LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Fredrik Larsspn

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan backaplan 2016-02-12
Sångsvan Torslandaviken 2016-01-04
Grågås Torslandaviken 2016-01-28
Kanadagås
Vitkindad gås Torslandaviken 2016-03-29
Gravand Torslandaviken 2016-03-14
Bläsand Torslandaviken 2016-03-14
Snatterand Torslandaviken 2016-03-29
Kricka Välen, Gbg 2016-01-20
Gräsand Torslandaviken 2016-01-04
Stjärtand Torslandaviken 2016-03-29
Årta Torslandaviken 2016-05-06
Skedand Torslandaviken 2016-05-01
Brunand Torslandaviken 2016-01-04
Vigg Torslandaviken 2016-01-04
Bergand Torslandaviken 2016-04-08
Ejder Hjärtholmsviken 2016-02-12
Alfågel Torslandaviken 2016-10-25
Knipa Säveåns mynning, Gbg 2016-01-07
Salskrake Torslandaviken 2016-02-03
Småskrake Hästholmskanalen 2016-02-12
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2016-01-07
Fasan Torslandaviken 2016-01-04
Storlom lilla delsjön 2016-04-04
Smådopping Säveåns mynning, Gbg 2016-01-07
Skäggdopping Torslandaviken 2016-03-14
Gråhakedopping Skogomedammen 2016-04-05
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping Torslandaviken 2016-04-28
Storskarv Torslandaviken 2016-01-04
Rördrom Torslandaviken 2016-08-31
Silkeshäger Torslandaviken 2016-08-14
Ägretthäger Torslandaviken 2016-10-25
Gråhäger Torslandaviken 2016-01-04
Skedstork Vadarstranden, Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk Götaledstoppen 2016-08-27
Röd glada Lindesnäs 2016-04-12
Havsörn Torslandaviken 2016-01-04
Brun kärrhök Lagmansholmen, Säve 2016-04-12
Blå kärrhök Trädet, Säve, Hisingen 2016-09-13
Duvhök Hjorthagen, Slottsskogen 2016-01-13
Sparvhök Botaniska Trädgården 2016-03-01
Ormvråk Skarvikshamnen, Hisingen 2016-01-04
Fjällvråk Gamla Björlandavägen 2016-01-19
Fiskgjuse Södskärsdammen 2016-04-04
Tornfalk Torslandaviken 2016-01-04
Lärkfalk Götaledstoppen 2016-09-12
Pilgrimsfalk Gasklockan 2016-01-07
Vattenrall Torslandaviken 2016-04-04
Rörhöna Slottsskogen, Gbg 2016-03-01
Sothöna
Trana Torslandaviken 2016-03-29
Strandskata Risholmsviken 2016-03-14
Mindre strandpipare Torslandaviken 2016-04-10
Större strandpipare Mudderdammen 2016-04-04
Ljungpipare Vadarstranden 2016-08-28
Tofsvipa Torslandaviken 2016-03-14
Spovsnäppa Vadarstranden 2016-08-28
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-15
Dvärgbeckasin Gunnestorps mosse, Tuve 2016-01-19
Enkelbeckasin Gunnestorps mosse, Tuve 2016-04-06
Morkulla Torslandaviken 2016-06-05
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-26
Storspov Torslandaviken 2016-04-08
Rödbena Torslandaviken 2016-05-17
Gluttsnäppa Torslandaviken 2016-04-28
Skogssnäppa Vadarstranden 2016-04-04
Grönbena Ragnhildsholmen 2016-05-02
Drillsnäppa Torslandaviken 2016-04-28
Skrattmås Drakblommegatan 2016-01-06
Fiskmås Bjurslätt 2016-01-04
Silltrut Gullbergskajen 2016-03-24
Gråtrut Drakblommegatan 2016-01-06
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2016-01-07
Skräntärna Vadarstranden 2016-05-31
Fisktärna Torslandaviken 2016-04-22
Tamduva Vasagatan 2016-01-06
Ringduva Klare mosse 2016-01-06
Turkduva Silverkällan 2016-02-19
Gök Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-26
Berguv Cistern 105 2016-02-03
Kattuggla Trädgårdsföreningen 2016-02-12
Nattskärra Brudarebacken, Gbg 2016-06-04
Tornseglare Drakblommegatan 2016-05-20
Kungsfiskare Välen, Gbg 2016-01-20
Gröngöling Skogome, Säve, Hisingen 2016-03-09
Spillkråka Bokedalen, Jonsered 2016-03-16
Större hackspett Hisingsparken 2016-01-06
Mindre hackspett Hisingsparken 2016-04-19
Tretåig hackspett Fridhem 2016-03-09
Sånglärka Torslandaviken 2016-03-29
Berglärka Torslandaviken 2016-01-28
Backsvala Torslandaviken 2016-04-28
Ladusvala Slätta damm, Hisingen 2016-04-06
Hussvala Torslandaviken 2016-04-28
Trädpiplärka Änggårdsbergen, Gbg 2016-04-29
Ängspiplärka Gamla flygfältet, Torslanda 2016-04-04
Skärpiplärka Torslandaviken 2016-05-17
Gulärla Torslandaviken 2016-04-28
Forsärla Jonsered, Partille 2016-03-31
Sädesärla Jonsered, Partille 2016-03-31
Sidensvans Gamla Björlandavägen 2016-02-02
Strömstare Jonsered, Partille 2016-03-16
Gärdsmyg Hisingsparken 2016-01-08
Järnsparv Pumphusmatningen 2016-04-04
Rödhake Bjurslätt 2016-01-04
Näktergal Torslandaviken 2016-05-06
Blåhake Torslandaviken 2016-05-21
Rödstjärt Ödledammen 2016-05-11
Buskskvätta Torslandaviken 2016-05-01
Svarthakad buskskvätta Brudarebacken, Gbg 2016-04-01
Stenskvätta Torslandaviken 2016-05-01
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2016-04-04
Koltrast Bjurslätt 2016-01-04
Björktrast Bjurslätt 2016-01-04
Taltrast Hisingsparken 2016-03-30
Rödvingetrast Gunnestorps mosse, Tuve 2016-04-06
Dubbeltrast Drakblommegatan 2016-05-02
Gräshoppsångare Skogomedammen 2016-05-18
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2016-05-04
Kärrsångare Torslandaviken 2016-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2016-05-06
Härmsångare Rya skog, Hisingen 2016-05-21
Ärtsångare Torslandaviken 2016-05-01
Törnsångare Ragnhildsholmen 2016-05-02
Trädgårdssångare Ryaskog, Hisingen 2016-05-20
Svarthätta Torslandaviken 2016-04-28
Grönsångare Hisingsparken 2016-04-27
Gransångare Torslandaviken 2016-03-29
Lövsångare Torslandaviken 2016-04-22
Kungsfågel Torslandaviken 2016-01-04
Brandkronad kungsfågel Hisingsparken 2016-05-29
Grå flugsnappare Ödledammen 2016-05-11
Mindre flugsnappare Brudarebacken, Gbg 2016-05-25
Svartvit flugsnappare Skogomedammen 2016-05-05
Skäggmes Vadskärsudden 2016-04-04
Stjärtmes Klare mosse 2016-01-06
Entita Hisingsparken 2016-01-08
Tofsmes Fridhems gammelskog 2016-02-09
Svartmes Änggårdsbergen 2016-01-06
Blåmes Bjurslätt 2016-01-04
Talgoxe Bjurslätt 2016-01-04
Nötväcka Hisingsparken 2016-01-06
Trädkrypare Änggårdsbergen 2016-01-06
Törnskata Skarvik, Hisingen 2016-05-20
Varfågel Vadarstranden 2016-02-03
Nötskrika Hisingsparken 2016-01-08
Skata Bjurslätt 2016-01-04
Kaja Bjurslätt 2016-01-04
Råka Björlandavägen 2016-12-28
Kråka Torslandaviken 2016-01-04
Korp Hisingsparken 2016-01-06
Stare Gamla flygfältet, Torslanda 2016-02-03
Gråsparv Bjurslätt 2016-01-04
Pilfink Bjurslätt 2016-01-04
Bofink Slottsskogen, Gbg 2016-01-20
Bergfink azaleadalen 2016-01-13
Grönfink Torslandaviken 2016-01-28
Steglits Ramberget, Hisingen 2016-02-28
Grönsiska Änggårdsbergen 2016-01-06
Hämpling Gamla flygfältet, Torslandad 2016-04-10
Gråsiska Hisingsparken 2016-04-19
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen 2016-01-06
Rosenfink Ingebäck strandskog 2016-05-23
Domherre Änggårdsbergen 2016-01-06
Stenknäck Hisingsparken 2016-03-30
Gulsparv Torslandaviken 2016-01-28
SävsparvSaknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Vaktel 1/25
Smålom 13/25
Vitnäbbad islom 1/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Stäpphök 3/25
Kungsörn 1/25
Stenfalk 8/25
Fjällpipare 1/25
Kustpipare 9/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Skärsnäppa 11/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dubbelbeckasin 5/25
Småspov 13/25
Svartsnäppa 5/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Kentsk tärna 15/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Skogsduva 14/25
Turturduva 1/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Göktyta 4/25
Trädlärka 8/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Trastsångare 1/25
Taigasångare 6/25
Talltita 4/25
Nötkråka 5/25
Rosenstare 1/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25