LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Jan Hellström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Kvillestaden 2016-02-01
Mindre sångsvan 12 ex Karholmsdammen 2016-03-15
Sångsvan 2 ex Karholmsdammen Boh 2016-02-03
Grågås 10 ex Haga kile, Askim 2016-02-04
Kanadagås 2 ex Knippleholmarna 2016-02-03
Vitkindad gås 3 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2016-04-26
Gravand 2 ex Karholmsdammen 2016-03-15
Bläsand 2 ex Karholmsdammen 2016-04-26
Snatterand 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2016-04-26
Kricka 2 ex Säveåns dalgång, Jonsered 2016-03-10
Gräsand 4 B äckebols industriområde 2016-01-03
Skedand 2 ex Skogomedammen, Boh 2016-10-15
Brunand 1 ex Karholmsdammen 2016-03-15
Vigg 1 ex Södskärsdammen 2016-02-03
Bergand 1 ex Karholmsdammen VG 2016-02-03
Ejder 6 ex Knippleholmarna 2016-02-03
Knipa 1 ex Syrhålakanalen 2016-02-03
Salskrake 1 ex Karholmsdammen VG 2016-02-03
Småskrake 1 ex Knippleskären 2016-02-03
Storskrake 1 ex Brandkärr 2016-01-08
Fasan 2 ex Krokegården, Askim 2016-01-27
Smådopping 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2016-02-04
Skäggdopping 3 ex Karholmsdammen 2016-03-31
Gråhakedopping 1 ex Skogomedammen 2016-04-05
Storskarv 1 ex Brandkärr 2016-01-14
Toppskarv 5 ex Enskär 2016-10-20
Gråhäger 1 B äckebols industriområde 2016-01-03
Havsörn 1 ex Norra småholmarna 2016-02-04
Blå kärrhök 1 ex Bredungen, Rödbo 2016-01-17
Duvhök 1 ex Fridhem 2016-02-29
Sparvhök 1 ex Skogomedammen 2016-04-05
Ormvråk 1 ex Lillhagsparken 2016-01-20
Tornfalk 1 ex Toftekulla ängar, Hisingen 2016-05-26
Pilgrimsfalk 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2016-10-20
Vattenrall 1 ex Hökälladammen, Boh 2016-10-25
Rörhöna 3 ex Finnsmossen, Änggårdsbergen 2016-04-14
Sothöna 3 ex Karholmsdammen Boh 2016-02-03
Strandskata 2 ex Trädgårdsföreningen, GÖteborg 2016-07-06
Mindre strandpipare 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken 2016-04-26
Tofsvipa 2 ex Karholmsdammen 2016-03-15
Skärsnäppa 1 ex Knippleskären 2016-02-03
Dvärgbeckasin 1 ex Skogomedammen, Boh 2016-10-15
Enkelbeckasin 10 ex Skogomedammen, Boh 2016-10-15
Morkulla 1 ex Utmarkerna, Fridhem 2016-03-14
Skogssnäppa 1 ex Skogomedammen 2016-04-05
Drillsnäppa 1 ex Orrekulla skans, Hisingen 2016-05-22
Skrattmås 2 ex Stora hamnkanalen 2016-01-08
Fiskmås 8 ex Knippleskären 2016-02-03
Gråtrut 5 ex Brunnsparken 2016-01-08
Havstrut 1 ex Karholmsdammen VG 2016-02-03
Fisktärna 1 ex Vdarstranden, Torslandaviken 2016-04-26
Tobisgrissla 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2016-10-20
Tamduva 4 ex Gåsagången 2016-01-07
Skogsduva 1 ex Fridhem, Hisingen 2016-03-23
Ringduva 1 ex Frdihems gammelskog 2016-01-14
Turkduva 2 ex Silverkällan 2016-12-29
Kattuggla 1 ex Trädgårdsföreningen 2016-02-19
Tornseglare 2 ex Gåsagången, Bäckebol, Hisingen 2016-05-20
Kungsfiskare 1 ex Göteborg 2016-01-14
Gröngöling 1 F ridhem 2016-01-04
Spillkråka 1 ex Fridhems gammelskog 2016-03-19
Större hackspett 2 F ridhem 2016-01-04
Mindre hackspett 1 ex Fridhems gammelskog 2016-02-29
Tretåig hackspett 1 ex Fridhems gammelskog 2016-02-27
Sånglärka 1 ex Fridhem 2016-03-09
Berglärka 2 ex Risholmsudden 2016-02-03
Backsvala 10 ex Skogomedammen, Boh 2016-05-21
Ladusvala 2 ex Skogomedammen, VG 2016-05-21
Trädpiplärka 1 ex Utmarkerna, Fridhem 2016-04-30
Ängspiplärka 1 ex Toftekulla ängar 2016-04-05
Gulärla 1 ex Gamla flygfältet, Torslanda 2016-04-26
Forsärla 1 ex Jonsereds fabriker 2016-03-10
Sädesärla 1 ex Torsholmen 2016-03-31
Sidensvans 2 ex Tvärvägen 2016-01-26
Strömstare 2 ex Jonsereds fabriker 2016-03-10
Gärdsmyg 1 ex Bäckebols Industriområde 2016-01-14
Järnsparv 1 ex Utmarkerna, Fridhem 2016-04-29
Rödhake 1 ex Bäckebols Industriområde 2016-01-03
Näktergal 1 ex Sumpskogen, Lerbäck 2016-05-21
Koltrast 1 B äckebols idustriområde 2016-01-03
Björktrast 2 ex Gåsagången 2016-01-07
Taltrast 1 ex Utmarkerna, Fridhem 2016-03-28
Rödvingetrast 1 ex Fridhem 2016-04-01
Kärrsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2016-05-26
Rörsångare 1 ex Skogomedammen, Boh 2016-05-21
Ärtsångare 1 ex Fridhem, Hisingen 2016-05-11
Törnsångare 1 ex Hökälla, Hisingen 2016-05-21
Trädgårdssångare 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-05-21
Svarthätta 2 ex Fridhem, Hisingen 2016-05-11
Grönsångare 1 ex Fridhems gammelskog 2016-04-30
Gransångare 1 ex Torsholmen 2016-03-31
Lövsångare 1 ex Utmarkerna, Fridhem 2016-04-20
Kungsfågel 1 ex Fridhems gammelskog 2016-01-07
Mindre flugsnappare 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2016-05-21
Svartvit flugsnappare 1 ex Fridhem 2016-05-01
Skäggmes 1 ex Karholmsdammen VG 2016-02-03
Stjärtmes 3 ex Bäckebol, Hisingen 2016-01-17
Entita 1 ex Fridhems gammelskog 2016-01-07
Tofsmes 2 ex Fridhems gammelskog 2016-01-14
Svartmes 1 F ridhems gammelskog 2016-01-04
Blåmes 2 B äckebols industriområde 2016-01-03
Talgoxe 1 F ridhems gammelskog 2016-01-04
Nötväcka 1 F ridhems gammelskog 2016-01-04
Trädkrypare 2 ex Fridhems gammelskog 2016-01-30
Varfågel 1 ex Skogomedammen 2016-04-05
Nötskrika 1 F ridhem 2016-01-04
Skata 3 ex Gåsagången 2016-01-07
Nötkråka 2 ex Säveåns dalgång, Jonsered 2016-08-02
Kaja 1 ex Gåsagången 2016-01-11
Råka 1 ex Tuveliden 2016-04-05
Kråka 1 ex Blå staden 2016-01-07
Korp 1 ex Fridhem 2016-01-07
Stare 15 ex Gåsagången 2016-02-01
Gråsparv 2 G åsagången 2016-01-04
Pilfink 1 ex Bäckebol, Hisingen 2016-01-11
Bofink 2 ex Krokegården, Askim 2016-01-27
Bergfink 1 ex Lillhagsparken 2016-02-18
Grönfink 1 ex Backadalen 2016-01-10
Steglits 1 ex Hökälla, Hisingen 2016-04-05
Grönsiska 3 ex F ridhem 2016-01-04
Gråsiska 2 ex Fridhem 2016-04-20
Mindre korsnäbb 9 ex Fridhem 2016-01-10
Rosenfink 1 ex Orrekulla skans, Hisingen 2016-05-22
Domherre 1 ex Fridhem 2016-01-07
Stenknäck 1 ex Lillhagsparken 2016-01-26
Gulsparv 4 ex Lillhagsparken 2016-01-20
Sävsparv 1 ex Skogomedammen, Boh, Hisingen 2016-05-26Saknade arter på listan
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Bläsgås 5/25
Prutgås 5/25
Stjärtand 11/25
Årta 5/25
Alfågel 7/25
Sjöorre 13/25
Svärta 10/25
Vaktel 1/25
Smålom 13/25
Storlom 16/25
Vitnäbbad islom 1/25
Svarthalsad dopping 7/25
Svarthakedopping 9/25
Stormfågel 7/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Havssula 11/25
Rördrom 10/25
Silkeshäger 6/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Bivråk 10/25
Röd glada 14/25
Brun kärrhök 17/25
Stäpphök 3/25
Fjällvråk 13/25
Kungsörn 1/25
Fiskgjuse 14/25
Stenfalk 8/25
Lärkfalk 6/25
Trana 16/25
Större strandpipare 16/25
Fjällpipare 1/25
Ljungpipare 15/25
Kustpipare 9/25
Kustsnäppa 8/25
Sandlöpare 5/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Kärrsnäppa 14/25
Myrsnäppa 3/25
Brushane 10/25
Dubbelbeckasin 5/25
Myrspov 14/25
Småspov 13/25
Storspov 15/25
Svartsnäppa 5/25
Rödbena 18/25
Gluttsnäppa 13/25
Grönbena 10/25
Roskarl 5/25
Kustlabb 8/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Silltrut 16/25
Vittrut 5/25
Tretåig mås 7/25
Skräntärna 7/25
Kentsk tärna 15/25
Silvertärna 8/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Tordmule 8/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Gök 17/25
Berguv 7/25
Hornuggla 3/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Göktyta 4/25
Trädlärka 8/25
Hussvala 17/25
Skärpiplärka 16/25
Sibirisk järnsparv 5/25
Blåhake 5/25
Svart rödstjärt 8/25
Rödstjärt 21/25
Buskskvätta 17/25
Svarthakad buskskvätta 13/25
Stenskvätta 20/25
Ringtrast 13/25
Dubbeltrast 15/25
Gräshoppsångare 4/25
Sävsångare 8/25
Trastsångare 1/25
Härmsångare 15/25
Taigasångare 6/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Grå flugsnappare 15/25
Talltita 4/25
Törnskata 14/25
Rosenstare 1/25
Hämpling 18/25
Vinterhämpling 10/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25
Vitgumpad buskskvätta 2/25