LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - hans zachrisson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 3 ex Bredviken, Hönö 2016-01-10
Sångsvan 3 ex Bredviken, Hönö 2016-01-10
Sädgås 14 ex Kråkudden, Hönö 2016-11-06
Grågås 10 ex Kråkudden, Hönö 2016-02-27
Kanadagås 10 ex Ersdalsviken, Hönö 2016-01-15
Vitkindad gås 3 ex Gula skäret 2016-03-26
Prutgås 7 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-27
Gravand 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-03-18
Bläsand 4 ex Kråkudden, Hönö 2016-03-18
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2016-04-03
Kricka 8 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2016-03-26
Gräsand 10 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-10
Stjärtand 2 ex Torslandaviken 2016-04-03
Skedand 2 ex Torslandaviken 2016-04-03
Brunand 3 ex Torslandaviken 2016-09-09
Vigg 6 ex Torslandaviken 2016-04-03
Bergand 1 ex Torslandaviken 2016-04-10
Ejder 20 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-10
Alfågel 4 ex Kråkudden, Hönö 2016-11-06
Sjöorre 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Svärta 2 ex Kråkuden 2016-04-09
Knipa 15 ex Bredviken, Hönö 2016-01-10
Salskrake 4 ex Torslandaviken 2016-12-04
Småskrake 6 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-09
Storskrake 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-09
Fasan 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2016-02-27
Smålom 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Storlom 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Vitnäbbad islom 1 ex Kråkudden. 2016-02-07
Smådopping 1 ex Röds sund. hönö 2016-03-06
Skäggdopping 9 ex Torslandaviken 2016-04-03
Gråhakedopping 1 ex Torslandaviken 2016-04-03
Svarthalsad dopping 4 ex Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2016-09-09
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-14
Grålira 1 K råkudden, 2016-09-29
Havssula 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-14
Storskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-10
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-09
Rördrom 1 ex Torslandaviken 2016-12-04
Silkeshäger 1 ex Torslandaviken 2016-08-14
Gråhäger 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-09
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Röd glada 1 ex Torslandaviken 2016-04-03
Brun kärrhök 1 ex Torslandaviken 2016-08-14
Blå kärrhök 1 ex Nötholmen, Hönö 2016-10-02
Stäpphök 1 ex Nya gärdet. hönö 2016-09-17
Duvhök 1 ex Torslandaviken 2016-04-13
Sparvhök 1 ex SLINGAN 2016-04-02
Ormvråk 1 ex Torslandaviken 2016-03-04
Fjällvråk 1 ex Sudda 2016-01-10
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2016-04-03
Tornfalk 1 ex Kräkudden 2016-03-13
Stenfalk 2 ex Nötholmen, Hönö 2016-10-02
Pilgrimsfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-27
Vattenrall 2 ex Sudda 2016-01-15
Rörhöna 1 ex Sudda 2016-04-03
Sothöna 5 ex Torslandaviken 2016-04-08
Trana 1 ex Torslandaviken 2016-05-31
Strandskata 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-02-27
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2016-04-13
Större strandpipare 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2016-03-29
Ljungpipare 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-14
Kustpipare 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-14
Tofsvipa 12 ex Torslandaviken 2016-04-03
Kustsnäppa 4 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-14
Sandlöpare 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-17
Småsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-09-11
Mosnäppa 4 ex Torslandaviken 2016-05-13
Skärsnäppa 7 ex Bolleskären, Hönö 2016-01-09
Kärrsnäppa
Brushane 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-09-11
Dvärgbeckasin 1 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-10
Morkulla 1 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-10
Myrspov 1 ex Bredviken, Hönö 2016-08-16
Småspov 5 ex Lappesand, Hönö 2016-04-16
Storspov 1 ex Bredviken, Hönö 2016-01-15
Rödbena 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-14
Gluttsnäppa 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2016-08-06
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2016-05-14
Grönbena 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2016-08-06
Drillsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Roskarl 2 ex Bolleskären, Hönö 2016-05-07
Kustlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Dvärgmås 2 ex Kråkudden, Hönö 2016-08-27
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-09-11
Skrattmås 3 ex Ringön, Hisingen 2016-01-13
Fiskmås 2 ex Bredviken, Hönö 2016-01-10
Silltrut 2 ex Centralstationen. gbg 2016-04-07
Gråtrut 1 ex Bredviken, Hönö 2016-01-10
Havstrut 1 ex Bredviken, Hönö 2016-01-10
Tretåig mås 70 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-31
Skräntärna 2 ex Torslandaviken 2016-05-31
Kentsk tärna 3 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2016-04-10
Fisktärna 60 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-07
Silvertärna 60 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-07
Sillgrissla 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-09
Tordmule 7 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-09
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-02-27
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-11-27
Tamduva 12 ex Gårda. hönö 2016-03-06
Ringduva 5 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Turkduva 2 ex Bagglebo. öckerö 2016-02-17
Gök 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-14
Berguv 1 ex Torslandaviken 2016-04-08
Kattuggla 1 ex Björkö , Gbg:s norra skärgård 2016-06-04
Jorduggla 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-05-07
Nattskärra 1 ex Björkö , Gbg:s norra skärgård 2016-06-04
Tornseglare 2 ex Klåva 2016-05-12
Gröngöling
Spillkråka 1 ex hona Ersdalen, Hönö 2016-01-15
Större hackspett 1 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-10
Mindre hackspett 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2016-11-13
Tretåig hackspett Tretåig hackspett Fridhems gammelskog 2016-03-18
Sånglärka 4 ex SLINGAN 2016-04-02
Berglärka 10 ex Torslandaviken 2016-11-20
Backsvala 60 ex Torslandaviken 2016-05-04
Ladusvala 2 ex Torslandaviken 2016-04-13
Hussvala 5 ex Torslandaviken 2016-05-04
Ängspiplärka 2 ex SLINGAN 2016-04-02
Skärpiplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-03
Gulärla 4 ex Torslandaviken 2016-05-05
Forsärla 2 ex Nötholmen, Hönö 2016-10-03
Sädesärla 1 ex Heden, Hönö 2016-03-28
Sidensvans 12 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-15
Gärdsmyg 1 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-03
Järnsparv 1 ex Sudda 2016-01-16
Rödhake 3 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Näktergal 1 ex Ersdalen, Hönö 2016-05-14
Blåhake 1 ex Torslandaviken 2016-05-21
Svart rödstjärt 1 ex Torslandaviken 2016-04-03
Rödstjärt 1 ex Gärdesvägen 7 2016-05-01
Buskskvätta 4 ex Torslandaviken 2016-05-06
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2016-04-10
Stenskvätta 3 ex Kråkudden, Hönö 2016-04-09
Koltrast 8 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Björktrast 5 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-03
Taltrast 2 ex SLINGAN 2016-04-02
Rödvingetrast 3 ex Tjälleviksmosse 2016-04-09
Dubbeltrast 1 ex Nötholmen, Hönö 2016-10-03
Gräshoppsångare 1 ex Sudda 2016-09-04
Kärrsångare 2 ex Torslandaviken 2016-05-31
Rörsångare 2 ex Torslandaviken 2016-05-13
Härmsångare 1 ex Slingan. hönö 2016-05-24
Ärtsångare 3 ex SLINGAN 2016-05-01
Törnsångare 1 ex SLINGAN 2016-05-01
Trädgårdssångare 2 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2016-05-21
Svarthätta 5 ex Torslandaviken 2016-05-04
Grönsångare 2 ex Fågeldammen hönö 2016-05-07
Gransångare 8 ex Torslandaviken 2016-04-03
Lövsångare 5 ex SLINGAN 2016-05-01
Kungsfågel 1 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Grå flugsnappare 2 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2016-05-21
Mindre flugsnappare 1 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2016-05-25
Svartvit flugsnappare 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2016-05-14
Skäggmes 5 ex Sudda 2016-01-10
Stjärtmes 5 ex Björkö , Gbg:s norra skärgård 2016-06-04
Entita Entita Fridhems gammelskog 2016-03-18
Tofsmes Tofsmes Fridhems gammelskog 2016-03-18
Svartmes 4 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Blåmes 5 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Talgoxe 3 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Nötväcka 1 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-09
Trädkrypare 1 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Törnskata 1 ex Torslandaviken 2016-05-13
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2016-04-03
Nötskrika 1 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-15
Skata 1 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Kaja 2 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Kråka 8 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Korp 2 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-09
Stare 20 ex Kråkudden, Hönö 2016-01-03
Rosenstare 1 ex Klåva 2016-09-18
Gråsparv 2 ex Sudda 2016-01-10
Pilfink 10 ex Hönö rö 2016-01-10
Bofink 2 ex Hönö kyrkogård 2016-01-10
Bergfink 20 ex Nötholmen, Hönö 2016-10-02
Grönfink 3 ex Sudda 2016-01-10
Steglits 2 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2016-05-30
Grönsiska 5 ex Sudda 2016-01-10
Hämpling 6 ex Torslandaviken 2016-04-03
Vinterhämpling 3 ex Torslandaviken 2016-11-20
Gråsiska 3 ex Sudda 2016-01-16
Domherre 2 ex Ersdalen, Hönö 2016-01-09
Gulsparv Gulsparv Fridhems gammelskog 2016-03-18
Sävsparv 2 ex Sudda 2016-01-16Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Årta 5/25
Vaktel 1/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Ägretthäger 4/25
Bivråk 10/25
Havsörn 12/25
Kungsörn 1/25
Lärkfalk 6/25
Fjällpipare 1/25
Spovsnäppa 5/25
Myrsnäppa 3/25
Enkelbeckasin 19/25
Dubbelbeckasin 5/25
Svartsnäppa 5/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Vittrut 5/25
Svarttärna 2/25
Lunnefågel 1/25
Skogsduva 14/25
Turturduva 1/25
Hornuggla 3/25
Kungsfiskare 14/25
Göktyta 4/25
Trädlärka 8/25
Trädpiplärka 18/25
Strömstare 12/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Ringtrast 13/25
Sävsångare 8/25
Trastsångare 1/25
Taigasångare 6/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Talltita 4/25
Nötkråka 5/25
Råka 14/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Mindre korsnäbb 17/25
Rosenfink 2/25
Stenknäck 19/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25