LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Robert Ennnerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Mindre sångsvan 2 Galterö 2016-03-19
Sångsvan 4 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Grågås 1 Torslandaviken 2016-02-19
Kanadagås Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Vitkindad gås 3 ex rivö 2016-03-12
Prutgås 2 ex Lerholmen 2016-10-22
Gravand 1 Galterö 2016-03-12
Bläsand 4 Torslandaviken 2016-03-29
Snatterand 2 Galterö 2016-05-06
Kricka 2 Välen, Gbg 2016-01-20
Gräsand 4 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Stjärtand 1 ex Torslandaviken 2016-08-24
Skedand 1 honfärgad Slottsskogen, Gbg 2016-08-18
Brunand Torslandaviken 2016-01-04
Vigg Torslandaviken 2016-01-04
Bergand 1 honfärgad Torslandaviken 2016-10-19
Ejder Torslandaviken 2016-01-04
Sjöorre 2 honfärgade Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-10-01
Knipa 3 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Salskrake 2 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Småskrake Torslandaviken 2016-01-04
Storskrake Torslandaviken 2016-01-04
Fasan 1 Välen 2016-03-10
Smålom 1 Galterö 2016-05-05
Storlom 3 ex Sisjön 2016-08-08
Smådopping 1 Säveåns mynning 2016-01-05
Skäggdopping 1 Välen 2016-02-18
Svarthakedopping 1 ad Torslandaviken 2016-08-19
Havssula 4 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-10-01
Storskarv 1 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Rördrom 1 Hårssjön 2016-03-30
Silkeshäger 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-14
Gråhäger 1 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Skedstork 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Bivråk 4 Smithska udden 2016-09-17
Röd glada 1 Smithska udden 2016-09-17
Havsörn Torslandaviken 2016-01-04
Brun kärrhök 1 Galterö 2016-05-05
Duvhök 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-02-07
Sparvhök 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-10
Ormvråk Torslandaviken 2016-01-04
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2016-04-22
Tornfalk 2 Torslandaviken 2016-02-16
Pilgrimsfalk 1 Gasklockan 2016-01-05
Rörhöna 4 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Sothöna Torslandaviken 2016-01-04
Trana 1 Hårssjön 2016-03-30
Strandskata 3 Askimsviken 2016-03-10
Mindre strandpipare Välen, Gbg 2016-05-08
Större strandpipare Galterö 2016-03-12
Ljungpipare 6 Galterö 2016-07-20
Kustpipare 1 ex Ga lterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-07
Tofsvipa 1 Välen 2016-02-26
Kustsnäppa 3 Galterö 2016-07-31
Småsnäppa 1 1K Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-07
Mosnäppa 1 ex Välen, Gbg 2016-05-08
Spovsnäppa 1 ad Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-07
Kärrsnäppa 5 Galterö 2016-03-27
Myrsnäppa 3 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-14
Brushane 4 hanar Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-06-25
Enkelbeckasin 3 Galterö 2016-05-05
Morkulla 2 Galterö 2016-05-06
Myrspov 2 par Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-20
Småspov 24 Galterö 2016-05-05
Storspov 1 Galterö 2016-03-27
Svartsnäppa 1 1K Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-07
Rödbena 2 Galterö 2016-03-27
Gluttsnäppa 2 Galterö 2016-07-20
Skogssnäppa 1 ex Hårssjön 2016-03-30
Grönbena 11 ex Välen, Gbg 2016-05-08
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2016-05-08
Skrattmås Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Fiskmås 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Silltrut 1 ex Gullbergskajen 2016-03-22
Gråtrut Välen, Gbg 2016-01-02
Havstrut 1 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Skräntärna 1 ex Torslandaviken 2016-05-31
Kentsk tärna 1 Galterö 2016-03-27
Fisktärna 5 Galterö 2016-05-05
Tobisgrissla 3 Vasskären 2016-03-12
Tamduva 2 ex Frölunda, Västra Frölunda 2016-01-02
Skogsduva 1 brännö 2016-06-25
Ringduva Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Turkduva 3 Silverkällan 2016-01-04
Gök 1 Brännö 2016-05-06
Kattuggla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-05
Nattskärra 1 ex Änggårdsbergen 2016-06-17
Tornseglare 2 ex Kungsladugård, Gbg 2016-05-17
Kungsfiskare 1 Välen, Gbg 2016-01-20
Gröngöling 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-12
Spillkråka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-09-18
Större hackspett 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Mindre hackspett 1 Slottsskogen 2016-03-16
Sånglärka 1 Torslandaviken 2016-03-04
Berglärka 2 Torslandaviken 2016-02-19
Backsvala Torslandaviken 2016-04-22
Ladusvala Torslandaviken 2016-04-22
Hussvala 1 ex Torslandaviken 2016-05-20
Trädpiplärka 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-05-01
Ängspiplärka 1 Galterö 2016-03-12
Skärpiplärka 1 Brännö 2016-03-28
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2016-04-22
Forsärla 2 ex slottsskogen 2016-08-03
Sädesärla 1 Brännö 2016-03-28
Sidensvans 14 ex Kungsladugård, Gbg 2016-11-16
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2016-02-14
Gärdsmyg 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-02
Järnsparv 1 Brännö 2016-03-28
Rödhake 3 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2016-05-13
Rödstjärt 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-04-29
Buskskvätta 4 ex Välen, Gbg 2016-05-08
Svarthakad buskskvätta 1 Brudarebacken 2016-04-01
Stenskvätta 1 Galterö 2016-04-02
Ringtrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-04-15
Koltrast 1 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Björktrast 2 ex Ängås 2016-01-02
Taltrast 1 Torslandaviken 2016-01-04
Rödvingetrast 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Dubbeltrast 1 ex Brudarebacken 2016-03-31
Gräshoppsångare 1 Hökälla 2016-06-28
Kärrsångare 1 Välen 2016-05-24
Rörsångare 2 ex T orslandaviken 2016-05-13
Härmsångare 1 Välen 2016-05-24
Ärtsångare 1 kungsladugård 2016-05-04
Törnsångare 2 Galterö 2016-05-05
Trädgårdssångare 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-05-23
Svarthätta 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-15
Grönsångare 3 slottsskogen 2016-05-04
Gransångare 3 ex Brännö 2016-03-28
Lövsångare 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-05-01
Kungsfågel 2 Brännö 2016-03-19
Brandkronad kungsfågel 1 Brännö 2016-03-28
Grå flugsnappare 1 slottsskogen 2016-05-04
Svartvit flugsnappare 1 Slottsskogen 2016-05-04
Skäggmes 1 Torslandaviken 2016-03-04
Stjärtmes 5 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-10
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Tofsmes 2 ex Rannebergen, Angered 2016-02-05
Svartmes Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-07
Blåmes 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Talgoxe 3 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Nötväcka 1 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Trädkrypare 2 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-07
Törnskata 1 1K Torslandaviken 2016-08-19
Varfågel 1 Torslandaviken 2016-02-16
Nötskrika 2 ex Slottsskogen, Gbg 2016-02-07
Skata 2 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Kaja 5 ex Frölunda, Västra Frölunda 2016-01-02
Råka 1 Smithska udden 2016-09-17
Kråka 4 ex Välen, Gbg 2016-01-02
Korp 2 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Stare Torslandaviken 2016-01-04
Gråsparv 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Pilfink 3 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Bofink Torslandaviken 2016-01-04
Bergfink Slottsskogen, Gbg 2016-01-03
Grönfink 2 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Steglits Kungsladugård, Gbg 2016-01-01
Grönsiska Kungsladugård, Gbg 2016-01-03
Hämpling 2 brännö 2016-04-03
Gråsiska 2 Torslandaviken 2016-01-04
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-07
Domherre 2 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-09
Stenknäck 1 ex Kungsladugård, Gbg 2016-02-13
Gulsparv 1 Torslandaviken 2016-02-16
Sävsparv 1 Torslandaviken 2016-02-16Saknade arter på listan
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Årta 5/25
Alfågel 7/25
Svärta 10/25
Vaktel 1/25
Vitnäbbad islom 1/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Toppskarv 10/25
Ägretthäger 4/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Fjällvråk 13/25
Kungsörn 1/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Vattenrall 14/25
Fjällpipare 1/25
Sandlöpare 5/25
Skärsnäppa 11/25
Dvärgbeckasin 9/25
Dubbelbeckasin 5/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Göktyta 4/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Sävsångare 8/25
Trastsångare 1/25
Taigasångare 6/25
Mindre flugsnappare 10/25
Talltita 4/25
Nötkråka 5/25
Rosenstare 1/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25