LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Martin Oomen

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 6 ex Finnsjön 2016-01-03
Sångsvan 2 ex Skinnefjäll 2016-01-03
Bläsgås 4 ex Skinnefjäll 2016-03-09
Grågås 2 ex Skinnefjäll, Mölnlycke 2016-02-07
Kanadagås 10 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Gräsand 40 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Vigg 1 ex Gårda 2016-03-01
Knipa 2 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Storskrake 1 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Storlom 6 ex Finnsjön, Mölnlycke 2016-04-27
Storskarv 3 ex Skinnefjäll 2016-01-09
Gråhäger 1 ex Mas setjärn, Mölnlycke 2016-01-16
Havsörn 1 ex Finnsjön 2016-01-03
Sparvhök 1 ex Skinnefjäll 2016-01-16
Ormvråk 1 ex Säteriviken, Rådasjön 2016-01-18
Fjällvråk 1 ex Skinnefjäm 2016-02-03
Tornfalk 2 ex Skinnefjäll, Mölnlycke 2016-04-20
Pilgrimsfalk 1 ex Skinnefjäll, Mölnlycke 2016-04-19
Tofsvipa 17 ex Skinnefjäll 2016-03-09
Morkulla 1 ex Skinnefjäll 2016-02-29
Drillsnäppa 2 ex Finnsjön, Mölnlycke 2016-04-29
Skrattmås 5 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Fiskmås 1 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-20
Gråtrut 10 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Tamduva 15 ex Mölnlycke 2016-01-02
Ringduva 2 ex Skinnefjäll 2016-01-09
Större hackspett 1 ex Finnsjön 2016-01-23
Sånglärka 5 ex Skinnefjäll 2016-03-09
Ängspiplärka 1 ex Skinnefjäll, Mölnlycke 2016-04-29
Forsärla 3 ex Finnsjön 2016-03-20
Sädesärla 1 ex Mölnlycke 2016-03-31
Sidensvans 3 ex Mölnlycke 2016-02-03
Strömstare 1 ex Arketjärn 2016-01-13
Gärdsmyg 1 ex Skinnefjäll 2016-01-09
Järnsparv 1 ex Skinnefjäll, Mölnlycke 2016-04-30
Rödhake 1 ex Skinnefjäll 2016-01-09
Rödstjärt 1 ex Skinnefjäll, Mölmycke 2016-04-30
Koltrast 1 ex Mass etjärn, Mölnlycke 2016-01-16
Björktrast 1 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-02
Taltrast 1 ex Skinnefjäll 2016-04-03
Rödvingetrast 1 ex Skinnefjäll 2016-04-03
Gransångare 1 ex Skinnefjäll 2016-04-20
Lövsångare 1 ex Skinnefjäll 2016-04-30
Kungsfågel 3 ex Finnsjön 2016-01-03
Brandkronad kungsfågel 1 ex Skinnefjäll 2016-04-26
Svartvit flugsnappare 1 ex Skinnefjäll 2016-04-20
Stjärtmes 6 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-02
Tofsmes 2 ex Örtjärn, Mölnlycke 2016-02-14
Svartmes 1 ex Skinnefjäll 2016-02-10
Blåmes 2 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-12
Talgoxe 1 ex Skinnefjäll 2016-01-02
Nötväcka 1 ex Skinnefjäll 2016-01-12
Trädkrypare 1 ex Finnsjön 2016-01-03
Varfågel 1 ex Säteriviken, Rådasjön 2016-01-18
Nötskrika 2 ex Skinnefjäll 2016-01-11
Skata 1 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-02
Kaja 15 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Råka 24 ex Skinnefjäll 2016-03-15
Kråka 4 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Korp 2 ex Skinnefjäll 2016-01-07
Stare 2 ex Skinnefjäll 2016-03-15
Gråsparv 5 ex Mölnlycke 2016-02-03
Pilfink 3 ex Djupedal, Mölnlycke 2016-02-07
Bofink 1 ex Skinnefjäll 2016-03-15
Bergfink 25 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-09
Grönfink 1 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-09
Steglits 1 ex Skinnefäll 2016-04-23
Grönsiska 15 ex Skinnefjäll 2016-01-02
Gråsiska 1 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-09
Mindre korsnäbb 2 ex Finnsjön 2016-04-02
Domherre 3 ex Skinnefjäll 2016-01-12
Stenknäck 1 ex Massetjärn, Mölnlycke 2016-01-13
Gulsparv 1 ex Finnsjön 2016-04-02
Sävsparv 1 ex Örtjärn, Mölnlycke 2016-04-27Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Vitkindad gås 19/25
Prutgås 5/25
Gravand 20/25
Bläsand 15/25
Snatterand 13/25
Kricka 20/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Brunand 17/25
Bergand 12/25
Ejder 22/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Salskrake 14/25
Småskrake 20/25
Vaktel 1/25
Fasan 18/25
Smålom 13/25
Vitnäbbad islom 1/25
Smådopping 18/25
Skäggdopping 19/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Röd glada 14/25
Brun kärrhök 17/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Duvhök 17/25
Kungsörn 1/25
Fiskgjuse 14/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Vattenrall 14/25
Rörhöna 22/25
Sothöna 22/25
Trana 16/25
Strandskata 20/25
Mindre strandpipare 14/25
Större strandpipare 16/25
Fjällpipare 1/25
Ljungpipare 15/25
Kustpipare 9/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Kärrsnäppa 14/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dvärgbeckasin 9/25
Enkelbeckasin 19/25
Dubbelbeckasin 5/25
Myrspov 14/25
Småspov 13/25
Storspov 15/25
Svartsnäppa 5/25
Rödbena 18/25
Gluttsnäppa 13/25
Skogssnäppa 17/25
Grönbena 10/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Silltrut 16/25
Vittrut 5/25
Havstrut 22/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Kentsk tärna 15/25
Fisktärna 18/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Skogsduva 14/25
Turkduva 19/25
Turturduva 1/25
Gök 17/25
Berguv 7/25
Kattuggla 20/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Tornseglare 20/25
Kungsfiskare 14/25
Göktyta 4/25
Gröngöling 22/25
Spillkråka 18/25
Mindre hackspett 17/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Berglärka 9/25
Backsvala 14/25
Ladusvala 19/25
Hussvala 17/25
Trädpiplärka 18/25
Skärpiplärka 16/25
Gulärla 18/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Näktergal 14/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Buskskvätta 17/25
Svarthakad buskskvätta 13/25
Stenskvätta 20/25
Ringtrast 13/25
Dubbeltrast 15/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Kärrsångare 18/25
Rörsångare 18/25
Trastsångare 1/25
Härmsångare 15/25
Ärtsångare 20/25
Törnsångare 19/25
Trädgårdssångare 18/25
Svarthätta 21/25
Taigasångare 6/25
Grönsångare 21/25
Grå flugsnappare 15/25
Mindre flugsnappare 10/25
Skäggmes 15/25
Entita 19/25
Talltita 4/25
Törnskata 14/25
Nötkråka 5/25
Rosenstare 1/25
Hämpling 18/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25