LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Daniel Tingdahl

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 5 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-03
Sångsvan
Kanadagås 1 ex Hönö, Gbg:s norra skärgård 2016-04-13
Gravand 3 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2016-04-20
Gräsand 4 ex Renströmsparken, Gbg 2016-02-23
Ejder 8 ex Hönö Pinan 2016-02-23
Knipa 1 ex Kalvsund 2016-02-24
Storskrake 1 ex Stora hamnkanalen, Göteborg 2016-02-13
Skäggdopping 5 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2016-07-20
Storskarv 1 ex Stenpiren, Göteborgs hamn 2016-02-17
Ormvråk 1 Torslandaviken 2016-04-18
Rörhöna 1 ex Renströmsparken, Gbg 2016-04-14
Strandskata 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2016-04-13
Skrattmås 1 ex Vallhallabadet, Göteborg 2016-01-30
Fiskmås 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-04
Silltrut 1 ex Överås, Göteborg 2016-06-30
Gråtrut 1 ex Brunnsparken, Göteborg 2016-02-17
Havstrut 1 ex Kalvsund 2016-02-23
Tamduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-23
Ringduva 2 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-04
Turkduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-05-05
Nattskärra 1 ex Botaniska Trädgården 2016-08-19
Tornseglare 3 ex Kålltorp, Gbg 2016-05-28
Gröngöling 1 ex Renströmsparken, Gbg 2016-02-24
Större hackspett 1 ex Storås, Angered 2016-02-24
Sädesärla 1 ex Renströmsparken, Gbg 2016-04-14
Sidensvans 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-11-25
Gärdsmyg 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-05
Rödstjärt 3 ex Kålltorp, Gbg 2016-06-30
Stenskvätta 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2016-04-20
Koltrast 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-04
Björktrast 1 ex Torpagatan, Göteborg 2016-01-09
Svarthätta 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-05-01
Grönsångare 1 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2016-06-27
Gransångare 1 ex Härlanda tjärn, Göteborg 2016-06-27
Svartvit flugsnappare 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-07-12
Stjärtmes Kålltorp, Gbg 2016-11-25
Blåmes 2 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-04
Talgoxe 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-04
Nötväcka 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-05
Trädkrypare 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-09-08
Skata 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-04
Kaja 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-05
Kråka 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-07-19
Korp 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-07-19
Stare 12 ex Renströmsparken, Gbg 2016-02-24
Gråsparv 4 ex Björnhuvudet, Öckerö 2016-04-20
Pilfink 1 ex Kålltorp, Gbg 2016-01-05
Bofink 1 ex Renströmsparken, Gbg 2016-03-11
Grönfink 8 ex Renströmsparken, Gbg 2016-02-24
Grönsiska 1 ex Renströmsparken, Gbg 2016-10-18Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Grågås 21/25
Vitkindad gås 19/25
Prutgås 5/25
Bläsand 15/25
Snatterand 13/25
Kricka 20/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Brunand 17/25
Vigg 22/25
Bergand 12/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Salskrake 14/25
Småskrake 20/25
Vaktel 1/25
Fasan 18/25
Smålom 13/25
Storlom 16/25
Vitnäbbad islom 1/25
Smådopping 18/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Gråhäger 22/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Röd glada 14/25
Havsörn 12/25
Brun kärrhök 17/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Duvhök 17/25
Sparvhök 21/25
Fjällvråk 13/25
Kungsörn 1/25
Fiskgjuse 14/25
Tornfalk 20/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Pilgrimsfalk 21/25
Vattenrall 14/25
Sothöna 22/25
Trana 16/25
Mindre strandpipare 14/25
Större strandpipare 16/25
Fjällpipare 1/25
Ljungpipare 15/25
Kustpipare 9/25
Tofsvipa 21/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Kärrsnäppa 14/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dvärgbeckasin 9/25
Enkelbeckasin 19/25
Dubbelbeckasin 5/25
Morkulla 15/25
Myrspov 14/25
Småspov 13/25
Storspov 15/25
Svartsnäppa 5/25
Rödbena 18/25
Gluttsnäppa 13/25
Skogssnäppa 17/25
Grönbena 10/25
Drillsnäppa 18/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Kentsk tärna 15/25
Fisktärna 18/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Skogsduva 14/25
Turturduva 1/25
Gök 17/25
Berguv 7/25
Kattuggla 20/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Kungsfiskare 14/25
Göktyta 4/25
Spillkråka 18/25
Mindre hackspett 17/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Sånglärka 21/25
Berglärka 9/25
Backsvala 14/25
Ladusvala 19/25
Hussvala 17/25
Trädpiplärka 18/25
Ängspiplärka 21/25
Skärpiplärka 16/25
Gulärla 18/25
Forsärla 18/25
Strömstare 12/25
Järnsparv 21/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Rödhake 24/25
Näktergal 14/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Buskskvätta 17/25
Svarthakad buskskvätta 13/25
Ringtrast 13/25
Taltrast 20/25
Rödvingetrast 20/25
Dubbeltrast 15/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Kärrsångare 18/25
Rörsångare 18/25
Trastsångare 1/25
Härmsångare 15/25
Ärtsångare 20/25
Törnsångare 19/25
Trädgårdssångare 18/25
Taigasångare 6/25
Lövsångare 21/25
Kungsfågel 22/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Grå flugsnappare 15/25
Mindre flugsnappare 10/25
Skäggmes 15/25
Entita 19/25
Talltita 4/25
Tofsmes 15/25
Svartmes 22/25
Törnskata 14/25
Varfågel 19/25
Nötskrika 20/25
Nötkråka 5/25
Råka 14/25
Rosenstare 1/25
Bergfink 22/25
Steglits 21/25
Hämpling 18/25
Vinterhämpling 10/25
Gråsiska 23/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Mindre korsnäbb 17/25
Rosenfink 2/25
Domherre 24/25
Stenknäck 19/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Gulsparv 21/25
Sävsparv 22/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25