LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Mia W

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Skatås, Göteborg 2016-01-03
Sångsvan 12 ex Brudarebacken, Gbg 2016-01-05
Spetsbergsgås 2 ex Brudarebacken 2016-03-20
Grågås 15 ex Ängtegsgatan 2016-02-01
Kanadagås 2 ex Brudarebacken 2016-03-12
Vitkindad gås 40 ex Torslandaviken 2016-03-29
Gravand 5 ex Torslandaviken 2016-03-29
Bläsand 16 ex Torslandaviken 2016-03-29
Snatterand 12 ex Torslandaviken 2016-03-29
Kricka 6 ex Torslandaviken 2016-03-29
Gräsand 8 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2016-01-03
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2016-03-29
Brunand 2 ex Säveåns mynning 2016-01-26
Vigg 4 ex Mölndalsån, vid Ullevi 2016-01-12
Bergand 1 ex Torslandaviken 2016-03-29
Ejder 30 ex Tors 2016-03-29
Knipa 1 ex Säveåns mynning 2016-01-26
Småskrake 2 ex Välen 2016-04-17
Storskrake 2 ex Mölndalsån vid Ullevi 2016-01-13
Fasan 1 ex Torslandaviken 2016-03-29
Storlom 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-08-27
Smådopping 1 ex Säveåns mynning 2016-01-26
Skäggdopping 1 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2016-03-20
Storskarv 1 ex Fattighusån 2016-01-09
Gråhäger 2 ex Torslandaviken 2016-03-29
Röd glada 1 ex Brudarebacken 2016-04-02
Brun kärrhök 1 ex Torslandaviken 2016-03-29
Sparvhök 1 ex Ängtegsgatan 2016-02-02
Ormvråk 1 ex Brudarebacken 2016-02-28
Fiskgjuse 1 ex Brudarebacken 2016-04-10
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2016-03-29
Pilgrimsfalk 1 ex Skansen Lejonet 2016-01-26
Vattenrall 1 ex Hökälla 2016-05-22
Rörhöna 1 ex Välen 2016-05-26
Sothöna 1 ex Säveåns mynning 2016-01-26
Trana 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-20
Strandskata 8 ex Torslandaviken 2016-03-29
Mindre strandpipare 3 ex Välen 2016-04-17
Större strandpipare 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Ljungpipare 2 ex Brudraebacken 2016-08-27
Tofsvipa 10 ex Torslandaviken 2016-03-29
Mosnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Kärrsnäppa 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Brushane 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Enkelbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Myrspov 1 ex Brännö rödsten 2016-07-14
Småspov 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Storspov 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Rödbena 1 ex Välen 2016-04-17
Gluttsnäppa 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Grönbena 2 ex Torslandaviken 2016-09-04
Drillsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Skrattmås 6 ex Fattighusån 2016-01-09
Fiskmås 2 ex Fattighusån 2016-01-09
Silltrut 1 ex Härlanda tjärn 2016-03-26
Gråtrut 2 ex Härlanda tjärn , Göteborg 2016-01-03
Havstrut 2 ex Säveåns mynning 2016-01-26
Fisktärna 1 ex Torslandaviken 2016-05-28
Tobisgrissla 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Tamduva 4 ex Brunnsparken 2016-01-08
Ringduva 2 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Turkduva 1 ex Ängtegsgatan 2016-03-15
Gök 1 ex Välen, Gbg 2016-05-26
Kattuggla 1 ex Trädgårdsföreningen 2016-02-26
Tornseglare 2 ex Hökälla 2016-05-22
Gröngöling 1 ex Brudarebacken 2016-02-28
Spillkråka 1 ex Brudarebacken 2016-02-27
Större hackspett 1 ex Brudarebackens fågelmatning 2016-01-10
Mindre hackspett 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-20
Sånglärka 1 ex Brudarebacken 2016-02-28
Backsvala 4 ex Torslandaviken 2016-04-23
Ladusvala 1 ex Välen 2016-04-17
Hussvala 2 ex Torslandaviken 2016-04-23
Trädpiplärka 1 ex Torslandaviken 2016-04-23
Ängspiplärka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-20
Skärpiplärka 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Gulärla 2 ex Torslandaviken 2016-04-23
Forsärla 2 ex Lisebergs camping 2016-03-29
Sädesärla 1 ex Härlanda tjärn , Göteborg 2016-03-26
Sidensvans 15 ex Ängtegsgatan 2016-12-30
Gärdsmyg 1 ex Södra Gubberogatan 2016-01-17
Järnsparv 1 ex Brudarebacken 2016-04-02
Rödhake 1 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Näktergal 5 ex Torslandaviken 2016-05-28
Rödstjärt 1 ex Ängtegsgatan 2016-05-03
Buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2016-05-28
Svarthakad buskskvätta 1 ex Brudarebacken 2016-04-02
Stenskvätta 6 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-14
Ringtrast 4 ex Brudarebacken 2016-04-10
Koltrast 1 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Björktrast 2 ex Ängtehsgatan 2016-01-03
Taltrast 1 ex Torslandaviken 2016-03-29
Rödvingetrast 3 ex Brudarebacken 2016-04-02
Dubbeltrast 2 ex Brudarebacken 2016-04-10
Gräshoppsångare 1 ex Hökälla 2016-05-22
Sävsångare 1 ex Torslandaviken 2016-05-28
Kärrsångare 4 ex Torslandaviken 2016-05-28
Rörsångare 2 ex Hökälla 2016-05-22
Härmsångare 1 ex Välen 2016-05-26
Ärtsångare 1 ex Ängtegsgatan 2016-05-03
Törnsångare 4 ex Hökälla 2016-05-22
Trädgårdssångare 2 ex Hökälla 2016-05-22
Svarthätta 2 ex Torslandaviken 2016-04-23
Grönsångare 1 ex Skatås, Göteborg 2016-05-11
Gransångare 2 ex Torslandaviken 2016-03-29
Lövsångare 8 ex Torslandaviken 2016-04-23
Kungsfågel 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-01-05
Brandkronad kungsfågel 1 ex Hisingsparken 2016-06-12
Grå flugsnappare 1 ex Svarttjärnvägen 2016-05-22
Mindre flugsnappare 1 ex Svarttjärnvägen 2016-05-22
Svartvit flugsnappare 1 ex Ängtegsgatan 2016-05-03
Skäggmes 1 ex Torslandaviken 2016-05-28
Stjärtmes 5 ex Östra kyrkogården 2016-02-12
Entita 1 ex Härlanda tjärn 2016-03-26
Svartmes 1 ex Skatås, Göteborg 2016-09-01
Blåmes 2 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Talgoxe 2 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Nötväcka 1 ex Skatås, Göteborg 2016-01-05
Trädkrypare 1 ex Brudarebackens fågelmatning 2016-01-10
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2016-03-29
Nötskrika 1 ex Skatås 2016-01-22
Skata 3 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Kaja 2 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Kråka 1 ex Ängtegsgatan 2016-01-07
Korp 1 ex Ängtegsgatan 2016-01-07
Stare 1 ex Stampen kyrkogård 2016-02-25
Gråsparv 1 ex Stadsbiblioteket cafe 2016-04-13
Pilfink 5 ex Ängtegsgatan 7 2016-01-03
Bofink 14 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-20
Bergfink 15 ex Ängtegsgatan 2016-01-09
Grönfink 4 ex Ängtehsgatan 2016-01-03
Steglits 2 ex Torslandaviken 2016-09-04
Grönsiska 6 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Hämpling 1 ex Välen, Gbg 2016-04-17
Gråsiska 1 ex Ängtegsgatan 2016-01-20
Mindre korsnäbb 4 ex Brudare backen, Gbg 2016-03-12
Domherre 4 ex Ängtegsgatan 2016-01-09
Stenknäck 2 ex Ängtegsgatan 2016-01-03
Gulsparv 1 ex Brudarebacken 2016-03-12
Sävsparv 3 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-20Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Salskrake 14/25
Vaktel 1/25
Smålom 13/25
Vitnäbbad islom 1/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Havsörn 12/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Duvhök 17/25
Fjällvråk 13/25
Kungsörn 1/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Fjällpipare 1/25
Kustpipare 9/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Myrsnäppa 3/25
Dvärgbeckasin 9/25
Dubbelbeckasin 5/25
Morkulla 15/25
Svartsnäppa 5/25
Skogssnäppa 17/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Kentsk tärna 15/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Skogsduva 14/25
Turturduva 1/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Kungsfiskare 14/25
Göktyta 4/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Berglärka 9/25
Strömstare 12/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Trastsångare 1/25
Taigasångare 6/25
Talltita 4/25
Tofsmes 15/25
Törnskata 14/25
Nötkråka 5/25
Råka 14/25
Rosenstare 1/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25