-05-15
Svartvit flugsnappare 2 ex Fräntorp 2016-05-15
Skäggmes 2 ex Torslandaviken 2016-03-15
Stjärtmes 3 ex Fräntorp 2016-02-26
Entita 2 ex Fräntorp 2016-01-01
Tofsmes 1 ex Björkkärret 2016-04-21
Svartmes 1 ex Brudare backen, Gbg 2016-01-18
Blåmes 15 ex Fräntorp 2016-01-01
Talgoxe 10 ex Fräntorp 2016-01-01
Nötväcka 2 ex Fräntorp 2016-01-01
Trädkrypare 1 ex Fräntorp 2016-01-05
Törnskata 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-05-31
Nötskrika 1 Brudarebacken 2016-01-18
Skata 10 ex Fräntorp 2016-01-01
Nötkråka 1 ex Jonsered, Partille 2016-08-06
Kaja 10 ex Fräntorp 2016-01-01
Råka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-09
Kråka 5 ex Fräntorp 2016-01-01
Korp 1 ex Fräntorp 2016-01-03
Stare 7 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-03
Gråsparv 5 ex Fräntorp 2016-01-01
Pilfink 8 ex Fräntorp 2016-01-01
Bofink 1 ex Fräntorp 2016-01-03
Bergfink 20 ex Fräntorp 2016-01-01
Grönfink 4 ex Fräntorp 2016-01-01
Steglits 5 ex Fräntorp 2016-01-01
Grönsiska 20 ex Fräntorp 2016-01-01
Hämpling 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-30
Vinterhämpling 10 ex Brudarebacken, Gbg 2016-12-27
Gråsiska 5 ex Fräntorp 2016-01-03
Mindre korsnäbb 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-29
Domherre 2 ex Fräntorp 2016-01-03
Stenknäck 1 ex Fräntorp 2016-01-01
Snösparv 3 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-09
Gulsparv 1 ex Jonsered, Partille 2016-03-03
Sävsparv 2 ex Torslandaviken 2016-03-15Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Bläsand 15/25
Snatterand 13/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Bergand 12/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Vaktel 1/25
Fasan 18/25
Smålom 13/25
Vitnäbbad islom 1/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Kungsörn 1/25
Stenfalk 8/25
Vattenrall 14/25
Mindre strandpipare 14/25
Fjällpipare 1/25
Kustpipare 9/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dvärgbeckasin 9/25
Dubbelbeckasin 5/25
Morkulla 15/25
Storspov 15/25
Svartsnäppa 5/25
Grönbena 10/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Göktyta 4/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Berglärka 9/25
Backsvala 14/25
Gulärla 18/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Näktergal 14/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Trastsångare 1/25
Härmsångare 15/25
Taigasångare 6/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Grå flugsnappare 15/25
Talltita 4/25
Varfågel 19/25
Rosenstare 1/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25