LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Lennart Bogren

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 Hjuvik, Hisingen 2016-01-31
Sångsvan 5 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-03
Spetsbergsgås 21 ex Hjuvik, Torslanda 2016-12-23
Grågås 30 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-19
Kanadagås 16 ex Torslandaviken 2016-02-23
Vitkindad gås 2 K råkudden, Hönö 2016-05-17
Gravand 1 ex Torslandaviken 2016-02-23
Kricka 8 ex Torslandaviken 2016-04-14
Gräsand 7 ex Kalvsund 2016-02-12
Stjärtand 1 ex Torslandaviken 2016-02-23
Brunand 7 ex Torslandaviken 2016-02-23
Vigg 25 ex Torslandaviken 2016-02-23
Bergand 1 ex Torslandaviken 2016-02-23
Ejder 8 ex Kalvsund 2016-02-12
Sjöorre 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Svärta 7 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-13
Knipa 1 ex Kalvsund 2016-02-12
Salskrake 14 ex Torslandaviken 2016-02-23
Småskrake 5 ex Kalvsund 2016-02-12
Storskrake 1 ex Pinan, Hönö 2016-02-12
Smålom 2 K råkudden, Hönö 2016-05-17
Storlom 1 K råkudden, Hönö 2016-05-17
Skäggdopping 6 ex Torslandaviken 2016-04-14
Stormfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-13
Havssula 19 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-13
Storskarv 1 ex Lilla Varholmen 2016-02-12
Toppskarv 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-13
Gråhäger 8 ex Torslandaviken 2016-02-23
Bivråk 1 ex Nötholmen, Hönö 2016-09-17
Blå kärrhök 1 ex Nötholmen, Hönö 2016-09-17
Sparvhök 1 ex Torslandaviken 2016-04-14
Ormvråk 1 ex Sudda, Hönö 2016-09-14
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2016-02-23
Stenfalk 1 ex Nötholmen, Hönö 2016-09-17
Rörhöna 1 ex Sudda, Hönö 2016-09-06
Sothöna 5 ex Torslandaviken 2016-02-23
Strandskata 2 ex Torslandaviken 2016-04-14
Större strandpipare 4 ex Torslandaviken 2016-05-18
Ljungpipare 51 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-13
Kustpipare 5 ex Kråkudden, Hönö 2016-10-01
Tofsvipa 5 ex Torslandaviken 2016-04-14
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2016-05-18
Skärsnäppa 1 Brureskären 2016-02-23
Kärrsnäppa 9 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-13
Enkelbeckasin 1 ex Sudda, Hönö 2016-09-16
Myrspov 2 ex Bredviken, Hönö 2016-09-16
Storspov 2 ex Bredviken, Hönö 2016-02-12
Rödbena 1 Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2016-05-18
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-13
Skrattmås 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-04-09
Fiskmås 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-04-12
Gråtrut 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Havstrut 1 ex Fotö sund, Hönö 2016-02-12
Tretåig mås 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-13
Kentsk tärna 1 Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Fisktärna 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Silvertärna 6 Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Sillgrissla 2 Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Tordmule 1 Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Tamduva 12 ex Drottningtorget 2016-02-19
Ringduva 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Turkduva 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-12-13
Gök 1 S udda Hönö 2016-05-24
Tornseglare 3 ex Torslandaviken 2016-05-18
Gröngöling 1 ex Hjuvik, Hisingen 2016-02-05
Större hackspett 1 ex Torslandaviken 2016-04-14
Trädlärka 1 S udda, Hönö 2016-10-17
Sånglärka 2 ex Torslandaviken 2016-02-23
Backsvala 20 ex Torslandaviken 2016-05-18
Ladusvala 1 Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Hussvala 5 ex Torslandaviken 2016-05-18
Trädpiplärka 1 ex Sudda, Hönö 2016-08-12
Ängspiplärka 2 ex Torslandaviken 2016-04-14
Skärpiplärka 1 Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Gulärla 1 ex Sudda, Hönö 2016-08-11
Forsärla 1 ex Sudda, Hönö 2016-09-19
Sädesärla 3 ex Torslandaviken 2016-04-14
Sidensvans 40 ex Hjuvik, Torslanda 2016-12-11
Gärdsmyg 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-03
Järnsparv 1 Hjuvik, Torslanda 2016-01-03
Sibirisk järnsparv 1 ex Sudda, Hönö 2016-10-24
Rödhake 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Näktergal 5 ex Torslandaviken 2016-05-18
Rödstjärt 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-05-03
Buskskvätta 1 ex Sudda, Hönö 2016-08-15
Stenskvätta 1 Kråkudden, Hönö 2016-05-17
Koltrast 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Björktrast 1 Hjuvik, Torslanda 2016-01-06
Sävsångare 1 ex Sudda, Hönö 2016-08-12
Kärrsångare 2 S udda, Hono 2016-08-03
Rörsångare Sudda Hönö 2016-05-17
Härmsångare 1 T jälleviks mosse Hönö
Ärtsångare 1 Ersdalen, Hönö 2016-05-17
Törnsångare 2 H önö kyrkogård 2016-05-17
Trädgårdssångare 1 E rsdalen, Hönö 2016-05-17
Svarthätta 1 E rsdalen, Hönör 2016-05-17
Taigasångare 1 ex Sudda, Hönö 2016-09-12
Grönsångare 1 H önö kyrkogård 2016-05-24
Gransångare 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-04-10
Lövsångare 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-05-03
Kungsfågel 4 ex Sudda, Hönö 2016-09-15
Grå flugsnappare 1 ex Sudda, Hönö 2016-09-06
Skäggmes 1 ex Sudda 2016-02-12
Stjärtmes 3 ex Sudda, Hönö 2016-10-12
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2016-02-12
Blåmes 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Talgoxe 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Trädkrypare 1 ex Sudda, Hönö 2016-10-19
Törnskata 1 S lungan Hönö 2016-05-24
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2016-02-23
Skata 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Kaja 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-03
Kråka 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-03
Korp 1 ex Torslandaviken 2016-02-23
Stare 4 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-22
Gråsparv 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-12
Pilfink 3 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-03
Bofink 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-03
Bergfink 1 Hjuvik, Torslanda 2016-01-17
Grönfink 2 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Steglits 5 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-01
Grönsiska 6 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-22
Hämpling 1 Tjälleviks mosse Hönö 2016-05-17
Gråsiska 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-12
Domherre 1 ex Hjuvik, Torslanda 2016-01-03
Gulsparv 7 ex Torslandaviken 2016-02-23
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2016-04-14Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Bläsand 15/25
Snatterand 13/25
Årta 5/25
Skedand 11/25
Alfågel 7/25
Vaktel 1/25
Fasan 18/25
Vitnäbbad islom 1/25
Smådopping 18/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Röd glada 14/25
Havsörn 12/25
Brun kärrhök 17/25
Stäpphök 3/25
Duvhök 17/25
Fjällvråk 13/25
Kungsörn 1/25
Fiskgjuse 14/25
Lärkfalk 6/25
Pilgrimsfalk 21/25
Vattenrall 14/25
Trana 16/25
Mindre strandpipare 14/25
Fjällpipare 1/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Spovsnäppa 5/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dvärgbeckasin 9/25
Dubbelbeckasin 5/25
Morkulla 15/25
Småspov 13/25
Svartsnäppa 5/25
Gluttsnäppa 13/25
Skogssnäppa 17/25
Grönbena 10/25
Roskarl 5/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Silltrut 16/25
Vittrut 5/25
Skräntärna 7/25
Svarttärna 2/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Skogsduva 14/25
Turturduva 1/25
Berguv 7/25
Kattuggla 20/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Kungsfiskare 14/25
Göktyta 4/25
Spillkråka 18/25
Mindre hackspett 17/25
Tretåig hackspett 6/25
Berglärka 9/25
Strömstare 12/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Svarthakad buskskvätta 13/25
Ringtrast 13/25
Taltrast 20/25
Rödvingetrast 20/25
Dubbeltrast 15/25
Gräshoppsångare 4/25
Trastsångare 1/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Mindre flugsnappare 10/25
Svartvit flugsnappare 20/25
Entita 19/25
Talltita 4/25
Tofsmes 15/25
Nötväcka 24/25
Nötskrika 20/25
Nötkråka 5/25
Råka 14/25
Rosenstare 1/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Mindre korsnäbb 17/25
Rosenfink 2/25
Stenknäck 19/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25