LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Lars Eric Rahm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex mot SV Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Mindre sångsvan 2 ex mot O Kakelösagatan, Solängen, Mölndal 2016-03-15
Sångsvan 1 ad Stensjön, Mölndal 2016-01-06
Grågås 4 ex Lunnagården, Mölndal 2016-02-14
Kanadagås 6 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Vitkindad gås 4 ex Lunnagården, Mölndal 2016-03-13
Gravand 4 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Bläsand 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Kricka 2 ex Prästabäcken, Mölndal 2016-01-10
Gräsand 8 ex Prästabäcken, Mölndal 2016-01-10
Brunand 1 hane Säveåns mynning, Gbg 2016-01-12
Vigg 3 ex Mölndalsån, Gbg 2016-01-04
Ejder 100 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Sjöorre 13 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Knipa 1 hane Mölndalsån, Gbg 2016-01-04
Småskrake 10 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Storskrake 3 ex Mölndalsån, Mölndal 2016-01-04
Fasan 1 par Fässberg, Mölndal 2016-01-17
Smålom 1 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Storlom 1 ex Sisjön, Askim 2016-04-02
Smådopping 2 ex Balltorps våtmark 2016-03-21
Skäggdopping 6 ex Hårssjön 2016-03-20
Storskarv 1 ex Mölndalsån, Mölndal 2016-01-06
Toppskarv 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Rördrom 1 ex sp Hårssjön 2016-03-20
Gråhäger 1 mot O Fässberg, Mölndal 2016-01-09
Bivråk 1 ex Hårssjön, Mölndal 2016-05-29
Röd glada 2 ex Solängen, Mölndal 2016-04-03
Havsörn 2 ex Solängen, Mölndal 2016-04-10
Brun kärrhök 1 par Hårssjön, Mölndal 2016-04-10
Blå kärrhök 1 ex mot S Solängen, Mölndal 2016-10-02
Duvhök 1 ex Hårssjön, Mölndal 2016-04-10
Sparvhök 1 ex Lackarbäcksmotet, Mölndal 2016-03-21
Ormvråk 1 ex Lackarbäck, Mölndal 2016-01-22
Fjällvråk 1 ex mot NV Solängen, Mölndal 2016-01-10
Fiskgjuse 1 ex Solängen, Mölndal 2016-04-29
Tornfalk 1 ex Eklanda, Mölndal 2016-01-03
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan, Giúllbergsvass 2016-01-12
Vattenrall 1 ex Hårssjön, Mölndal 2016-04-10
Rörhöna 3 ex Mölndalsån, Gbg 2016-01-07
Sothöna 4 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-12
Trana 2 ex mot N Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-03-16
Strandskata 2 ex Götaälvbron, Göteborg 2016-03-22
Mindre strandpipare 2 ex AstraZeneca, Mölndal 2016-04-13
Större strandpipare 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Ljungpipare 22 ex Lunnagården, Mölndal 2016-08-07
Kustpipare
Tofsvipa 89 ex Lunnagården, Mölndal 2016-03-13
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin 1 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Dubbelbeckasin 1 ex Lunnagården, Mölndal 2016-05-03
Morkulla 2 ex Balltorps våtmark 2016-03-21
Storspov 17 mot N Fässberg, Mölndal 2016-04-17
Rödbena 2 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Skogssnäppa 3 ex Hårssjön, Mölndal 2016-04-10
Drillsnäppa 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-04-30
Skrattmås 27 ex Stensjön, Mölndal 2016-01-06
Fiskmås 1 ex Mölndalsån, Mölndal 2016-01-13
Silltrut 1 ex Götaälvbron,Göteborg 2016-03-22
Gråtrut 35 ex Brudberget, Mölndal 2016-01-05
Havstrut 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-01-12
Kentsk tärna 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Tobisgrissla 4 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Tamduva 1 ex Solängen, Mölndal 2016-01-05
Skogsduva 1 ex Kikåstoppen, Mölndal 2016-03-20
Ringduva 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2016-01-06
Turkduva 2 ex Bosgården, Mölndal 2016-04-25
Gök 1 ex Hårssjön, Mölndal 2016-05-29
Kattuggla 1 ex Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2016-02-10
Tornseglare 5 ex Solängen, Mölndal 2016-05-15
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Gröngöling 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Spillkråka 1 ex Hårssjön, Mölndal 2016-04-10
Större hackspett 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2016-01-06
Mindre hackspett 1 ex Sjödala, Hårssjön 2016-03-20
Trädlärka 1 ex sj Rambo mosse, Mölndal 2016-04-24
Sånglärka 2 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-02-07
Backsvala 1 ex Sagsjön, Kållered 2016-06-12
Ladusvala 1 ex Lunnagården, Mölndal 2016-04-30
Hussvala 15 ex Balltorps våtmark, mölndal 2016-05-15
Trädpiplärka 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-04-23
Ängspiplärka 1 ex Kikåstoppen, Mölndal 2016-03-20
Skärpiplärka 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Gulärla 3 ex Brudberget, Mölndal 2016-05-12
Forsärla 1 ex Kvarnbyn, Mölndal 2016-03-20
Sädesärla 24 ex Lunnagården, Mölndal 2016-03-31
Sidensvans 120 ex Solängen, Mölndal 2016-11-13
Strömstare 3 ex Grevedämmet, Mölndal 2016-01-06
Gärdsmyg 1 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-05
Järnsparv 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-04-02
Rödhake 1 ex Kakelösagatan, Mölndal 2016-01-05
Näktergal 1 ex Fässberg, Mölndal 2016-05-15
Svart rödstjärt 1 ex AstraZeneca, Mölndal 2016-04-13
Rödstjärt 1 ex Balltorp, Mölndal 2016-04-23
Buskskvätta 1 hane Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-04-30
Svarthakad buskskvätta 2 ex Brudarebacken, Göteborg 2016-04-01
Stenskvätta 2 ex Lunnagården, Mölndal 2016-04-09
Koltrast 1 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Björktrast 2 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-09
Taltrast 3 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-03-31
Rödvingetrast 1 ex Balltorp, Mölndal 2016-03-19
Dubbeltrast 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-03-19
Kärrsångare 1 ex Fässberg, Mölndal 2016-05-22
Rörsångare 1 ex Brudberget, Mölndal 2016-05-12
Härmsångare 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-05-22
Ärtsångare 1 ex Fässberg, Mölndal 2016-05-01
Törnsångare 3 ex Fässberg, Mölndal 2016-05-10
Trädgårdssångare 1 ex Brudberget, Mölndal 2016-05-15
Svarthätta 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-04-23
Grönsångare 1 ex Balltorp, Mölndal 2016-04-30
Gransångare 1 ex sj Balltorp, Mölndal 2016-04-02
Lövsångare 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-04-23
Kungsfågel 2 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-03-19
Mindre flugsnappare 1 ex Välen, Gbg 2016-05-16
Svartvit flugsnappare 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-04-30
Stjärtmes 2 ex Balltorps våtmark 2016-03-16
Entita 1 ex Balltorp, Mölndal 2016-04-30
Svartmes 1 ex sj Balltorp, Mölndal 2016-03-13
Blåmes 2 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Talgoxe 4 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Nötväcka 1 ex Balltorp, Mölndal 2016-02-07
Trädkrypare 1 ex Lunnagården, Mölndal 2016-03-16
Törnskata 1 par Lunnagården, Mölndal 2016-05-15
Varfågel 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-02-07
Nötskrika 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2016-02-19
Skata 5 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Kaja 2 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Kråka 4 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Korp 2 ex Fässbergsåsen, Mölndal 2016-02-14
Stare 10 ex Kakelösagatan, Mölndal 2016-01-05
Gråsparv 20 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Pilfink 10 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-03
Bofink 1 hane Solängen, Mölndal 2016-01-17
Bergfink 15 ex Eklanda, Mölndal 2016-02-14
Grönfink 1 ex Solängen, Mölndal 2016-01-04
Steglits 6 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-03-19
Grönsiska 1 ex Bosgården, Mölndal 2016-01-10
Hämpling 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Vinterhämpling 17 ex Lunnagården, Mölndal 2016-10-23
Gråsiska 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Mindre korsnäbb 2 ex Hills golfbana, Mölndal 2016-02-07
Domherre 1 hona Solängen, Mölndal 2016-01-17
Stenknäck 1 ex Rambo mosse, Mölndal 2016-03-20
Lappsparv 1 hane Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-04-30
Gulsparv 3 ex Solängen, Mölndal 2016-01-17
Sävsparv 1 ex Eklanda, Mölndal 2016-01-03Saknade arter på listan
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Snatterand 13/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Bergand 12/25
Alfågel 7/25
Svärta 10/25
Salskrake 14/25
Vaktel 1/25
Vitnäbbad islom 1/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Stäpphök 3/25
Kungsörn 1/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Fjällpipare 1/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Kärrsnäppa 14/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Myrspov 14/25
Småspov 13/25
Svartsnäppa 5/25
Gluttsnäppa 13/25
Grönbena 10/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Fisktärna 18/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Göktyta 4/25
Tretåig hackspett 6/25
Berglärka 9/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Blåhake 5/25
Ringtrast 13/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Trastsångare 1/25
Taigasångare 6/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Grå flugsnappare 15/25
Skäggmes 15/25
Talltita 4/25
Tofsmes 15/25
Nötkråka 5/25
Råka 14/25
Rosenstare 1/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25