LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Silke Klick

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Välen, Gbg 2016-02-06
Sångsvan 6 ex Välen, Gbg 2016-02-06
Grågås 19 ex Lunnagården, Mölndal 2016-03-19
Kanadagås 38 ex Lunnagården, Mölndal 2016-03-19
Vitkindad gås 6 Lunnagåden 2016-03-19
Gravand 1 Askimsviken 2016-03-19
Kricka 2 ex Välen, Gbg 2016-02-06
Gräsand 2 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Skedand 2 ex Välen, Gbg 2016-05-07
Vigg 2 ex Askimsviken 2016-02-06
Ejder 4 ex Välen, Gbg 2016-02-06
Sjöorre 1 Hållstamsvägen 2016-05-02
Knipa 2 ex Välen, Gbg 2016-02-06
Småskrake 2 Askimsviken 2016-03-19
Fasan 1 ex Krokegården, Askim 2016-02-06
Storlom 2 ex Sisjön s skjutfält, Mölndal 2016-05-08
Smådopping 1 Välen 2016-03-19
Storskarv 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Gråhäger 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Ormvråk 1 ex Balltorps våtmark 2016-02-21
Vattenrall 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Sothöna 1 ex Balltorp, Mölndal 2016-05-01
Trana 2 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-05-01
Strandskata 36 Askimsviken 2016-03-19
Mindre strandpipare 2 ex Välen, Gbg 2016-05-07
Tofsvipa 12 Lunnagården 2016-03-19
Enkelbeckasin 3 Välen 2016-03-19
Dubbelbeckasin 1 ex Lunnagården, Mölndal 2016-05-07
Rödbena 1 ex Välen, Gbg 2016-05-07
Skogssnäppa 2 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-04-23
Drillsnäppa 2 ex Hills Golfbana 2016-05-01
Skrattmås 20 Välen 2016-03-19
Fiskmås 1 Välen 2016-03-19
Gråtrut 1 ex Ringestensvägen 2016-01-24
Tamduva 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-09
Ringduva 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-17
Kattuggla 1 ex Hållstamsvägen 2016-02-23
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2016-01-24
Gröngöling 2 Välen 2016-03-19
Spillkråka 1 ex Balltorp, Mölndal 2016-05-03
Större hackspett 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-17
Hussvala 2 ex Balltorp, Mölndal 2016-04-23
Trädpiplärka 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-05-02
Ängspiplärka 1 Välen 2016-03-19
Sädesärla 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-05-03
Gärdsmyg 1 ex Välen, Gbg 2016-02-06
Järnsparv 1 ex Välen, Gbg 2016-05-07
Rödhake 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-09
Svart rödstjärt 1 ex Astrazeneca 2016-04-12
Rödstjärt 1 ex Hållstamsvägen 2016-05-03
Buskskvätta 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-05-02
Stenskvätta 1 ex Sisjön s skjutfält, Mölndal 2016-05-08
Ringtrast 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-05-02
Koltrast 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-09
Björktrast 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-09
Taltrast 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-05-01
Rödvingetrast 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-05-03
Dubbeltrast 1 Lunnagården 2016-03-19
Ärtsångare 1 ex Välen, Gbg 2016-05-07
Törnsångare 1 ex Välen, Gbg 2016-05-07
Svarthätta 1 ex Hållstamsvägen 2016-05-08
Grönsångare 1 ex Välen, Gbg 2016-05-07
Gransångare 1 ex Hållstamsvägen 2016-05-08
Lövsångare 1 ex Hållstamsvägen 2016-05-08
Kungsfågel 1 ex Sisjön 2016-01-30
Svartvit flugsnappare 1 ex Välen, Gbg 2016-05-07
Skäggmes 1 Välen 2016-03-19
Stjärtmes 2 Lunnagården 2016-03-19
Entita 1 ex Ringestensvägen 2016-01-24
Tofsmes 2 ex Hållstamsvägen 2016-01-30
Svartmes 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-10
Blåmes 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-09
Talgoxe 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-09
Nötväcka 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-10
Trädkrypare 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-17
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2016-02-07
Nötskrika 1 ex Hållstamsvägen 2016-01-19
Skata Hållstamsvägen 2016-01-09
Kaja Välen, Gbg 2016-01-24
Kråka Välen, Gbg 2016-01-24
Korp 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-02-21
Stare
Gråsparv Välen, Gbg 2016-01-24
Pilfink Välen, Gbg 2016-01-24
Bofink Hållstamsvägen 2016-01-17
Bergfink Hållstamsvägen 2016-01-19
Grönfink Hållstamsvägen 2016-01-17
Grönsiska Hållstamsvägen 2016-01-09
Gråsiska 1 ex Hållstamsvägen 2016-05-03
Domherre Hållstamsvägen 2016-01-17
Stenknäck Hållstamsvägen 2016-01-09
Gulsparv 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-05-02
Sävsparv 1 Välen 2016-03-19Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Bläsand 15/25
Snatterand 13/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Brunand 17/25
Bergand 12/25
Alfågel 7/25
Svärta 10/25
Salskrake 14/25
Storskrake 24/25
Vaktel 1/25
Smålom 13/25
Vitnäbbad islom 1/25
Skäggdopping 19/25
Gråhakedopping 8/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Toppskarv 10/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Röd glada 14/25
Havsörn 12/25
Brun kärrhök 17/25
Blå kärrhök 11/25
Stäpphök 3/25
Duvhök 17/25
Sparvhök 21/25
Fjällvråk 13/25
Kungsörn 1/25
Fiskgjuse 14/25
Tornfalk 20/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Pilgrimsfalk 21/25
Rörhöna 22/25
Större strandpipare 16/25
Fjällpipare 1/25
Ljungpipare 15/25
Kustpipare 9/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Skärsnäppa 11/25
Kärrsnäppa 14/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dvärgbeckasin 9/25
Morkulla 15/25
Myrspov 14/25
Småspov 13/25
Storspov 15/25
Svartsnäppa 5/25
Gluttsnäppa 13/25
Grönbena 10/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Silltrut 16/25
Vittrut 5/25
Havstrut 22/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Kentsk tärna 15/25
Fisktärna 18/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Tobisgrissla 14/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Skogsduva 14/25
Turkduva 19/25
Turturduva 1/25
Gök 17/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Tornseglare 20/25
Göktyta 4/25
Mindre hackspett 17/25
Tretåig hackspett 6/25
Trädlärka 8/25
Sånglärka 21/25
Berglärka 9/25
Backsvala 14/25
Ladusvala 19/25
Skärpiplärka 16/25
Gulärla 18/25
Forsärla 18/25
Sidensvans 22/25
Strömstare 12/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Näktergal 14/25
Blåhake 5/25
Svarthakad buskskvätta 13/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Kärrsångare 18/25
Rörsångare 18/25
Trastsångare 1/25
Härmsångare 15/25
Trädgårdssångare 18/25
Taigasångare 6/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Grå flugsnappare 15/25
Mindre flugsnappare 10/25
Talltita 4/25
Törnskata 14/25
Nötkråka 5/25
Råka 14/25
Rosenstare 1/25
Steglits 21/25
Hämpling 18/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Mindre korsnäbb 17/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25