LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Birger Kaiser

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Välen, Gbg 2012-01-08
Sångsvan 2 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Sädgås 17 ex Brudarebacken, Gbg 2012-11-06
Spetsbergsgås 1 ex Uggledal, Askim 2012-01-06
Grågås 6 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Kanadagås 3 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Vitkindad gås 12 ex Välen, Gbg 2012-03-09
Prutgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-12
Gravand 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-22
Bläsand 2 ex Skogomedammen, Säve 2012-03-14
Snatterand 4 ex Balltorp, Mölndal 2012-03-19
Kricka 1 ex Säveån, Gamlestaden 2012-02-08
Gräsand 6 ex Torslandaviken 2012-01-09
Stjärtand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-02-16
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-16
Skedand 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-14
Brunand 27 ex Torslandaviken 2012-01-09
Vigg 5 ex Torslandaviken 2012-01-09
Bergand 1 ex Torslandaviken 2012-01-19
Ejder 2 ex T orslandaviken 2012-01-09
Alfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-08
Sjöorre 2 ex Nordres tånge, Hönö 2012-02-02
Svärta 8 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Knipa 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Salskrake 4 ex Torslandaviken 2012-01-14
Småskrake 2 ex Välen, Gbg 2012-01-08
Storskrake 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Tjäder 1 ex hona Vättlefjäll, Bergum 2012-02-29
Fasan 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Smålom 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-22
Storlom 2 ex Sisjön, Askim 2012-04-13
Smådopping 1 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-29
Skäggdopping 1 ex Askimsviken 2012-01-08
Gråhakedopping 1 ex Stora Amundö 2012-11-10
Stormfågel 15 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-23
Havssula 20 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Storskarv 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-22
Rördrom 1 ex Hårssjön, Mölndal 2012-03-18
Gråhäger 5 ex Billdals skärgård 2012-01-22
Bivråk 3 ex Brudarebacken, Gbg 2012-08-21
Havsörn 1 ex Billdals skärgård 2012-03-07
Brun kärrhök 1 ex Välen, Gbg 2012-04-07
Blå kärrhök 1 ex Kalshed, Säve 2012-01-28
Duvhök 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Sparvhök 1 ex Bokedalen, Jonsered 2012-02-23
Ormvråk 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-09
Fjällvråk 1 ex Kalshed, Säve 2012-01-28
Fiskgjuse 2 ex Välen, Gbg 2012-04-16
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2012-01-09
Stenfalk 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-12
Pilgrimsfalk 2 ex Gullbergsvass, Gbg 2012-01-18
Vattenrall 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 2012-02-08
Småfläckig sumphöna 1 ex Välen, Gbg 2012-09-09
Rörhöna 2 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-23
Sothöna 4 ex To rslandaviken 2012-01-09
Trana 2 ex Hårssjön, Mölndal 2012-06-05
Strandskata 1 ex Askimsviken 2012-03-02
Skärfläcka 1 ex Stora Amundö 2012-03-21
Mindre strandpipare 1 ex Torslandaviken 2012-04-17
Större strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2012-03-18
Ljungpipare 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-26
Kustpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-07-26
Tofsvipa 4 ex Välen, Gbg 2012-03-01
Kustsnäppa 11 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-23
Sandlöpare 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Småsnäppa 2 ex Välen, Gbg 2012-09-02
Mosnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-07-16
Spovsnäppa 1 ex Stora Amundö 2012-07-13
Skärsnäppa 10 ex Bolleskären, Hönö 2012-02-22
Kärrsnäppa 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-20
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-04
Brushane 1 ex Välen, Gbg 2012-06-17
Dvärgbeckasin 1 ex Prästabäcken, Fässberg 2012-02-03
Enkelbeckasin 1 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-29
Morkulla 1 ex Ersdalen, Hönö 2012-02-02
Myrspov 2 ex Bredviken, Hönö 2012-03-18
Storspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Svartsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-06-11
Rödbena 3 ex Välen, Gbg 2012-04-09
Gluttsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-04-19
Skogssnäppa 3 ex Välen, Gbg 2012-04-09
Grönbena 3 ex Torslandaviken 2012-05-07
Drillsnäppa 1 ex Välen, Gbg 2012-04-14
Roskarl 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Smalnäbbad simsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-06-03
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-12-12
Kustlabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-23
Fjällabb 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Storlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-15
Dvärgmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-20
Skrattmås 2 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-13
Fiskmås 1 ex Billdals skärgård 2012-01-22
Silltrut 9 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Gråtrut 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Vitvingad trut 1 ex Ringön, Hisingen 2012-01-15
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-03-13
Havstrut 10 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-13
Tretåig mås 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-22
Kentsk tärna 4 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-29
Fisktärna 2 ex Askimsviken 2012-04-11
Silvertärna 1 ex Torslandaviken 2012-08-01
Sillgrissla 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Tordmule 1 ex Välen, Gbg 2012-01-11
Tobisgrissla 4 ex Kråkudden, Hönö 2012-02-22
Alkekung 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-11-04
Tamduva 2 ex Önnered, Gbg 2012-01-12
Skogsduva 2 ex Öxnäs, Säve 2012-02-29
Ringduva 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Turkduva 5 ex Älvsborgsgatan 2012-01-11
Gök 1 ex Gal terö, Gbg:s södra skärgård 2012-06-04
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-01-19
Hökuggla 1 ex Nolö, Björkö 2012-10-30
Sparvuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Kattuggla 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-22
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2012-12-08
Nattskärra 1 ex Djupedal, Hisingen 2012-06-03
Tornseglare 5 ex Välen, Gbg 2012-06-01
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2012-09-08
Härfågel 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-10-10
Göktyta 1 ex Hills golfbana, Mölndal 2012-07-07
Gröngöling 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-18
Spillkråka 1 ex Gerrebacka, Hisingen 2012-01-29
Större hackspett 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Mindre hackspett 1 ex Gamla Framnäs, Björkö 2012-02-07
Trädlärka 10 ex Tumlehed, Torslanda 2012-01-25
Sånglärka 2 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Berglärka 5 ex Torslandaviken 2012-12-06
Backsvala 25 ex Torslandaviken 2012-05-07
Ladusvala 2 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2012-04-15
Hussvala 2 ex Välen, Gbg 2012-06-01
Trädpiplärka 1 ex Svartemossen, Askim 2012-08-09
Ängspiplärka 7 ex Torslandaviken 2012-01-22
Skärpiplärka 1 ex Billdals skärgård 2012-01-22
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2012-05-07
Forsärla 1 ex Prästabäcken, Fässberg 2012-01-30
Sädesärla 2 ex Välen, Gbg 2012-03-28
Sidensvans 15 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-01-30
Gärdsmyg 1 ex Prästabäcken, Fässberg 2012-01-30
Järnsparv 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Rödhake 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Näktergal 1 ex Välen, Gbg 2012-05-09
Svart rödstjärt 1 ex Torslandaviken 2012-04-17
Rödstjärt 1 ex Välen, Gbg 2012-05-08
Buskskvätta 2 ex Välen, Gbg 2012-08-11
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-12
Ringtrast 1 ex Hönö kyrkogård 2012-04-06
Koltrast 2 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Björktrast 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Taltrast 10 ex Hönö kyrkogård 2012-04-06
Rödvingetrast 1 ex Välen, Gbg 2012-01-25
Dubbeltrast 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-09
Gräshoppsångare 1 ex Hög, Rödbo, Hisingen 2012-06-03
Vassångare 1 ex Nolviks kile, Björlanda 2012-06-13
Kärrsångare 1 ex Hög, Rödbo, Hisingen 2012-06-03
Rörsångare 2 ex Ragnhildsholmen 2012-06-03
Härmsångare 1 ex Säve flygplats, Hisingen 2012-06-12
Ärtsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-08
Törnsångare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-08
Trädgårdssångare 1 ex Torslandaviken 2012-06-11
Svarthätta 1 ex Kostergatan, Käringberget 2012-01-31
Gransångare 2 ex Välen, Gbg 2012-03-23
Lövsångare 2 ex Välen, Gbg 2012-05-08
Kungsfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Grå flugsnappare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-09-10
Svartvit flugsnappare 1 ex Välen, Gbg 2012-05-08
Skäggmes 4 ex Sudda, Hönö 2012-02-02
Stjärtmes 1 ex Håle dal, Hårssjön, Härryda 2012-03-18
Entita 1 ex Slottsskogen, Gbg 2012-01-23
Talltita 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-04
Tofsmes 1 ex Välen, Gbg 2012-02-21
Svartmes 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-04
Blåmes 3 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Talgoxe 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Nötväcka 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Trädkrypare 1 ex Björnaråsen, Partille 2012-01-18
Törnskata 1 ex Torslandaviken 2012-08-01
Svartpannad törnskata 1 ex Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Nötskrika 1 ex Tumlehed, Torslanda 2012-01-25
Skata 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Nötkråka 6 ex Brudarebacken, Gbg 2012-08-29
Kaja 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Råka 1 ex Askimsviken 2012-04-11
Kråka 1 ex Välen, Gbg 2012-01-02
Korp 1 ex Öxnäs, Säve 2012-01-09
Stare 150 ex Bärby, Säve 2012-01-28
Gråsparv 2 ex Önnered, Gbg 2012-01-27
Pilfink 3 ex Önnered, Gbg 2012-01-09
Bofink 1 ex Masthugget, Göteborg 2012-01-18
Bergfink 15 ex Önnered, Gbg 2012-02-16
Grönfink 8 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Steglits 25 ex Välen, Gbg 2012-10-23
Grönsiska 15 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Hämpling 1 ex Kvillehed, Nordre älv 2012-06-12
Vinterhämpling 1 ex Hästholmskanalen, Torslandaviken 2012-02-26
Gråsiska 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-01
Bändelkorsnäbb 18 ex Lillhagsparken, Hisingen 2012-01-01
Mindre korsnäbb 1 ex Björkö, Gbg:s norra skärgård 2012-11-03
Domherre 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Stenknäck 1 ex Önnered, Gbg 2012-01-21
Snösparv 1 ex Arendalsudden, Hisingen 2012-02-25
Gulsparv 1 ex Välen, Gbg 2012-01-06
Ortolansparv 1 ex Önnered, Gbg 2012-05-09
Sävsparv 1 ex Torslandaviken 2012-01-09Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Bläsgås 3/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Kornknarr 15/59
Fjällpipare 1/59
Dubbelbeckasin 15/59
Småspov 25/59
Bredstjärtad labb 8/59
Svarthuvad mås 7/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Lunnefågel 14/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Sävsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59