LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Eva Åkesson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Torslandaviken 2016-03-04
Sångsvan 4 ex Torslandaviken 2016-03-04
Spetsbergsgås 2 ex Välen, Gbg 2016-03-20
Grågås 2 ex Torslandaviken 2016-03-04
Kanadagås 6 ex Torslandaviken 2016-03-04
Vitkindad gås 6 ex Välen, Gbg 2016-03-20
Gravand 5 ex Torslandaviken 2016-03-04
Kricka 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Gräsand 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Brunand 4 ex Torslandaviken 2016-03-04
Vigg 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Ejder 4 ex Torslandaviken 2016-03-04
Knipa 8 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-02-23
Salskrake 8 ex Torslandaviken 2016-03-04
Småskrake 2 ex Torslandaviken 2016-03-04
Storskrake 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-02-23
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Smålom 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2016-02-23
Skäggdopping 4 ex Askims fjord 2016-03-20
Storskarv 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Gråhäger 16 ex Torslandaviken 2016-03-04
Brun kärrhök 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Sparvhök 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 2016-02-03
Ormvråk 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Fjällvråk 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2016-03-04
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan 2016-02-23
Vattenrall 4 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Rörhöna 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Sothöna 23 ex Torslandaviken 2016-03-04
Strandskata 25 ex Askim strand 2016-03-20
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2016-06-19
Tofsvipa 23 ex Torslandaviken 2016-03-04
Dvärgbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Enkelbeckasin 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Morkulla 5 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-06-02
Rödbena 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Gluttsnäppa 3 ex Välen, Gbg 2016-07-10
Skogssnäppa 1 ex Välen, Gbg 2016-06-19
Drillsnäppa 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Skrattmås 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Fiskmås 1 ex Välen, Gbg 2016-03-20
Gråtrut 3 ex Välen, Gbg 2016-03-20
Havstrut 2 ex Torslandaviken 2016-03-04
Kentsk tärna 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Fisktärna 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Tamduva 1 ex Välen, Gbg 2016-03-20
Skogsduva 1 ex Välen, Gbg 2016-03-20
Ringduva 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-31
Turkduva 25 ex Silverkällan 2016-02-03
Gök 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Kattuggla 2 ex Trädgårdsföreningen 2016-02-23
Nattskärra 2 ex Ängårdsbergen 2016-06-02
Tornseglare 5 ex Välen, Gbg 2016-06-19
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Gröngöling 1 ex Svaleboskogen 2016-02-05
Spillkråka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-03-21
Större hackspett 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-31
Tretåig hackspett 1 ex Fridhems gammelskog 2016-03-18
Sånglärka 12 ex Torslandaviken 2016-03-04
Ladusvala 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Hussvala 1 ex Välen, Gbg 2016-07-10
Ängspiplärka 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Gulärla 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Sädesärla 4 ex Välen, Gbg 2016-06-19
Sidensvans 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Strömstare 2 ex Jonsered, Partille 2016-03-20
Gärdsmyg 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Järnsparv 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Rödhake 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Svart rödstjärt 1 ex Tångudden 2016-08-29
Rödstjärt 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Stenskvätta 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Koltrast 5 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Björktrast 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-31
Taltrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-03-21
Kärrsångare 2 ex Välen, Gbg 2016-06-19
Rörsångare 1 ex Välen, Gbg 2016-06-19
Härmsångare
Ärtsångare 4 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Törnsångare 12 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Svarthätta 15 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Grönsångare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Gransångare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Lövsångare 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Kungsfågel 2 ex Slottsskogen, Gbg 2016-03-21
Stjärtmes 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 2016-03-14
Entita 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Tofsmes 2 ex Fridhems gammelskog 2016-03-08
Svartmes 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-31
Blåmes 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Talgoxe 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Nötväcka 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 2016-02-03
Trädkrypare 2 ex Fridhems gammelskog 2016-03-08
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Nötskrika 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-31
Skata 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-31
Kaja 5 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 2016-02-03
Korp 1 ex Fridhems gammelskog 2016-03-08
Stare 7 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Gråsparv 7 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Pilfink 1 ex Välen, Gbg 2016-01-20
Bofink 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 2016-03-14
Bergfink 3 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-31
Grönfink 3 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Steglits 9 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Grönsiska 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Hämpling 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Gråsiska 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-17
Mindre korsnäbb 4 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-31
Domherre 5 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Stenknäck 2 ex Fridhems gammelskog 2016-03-08
Gulsparv 3 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Sävsparv 3 ex Välen, Gbg 2016-01-24Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Bläsand 15/25
Snatterand 13/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Bergand 12/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Vaktel 1/25
Storlom 16/25
Vitnäbbad islom 1/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Röd glada 14/25
Havsörn 12/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Duvhök 17/25
Kungsörn 1/25
Fiskgjuse 14/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Trana 16/25
Större strandpipare 16/25
Fjällpipare 1/25
Ljungpipare 15/25
Kustpipare 9/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Kärrsnäppa 14/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dubbelbeckasin 5/25
Myrspov 14/25
Småspov 13/25
Storspov 15/25
Svartsnäppa 5/25
Grönbena 10/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Silltrut 16/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Göktyta 4/25
Mindre hackspett 17/25
Trädlärka 8/25
Berglärka 9/25
Backsvala 14/25
Trädpiplärka 18/25
Skärpiplärka 16/25
Forsärla 18/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Näktergal 14/25
Blåhake 5/25
Buskskvätta 17/25
Svarthakad buskskvätta 13/25
Ringtrast 13/25
Rödvingetrast 20/25
Dubbeltrast 15/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Trastsångare 1/25
Trädgårdssångare 18/25
Taigasångare 6/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Grå flugsnappare 15/25
Mindre flugsnappare 10/25
Svartvit flugsnappare 20/25
Skäggmes 15/25
Talltita 4/25
Törnskata 14/25
Nötkråka 5/25
Råka 14/25
Kråka 24/25
Rosenstare 1/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25